top of page

Η Εωνική Παράδοση - Τάγμα τού Κρίνου και Αετού

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Συνοπτικό Ιστορικό τού Τάγματος.. βασισμένο σε στοιχεία που έδωσε ο Δημήτριος Σεμελάς.. προς τα μέλη του Τάγματος, το έτος 1915,.. αλλά και σε νεώτερες μελέτες επί της Ιστορίας τού Τάγματος..

Η απαρχή..

Η πρώτη εμφάνιση τού Τάγματος τού Κρίνου και του Αετού ανάγεται στον 1ο μετά Χριστόν αιώνα, περί το 45 μΧ.. Οι πρώτοι ιδρυτές του υπήρξαν Μύστες τού Ρόδου.. Θέλοντας να συμπληρώσουν κάποια κενά του δικού τους θεσμού, οι Μύστες εκείνοι, άτομα πολυμαθή αλλά και πολύ υψηλής Σοφίας, αποφάσισαν να ιδρύσουν το Τάγμα του Κρίνου και του Αετού, το οποίο και διοίκησαν οι ίδιοι όσο ζούσαν.. Η Παράδοση θέλει την Παναγία Μητέρα τού Ιησού ( Κρίνον ) και τον άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή ( Αετός ) να είναι οι ιδρυτές τού Τάγματος.. Χάρη δε στην σοφή καθοδήγηση και την συνετή διαχείριση, το Τάγμα επέτυχε πλήρως στο να υποστηρίξει την διάδοση του Χριστικού Λόγου στον τότε γνωστό κόσμο, επεξεργαζόμενο παράλληλα την νέα - υπό το Φως τού Σταυρού - μυητική παράδοση, αυτήν του Ρόδου+Σταυρού.. Μετά τον θάνατο των ιδρυτών του, το Τάγμα μπόρεσε να διατηρήσει την λάμψη του και να διαχύσει το φως του επί δυόμισι αιώνες.. Καθώς οι μετέπειτα διαχειριστές του βρέθηκαν σε μοιραία αδυναμία να συνεχίσουν να διευθύνουν το Τάγμα για περισσότερο χρονικό διάστημα, έκλεισαν τις εργασίες του και παρέδωσαν όλα τα αρχεία του στο νεοσύστατο τότε, από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, Τάγμα του Ρόδου και του Σταυρού, στο οποίο αυτά μεταβιβάστηκαν με κληρονομικό δικαίωμα.. Αυτό είναι το συνοπτικό ιστορικό τής προελεύσεως και της δράσεως  ...   τής επταμελούς συνοδείας του, ( Ούγκο ντε Παγιέν, κλπ.. ) σταθμεύοντας στην Κωνσταντινούπολη, γνώρισαν και ενστερνίσθηκαν τις αρχές του.. Μετά την δολοφονία τού αρχηγού τους ( 1118 ) και πιστοί στο όραμα και την αποστολή τους, οι επτά ίδρυσαν ένα Τάγμα που έγινε γνωστό στην Δύση ως «Τάγμα του Ναού» (1119-1314) και το διέδωσαν στην Ευρώπη, ενώ οι διάδοχοί τους ( 22 διαδοχές ) το έφεραν, στο απόγειο τής δόξας του, αναθεωρώντας και ανακατατάσσοντας όλα τα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και θρησκευτικά κατεστημένα της εποχής τους.. Κατά την δεύτερη αυτή εμφάνισή του, το Τάγμα του Κρίνου και του Αετού δημιούργησε τριάντα τρία άλλα δευτερεύοντα τάγματα, μεταξύ των οποίων: οι Ιππότες τής Ρόδου, της Μάλτας, των Ιωαννιτών, κτλ.. Όμως, λόγω αυτών ακριβώς των δημιουργιών του, το Τάγμα του Κρίνου και του Αετού εξασθένησε, παρήκμασε σιγά-σιγά και εξαφανίσθηκε και πάλι.. 

​τελευταία ἵδρυσις τοῦ Τάγματος τοῦ Κρίνου καὶ Ἀετοῦ ἐπὶ τῆς Γῆς, τοῦ Τάγματος τοῦ Ζῶντος Θεοῦ, τοῦ ΛΟΓΟΥ, ἔγινε στὶς 19 Ἰανουαρίου 1915, κατὰ τὸ Γρηγοριανὸ ἢ Παπικὸν ἡμερολόγιον,  εἰς τὸ Κάιρο τῆς Αἰγύπτου ἀπὸ τὴν Μαρία Routchine – Dupré ►, Γαλλίδα υπήκοο από την Οδησσό τής Ρωσίας, ἡμέρα τῶν Θεοφανείων, τότε 6 Ἰανουαρίου, κατὰ τὸ “Ἰουλιανὸ” ἡμερολόγιον, ἡμέρα τῆς Συνόδου τῶν 754 ἤτοι τοῦ Τάγματος τοῦ Κρίνου καὶ τοῦ Ἀετοῦ τοῦ Λευκοῦ Μανδύου !

Ἡ ἵδρυσις καὶ ἐγκατάστασίς του ἐπὶ τῆς Γῆς, διὰ τρίτην καὶ τελευταία φορά, μετὰ Χριστόν, ἔγινε τῇ παρουσίᾳ καὶ συμπαραστάσει τοῦ Δημητρίου Πλάτωνος Σεμελᾶ ►, Έλληνα, από την Σηλυβρία τής Θράκης.

Οι δύο αυτοί Διδάσκαλοι της Αγάπης και της Σοφίας ήλθαν στην Γη ειδικά με αυτήν την Εντολή και Αποστολή, η οποία συνίσταται στην.. "εγκατάσταση της Αγάπης και της Αμοιβαιότητας μέσα στην Ανθρωπότητα".. κάθε Εποχής..

Στα περίπου 100 χρόνια τής λειτουργίας και δράσης του – μέχρι σήμερα - το Τάγμα του Κρίνου και του Αετού επεξεργάστηκε το ιδεώδες και τις διδασκαλίες που του κληροδότησαν οι ιδρυτές του, για να τις διαχύσει πλέον με πολλούς και διάφορους τρόπους μέσα στην σημερινή ανθρωπότητα..

Πιό συγκεκριμένα :

Το Τάγμα του Κρίνου και του Αετού ( Τ.. Κ+Α )  είναι ελεύθερη και ανεξάρτητη πνευματική κίνηση μυητικής και πρακτικής φιλοσοφίας, Ανατολικής ΡοδοΣταυρικής καταγωγής.  Ο Δημήτριος Σεμελάς, μετά τον θάνατο τής Ιδρύτριας ( 1918 ), απεδέχθη την ηγεσία τού Τ.. Κ+Α και το ανασύστησε το 1919, με την μορφή που διατηρεί μέχρι σήμερα..

Όραμα και Αποστολή τού Τ.. Κ+Α είναι : Η Αγάπη και η Αμοιβαιότητα εγκατεστημένες στην Ανθρωπότητα..

Τούτο θα εκπληρωθεί με την πραγματοποίηση τών τριών Σκοπών του, οι οποίοι, συνοπτικά, είναι :

1. Η Ατομική Εκπαίδευση των μελών του, ώστε να δημιουργήσουν ελεύθερη και ανεξάρτητη Προσωπικότητα..

2. Η.. ‘Παγκόσμια Αλληλεγγύη’.. , υλική, ψυχική και πνευματική, την οποία τα μέλη του ασκούν ατομικά και συλλογικά, για        το  καλό κάθε πάσχοντος, αδιακρίτως..

3. Η μελέτη, ανάπτυξη και διάδοση ενός 'Παγκόσμιου Κώδικα' αρχών, βασισμένου στους φυσικούς νόμους, για την αναγέννηση  τής κοινωνίας τών ανθρώπων..

Σύμφωνα με την σύλληψη και την θέληση των Ιδρυτών του, το Τ.. Κ+Α είναι οργανωμένο και διευθύνεται κατά τα πρότυπα των Ιπποτικών Ταγμάτων.. Βασιζόμενο δε αποκλειστικά στην ιδιαίτερη σύλληψη τών Ιδρυτών του, το Τ.. Κ+Α μεταδίδει στα μέλη του διδασκαλία για την ανάπτυξη τής προσωπικότητάς τους.. Αναγνωρίζει δε ανεπιφύλακτα, σε κάθε άνθρωπο, το θεμελιώδες δικαίωμα και καθήκον της λατρείας του αληθινού και μοναδικού Θεού, κάτω από οποιοδήποτε σχήμα θα ήθελε αυτός, ελεύθερα και ανεπηρέαστα, να επιλέξει.. Παράλληλα, περιμένει από τα μέλη του την εκπλήρωση των νόμιμων κοινωνικών τους υποχρεώσεων.. Επομένως, μέλος τού Τ.. Κ+Α μπορεί να γίνει κάθε άνθρωπος, ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, εθνικότητος, θρησκευτικής πίστεως, κοινωνικής ή οικονομικής τάξεως, αρκεί αυτός :..

1) Να είναι ενήλικας ή να έχει την εξουσιοδότηση τών γονέων ή κηδεμόνων του..

2) Να είναι έντιμος και ειλικρινής,..

3) Να θέλει να τελειοποιηθεί ηθικά και διανοητικά, ώστε να υπηρετήσει αποφασιστικά το Γενικό Καλό..

Η ονομασία και τα εμβλήματα τού Τάγματος Κ+Α αποτελούν αποκλειστική πνευματική του περιουσία και σήματα διεθνώς κατοχυρωμένα από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.. Σύμφωνα με την θέληση τών Ιδρυτών του, το Τ.. Κ+Α δεν κατέχει καμμία περιουσία ή ταμείο και.. οι υπηρεσίες του παρέχονται εντελώς δωρεάν.. , τα δε μέσα για την πραγματο-ποίηση τών Σκοπών του προέρχονται αποκλειστικά από τις εθελοντικές και ελεύθερες συνεισφορές τών μελών του..

 

​​Ἡ Διδασκαλία ἀποτελεῖται συνολικῶς ἀπὸ πενήντα τέσσαρα (54) Θεωρήματα, ἐκ τῶν ὁποίων τὰ τριάντα ἕξι (36) πρῶτα  εἶναι Εἰσαγωγικὰ διὰ τοὺς ἔχοντας τὴν ἔφεσιν, ἀλλὰ καὶ τὴν θέλησιν δημιουργίας Ἠθικῆς καὶ Πνευματικῆς Προσωπικότητος, κατὰ τὴν φύσιν τοῦ Ὄντος αὐτῶν, βάσει τῆς Δελφικῆς Ἀρχῆς «ἄνθρωπε γνῶθι σεαυτόν».

 

Ἐκ τῶν 36 αὐτῶν Θεωρημάτων, μόνον τὰ δέκα πέντε (15) πρῶτα εἶναι ἀρκετὰ καὶ ἱκανὰ διὰ τὴν Ἐπάνοδον τοῦ Ὑποψηφίου “ἀνθρώπου”, εἰς τὴν Κανονικὴν καὶ Φυσιολογικὴν Κατάστασιν τού Ἀνθρώπου!

Τὰ ἑπόμενα ἐννέα (9), τὰ πέραν τῶν 36, ἀφοροῦν εἰς τὴν ἄμυνα τῆς Προσωπικότητος, αὐτῆς τοῦ Ὄντος, διὰ τῆς Γνώσεως τοῦ Καλοῦ καὶ τοῦ Κακοῦ, ἐνῷ τὰ ὑπόλοιπα ἐννέα (9) προορισμὸν ἔχουσι τὴν οἰκοδόμησιν τῆς προσωπικῆς Δοξασίας τοῦ Μύστου πλέον, διὰ τῆς συνθέτου κατανοήσεως καὶ ἐφαρμογῆς τῆς Διδασκαλίας τοῦ Παρμενίδους περὶ Ὄντος καὶ ἐκείνης τοῦ Πυθαγόρου περὶ τῆς Ἁρμονίας τῶν Οὐρανίων Σφαιρῶν!

Δι’ αὐτῶν ὁ Μύστης θὰ ἐφαρμόσῃ ἐν τέλει τὸ Ἱερὸν Κυμβάλιον, τὸ παραδοθὲν ὑπὸ τοῦ Ἑρμοῦ εἰς τὸν Μύστη καὶ Μυσταγωγὸ Ὀρφέα, τὸν μέγιστον τῶν θεολόγων τοῦ ΛΟΓΟΥ.

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤOΣ

  Τα λεγόμενα " Θεωρήματα " κατέχουν τον κορμό τών διδασκαλιών τού Τάγματος τού Κρίνου και τού Αετού και η ανάπτυξή τους μας δίνει ουσιαστικά την εσωτερική και εξωτερική θεώρηση τής γνώσης που διαπραγματεύονται.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ στα ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ

Κάθε άνθρωπος επί της Γης, ένα πράγμα επιζητεί και επιδιώκει: την ευτυχία, όπως κι αν την αντιλαμβάνεται κι ό,τι κι αν σημαίνει η λέξη αυτή για τον ίδιον.

Και όμως ! Δεν χρειάζεται να είναι κανείς φιλόσοφος, διανοούμενος ή επιστήμων για ν' αντιληφθή ότι από καταβολής κόσμου ο άνθρωπος υποφέρει.

Η πείνα, ο φόβος, οι πόλεμοι, οι απάνθρωπες συνθήκες διαβιώσεως και εργασίας, ο αφύσικος τρόπος ζωής, η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, το άγχος, η ανασφάλεια συνθλίβουν τον άνθρωπο και τον καταδικάζουν στην στέρηση εκείνου που ενδομύχως αισθάνεται να του ανήκει δικαιωματικά.

Πώς είναι δυνατόν οι πνευματικές αρετές του ανθρώπου από την μία να τον έχουν βοηθήσει να κατακυριεύσει τον πλανήτη Γη, να δαμάσει τα στοιχεία τής Φύσεως, να αναπτύξει πολιτισμό, επιστήμες, φιλοσοφία, τέχνη κλπ. και από την άλλη αυτές οι ίδιες αρετές να γίνονται όργανα της πλέον παράλογης αυτοκαταστροφικότητας;

Τί - ή ποιός - εμποδίζει τον άνθρωπο από το να είναι ευτυχισμένος;

Κατά την γνώμη μας, ρίζα του κακού είναι η άγνοια - η άγνοια τής πνευματικής φύσεως τού ανθρώπου, η άγνοια του σημαντικότατου ρόλου που επιτελεί ο άνθρωπος στην Δημιουργία, η άγνοια τής σημασίας του περιβάλλοντος, η άγνοια τών Νόμων που διέπουν την Ζωή...

Πράγματι! Η επιδίωξη της ευτυχίας θα παραμένει πάντοτε ουτοπία, όσο ο άνθρωπος θα εξακολουθεί να αγνοεί τις ουσιώδεις αλήθειες που τον αφορούν. Διότι μόνον η ευθυγράμμισή του προς αυτές τις αλήθειες θα του επέτρεπε να βιώσει μέσα του την εκπλήρωση, μοναδικό θεμέλιο τής αληθινής ευτυχίας !

Αυτές ακριβώς τις αλήθειες προβάλλουν τα δέκα πέντε Θεωρήματα, τα οποία παρατίθενται και σχολιάζονται στον ιστότοπό μας. Χωρίς να παρέχουν έτοιμες, δογματικές απαντήσεις, αποτελούν ισάριθμες “ κλείδες ” που δίδουν την δυνατότητα στον άνθρωπο να τις διερευνήσει, να εισδύσει στα συμπυκνωμένα νοήματα που υποκρύπτουν και κυρίως να τις επαληθεύσει εμπράκτως.

Τα δεκαπέντε αυτά Θεωρήματα προβάλλουν μία νέα όψη της μίας και μοναδικής Αληθείας που αποκαλύφθηκε στην ανθρωπότητα προ δύο χιλιάδων ετών. Υποδεικνύουν στον σύγχρονο άνθρωπο μία λογική και εφαρμόσιμη οδό δια της οποίας θα μπορέσει, εάν θέλει, να κατανοήσει και να επιλύσει όλα τα προβλήματα που τον μαστίζουν. Τέλος, φωτίζουν με το Φως της Σοφίας την μία και μοναδική οδό της Αγάπης, καθιστώντας την προσιτή, εύλογη και λογικώς αναγκαία.

Εκείνος που θα εγκολπωθή και θα εφαρμόσει τις αλήθειες των δεκαπέντε Θεωρημάτων, θα δεί την ζωή του να αποκτά ένα βαθύτερο νόημα και να γίνεται πιο φωτεινή. Θα αρχίσει ν' ανακαλύπτει τις μυστικές διαστάσεις του εαυτού του και - γεμάτος βεβαιότητα κι εμπιστοσύνη - θα μπορέσει να βαδίσει ενσυνείδητα προς την αυτοεκπλήρωση.

Οι εκφωνήσεις τών Θεωρημάτων δόθηκαν αρχικώς στην Γαλλική γλώσσα από την Marie Routchine Dupre' (25 Νοεμβρίου 1883 ή 1884 ~ 30 Ιανουαρίου 1918), ενώ βρισκόταν σε ιδιαίτερη κατάσταση πνευματικής ανατάσεως.

Το κείμενο τών σχολίων βασίζεται ως επί το πλείστον ( αλλά όχι αποκλειστικώς ) στις επιτομές τής ερμηνευτικής αναπτύξεως που έγινε από τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Χαλιώτη. Οι δε υποσημειώσεις είναι περαιτέρω επεξηγήσεις, κρίσεις, γνώμες ή σχολιασμοί.

Ένεκα της αναγκαστικής (για λόγους εκτάσεως) συμπυκνώσεως των νοημάτων, συνιστούμε στον αναγνώστη να εστιάζεται σε μίαν έννοια κάθε φορά, προσπαθώντας αφ' ενός μεν να την διερευνήσει και να την κατανοήσει λογικώς, αφ' ετέρου δε να διαπιστώσει ο ίδιος στην πράξη εάν ισχύει και πώς εφαρμόζεται.

Εξ άλλου, αυτό ακριβώς σημαίνει η λέξη “ Θεώρημα ” : κάτι που επιδέχεται απόδειξη και έμπρακτη επαλήθευση.

Ηθικές Αρχές ενός Αδελφού τού Κρίνου

1) Μην λέτε παρά μόνο την αλήθεια..

2) Μην αρνείσθε ποτέ την αρωγή, την βοήθεια, την προστασία και την ελεημοσύνη..

3) Μην ψεύδεστε ποτέ προς βλάβη των άλλων.. Προτιμότερο είναι να σιωπάτε..

4) Μην ανταποδίδετε ποτέ το κακό που σας κάνουν..

5) Αποφεύγετε τους εχθρούς και τους κακούς..

6) Μην κακολογείτε ποτέ τους άλλους  αφήστε τους στην Δικαιοσύνη τού Θεού..

7) Όλοι είμαστε ίσοι ενώπιον τού Θεού..

8) H Φύση μοιράζει εξ ίσου σε όλους μας την Ζωή..

    Έτσι κι εσείς να παρέχετε σε όλους, εξ ίσου, τις αρετές τής ψυχής και του πνεύματός σας..

9) Να είστε ατάραχοι μπροστά στην θύελλα και χαμογελαστοί μπροστά στην γαλήνη.

Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΣΗΜΕΙΩΝ της Αδελφότητας του Κρίνου και του Αετού
00:00 / 06:27

ΣΥΜΠΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Η ίδρυση τού Τάγματος έγινε στο Κάϊρο τής Αιγύτπου, την 6η Ιανουαρίου του 1915, στο Ναό τής  Ίσιδος, δίπλα στην πυραμίδα του Χεφρήνου.. Ο Ωρος ( Γεράκι, Αετός της Αιγύπτου ) κρατά τρία Κρίνα ( Αιγυπτιακούς λωτούς ), Ναός του Ώρου, Εντφού ( Edfu/Behdet ), Αίγυπτος.. Τα σύμβολα του Τάγματος, τα Κρίνα και ο Αετός, αποτελούν πανάρχαια και ιερά σύμβολα της ανθρώπινης πνευματικότητας..

Η Σφίγγα τής Αιγύπτου, στην έρημο τής Γκίζας.. σύμφωνα.. με τον συνιδρυτή τού Τάγματος, Δημήτριο Σεμελά, κατασκευάστηκε περί το 3,500 π.. Χ.. Η Σφίγγα είναι σύμβολο τής Αρχέτυπης Συμπαντικής Ηθικής που συμπληρώνει την Φύση..

Η Ορφική Παράδοση είναι ενσωματωμένη στην Διδασκαλία τών Ιδρυτών τού Τάγματος.. Ο Δημήτριος Σεμελάς τοποθετεί χρονολογικά τον Ορφέα το 3,000 πΧ.. Ο Μωϋσής, αναβαθμίζει σε μονοθεϊσμό την Αιγυπτιακή Μύηση και την μεταδίδει στους Εβραίους, δημιουργώντας την Ιουδαϊκή μυητική και θρησκευτική Παράδοση, περί το 1.400 πΧ..  Ο βασιλιάς Σολομών τακτοποιεί την Εβραϊκή μυητική Παράδοση και αποκρυσταλλώνει τα υψηλά σύμβολα τής Μυήσεώς της.. Με τα κείμενά του δίνει τις τρεις Κλείδες της Μυήσεως τής εποχής του :.. - Γέννηση [ Άσμα Ασμάτων ],.. - Ζωή [ Παροιμίες ],.. - Θάνατος [ Εκκλησιαστής ].. 

Ο βασιλιάς Σολομών ενσωματώνει τα υψηλά σύμβολα τής Εβραϊκής Μυήσεως στον Ναό που οικοδομεί στα Ιεροσόλυμα.. Ο Προφήτης Ηλίας, συνεχίζοντας την Παράδοση τού Μωϋσέως, ιδρύει το.. '.. Τάγμα τού Ρόδου.. , ( περί το 800 πΧ ), γνωστό και ως 'Σχολή τών Προφητών', προκειμένου να προετοιμάσει τους πολιτισμούς τής Μεσογείου για την Έλευση τού Σωτήρα.. Το Ρόδο και η συμβολική - γραμμική του αναπαράσταση ( εξάγραμμο ), σύμφωνα με τον Ιδρυτή του Τάγματος.. συνοψίζει όλη την Κοσμογονική θεωρία τού Τάγματος τού Ρόδου.. Ο Πυθαγόρας ( 570 –495 πΧ ) μυήθηκε στην Ελλάδα, στην Αίγυπτο, στην Αραβία, την Φοινίκη, την Ιουδαία, και στις Ινδίες.. δημιούργησε την δική του Σχολή στον Κρότωνα της Ιταλίας, ενσωματώνοντας στην Διδασκαλία του και τις πρακτικές της και την Ορφική Παράδοση.. Το Τ.. Κ+Α εμπεριέχει ορισμένες από τις γνήσιες Πυθαγόρειες Διδασκαλίες και συνεχίζει την Παράδοση τού μεγάλου αυτού Διδασκάλου.. Στο Τ.. Κ+Α ευρίσκονται κάποιες άγνωστες διδασκαλίες του Σωκράτη, τις οποίες μετέδωσε ο ιδρυτής του Τάγματος.. Ο Στωϊκισμός ( 300 πΧ-530 μΧ ) αποτελεί βασικό λίθο στο φιλοσοφικό και πρακτικό οικοδόμημα του Τ.. Κ+Α.. Η 'στωϊκότης' (με την βαθύτερη σημασία τού όρου) είναι στόχος εκπαίδευσης και σημείο υψηλής πνευματικής εξέλιξης.. Τα χειρόγραφα τής Νεκράς Θαλάσσης προσέθεσαν (1948) πολλές και ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες για την μυστική κοινότητα τών Εσσαίων.. Οι Εσσαίοι διατήρησαν την Παράδοση τού Ρόδου και την μετέδωσαν στον Ιησού και τους μαθητές του.. Ο ιδρυτής του Τ.. Κ+Α κατέγραψε σημαντικές Κοσμογονικές Δοξασίες τών Εσσαίων και υπέδειξε την καταγωγή τους από την Αιγυπτιακή Μύηση μέσω τής Σχολής τών Προφητών και του Τάγματος τού Ρόδου.. Ο τελευταίος αρχηγός των Εσσαίων και Πρόδρομος του Ιησού Χριστού, Άγιος Ιωάννης, ύψιστη μορφή της Μυήσεως τού Ρόδου.. Ο Δούκας της Φλάνδρας Γκοντεφρουά ντε Μπουιγιόν.. από τους αρχηγούς τής Α' Σταυροφορίας, μυήθηκε στην Κωνσταντινούπολή από τους Αδελφούς τής Ανατολής, στο περιβάλλον του αυτοκράτορα Αλεξίου Κομνηνού και προετοίμασε την δημιουργία τού Τάγματος τού Ναού από τους 7 μαθητές του..  Η έναρξη τού θεσμού τής Ναϊτικής Ιπποσύνης ξεκινά στα ερείπια τού Ναού τού Σολομώντα με την δημιουργία τών « Φτωχών Στρατιωτών τού Χριστού », αργότερα γνωστών και ως « Ναϊτών », κάτω από την ηγεσία τού Hugues de Payens (1118), πρώτου Μεγάλου Μάγιστρου τού Τάγματος.. Ο Κωνσταντίνος ΙΑ' Παλαιολόγος, τελευταίος Αυτοκράτωρ τού Βυζαντίου και τελευταίος Ιμπεράτωρ τού Τάγματος τών ΡοδοΣταύρων.. Σύμφωνα με τον Ιδρυτή τού Τ.. Κ+Α, μετά την πτώση τής Κωνσταντινούπολης το Τάγμα τού Ρόδου και του Σταυρού έκλεισε τις εργασίες του.. Από τότε η ΡοδοΣταυρική Παράδοση διατηρείται και διαδίδεται με το σύστημα τής Ελεύθερης Μύησης από Διδασκάλους ΡΣ, είτε ατομικά είτε μέσα από Σχολές που δεν χρησιμοποιούν ποτέ τον τίτλο « ΡοδοΣταυρικό Τάγμα » αλλά παρεμφερείς μόνον ονομασίες.. Ο Βυζαντινός Δικέφαλος Αετός είναι το εμβληματικό οικόσημο τού Οίκου τών Παλαιολόγων..Ο Χριστιάνος ΡοζενΚροϊτς.. ( περί το 1400 μΧ ).. Σύμφωνα με τα Αρχεια του Τ.. Κ+Α, ήταν όχι μόνο υπαρκτό πρόσωπο αλλά και Μεγάλος Διδάσκαλος τής Δύσεως τού Τάγματος τού Ρόδου και του Σταυρού.. Εκπαιδεύτηκε στην Ανατολή και εστάλη στην Δύση προκειμένου να αποκαταστήσει την Δυτική Παράδοση που είχε από νωρίς εκπέσει.. Σύμφωνα με τον Δημήτριο Σεμελά, ο Ερρίκος Κούνρατ, συγγραφέας τού περίφημου βιβλίου «Το Αμφιθέατρο τής Αιώνιας Σοφίας», ήταν ένας από τους αρχηγούς τού Ροδοσταυρικού Τάγματος στην Δύση, πριν από τη δημόσια εκδήλωσή του με τα γνωστά Μανιφέστα [1614-1616].. Ο John Amos Comenius (1592 – 1670) , ιδρυτής τού Τάγματος τών Υπάτων Αγνώστων (ΥΑ) περί τα 1640, διάσημος σε όλη την Ευρώπη Τσέχος δάσκαλος, παιδαγωγός και συγγραφέας.. Ονομάστηκε "Διδάσκαλος τών Εθνών" από την UNESCO.. Ο Δημήτριος Σεμελάς αποκάλυψε την μυητική φύση και δράση τού Μεγάλου αυτού Διδασκάλου.. Ο Δημήτριος Σεμελάς βάσισε τον δικό του Μαρτινιστικό Κλάδο στην Παράδοση την οποία ο Μαρτινέζ ντε Πασκουαλί [ ένας από τους 7 ΥΑ ] εισήγαγε στην Δύση μεταφέροντας την από την Ανατολή..  Ο Δημήτριος Σεμελάς στον δικό του Μαρτινιστικό Κλάδο μελέτησε και σχολίασε τα έργα τού μεγάλου μύστη, μαρκήσιου Louis Claude de Saint Martin, του αποκαλούμενου « Ο άγνωστος Φιλόσοφος», συγγραφέα τών πιο σημαντικών έργων εσωτερισμού του 18ου.. αιώνα.. Ο Ζεράρ Ανκώζ, περισσότερο γνωστός ως « Papus ►».. γιατρός, αλχημιστής, καβαλιστής και φιλόσοφος ίδρυσε το Μαρτινιστικό Ταγμα και κυριάρχησε σαν ηγετική μορφή στα εσωτερικά κινήματα τού 1900... Συνεργάστηκε στενά με τον Δημήτριο Σεμελά για την ενοποίηση τών αυθεντικά Ρ καταγωγής Ταγμάτων.. Η συνεργασία τους διεκόπη λόγω τού θανάτου τού Papus (1916), στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο..

Το Κρίνο

giphy.gif

23 ΤΕΥΧΗ

giphy.gif

23 ΤΕΥΧΗ

giphy.gif

ΜΥΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

( ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΕΤΟΥ )

giphy.gif
click (3).jpg

Επάνω στον αντίστοιχο τίτλο

ΟΚΤΩ ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΕΡΙ ΜΥΗΣΕΩΣ 

giphy.gif

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΚΛΕΙΔΑΣ ΤΟΥ ΘΟΛΟΥ

giphy.gif

 ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΓΩ 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΓΩ

giphy.gif

ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

giphy.gif
bottom of page