Σημειολογία Πλανητών και Αστερισμών

τού Ζωδιακού κατά την Ορφική Παράδοση

ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ  ΠΛΑΝΗΤΩΝ

ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ  ΑΣΤΕΡΙΣΜΩΝ

1. ΑΜΝΟΣ
2. ΛΑΜΠΑΔΙΑΣ
3. ΒΕΤΕΛΓΚΥΖΗΣ
4. ΚΑΠΕΛΛΑ
5. ΣΕΙΡΙΟΣ
6. ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ
7. ΚΑΡΚΙΝΟΣ
8. ΒΑΣΙΛΙΣΚΟΣ
9. ΣΤΑΧΥΣ
10. ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ
11. ΑΝΤΑΡΗΣ
12. ΑΛΤΑΪΡ