Η Εξουσιοδότηση τού Στέφανου Μορίν

απο το σύγγραμμα τού William Homan 33o

" The Ancient Accepted Rite of Freemasonry "

 

Περί τών Χειρογράφων τού Henry Francken