Σημειολογία Πλανητών και Αστερισμών

τού Ζωδιακού κατά την Ορφική Παράδοση

ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ  ΠΛΑΝΗΤΩΝ

ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ  ΑΣΤΕΡΙΣΜΩΝ