ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΤΤΕΣΛΗ

Δρος Φιλοσοφίας και Θεολογίας 

( PH.D - D.D. - M.P.S.Y. - M.M.C.S )*

JOSHUA IMMANUEL THE CHRIST

His Life on Earth and His Teaching

 Προφορικές Διαλέξεις  Pdf

Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο ( Αγγλία )

   PH.D        = Doctor of Philosophy 

   P.P.S.Y.    = Master of Psychology

   D.D.         = Doctor of Divinity 

   M.M.C.S. = Master of Metaphysic Sciences 

1.jpg

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ - 1945

Κάντε Click στην επιθυμητή εικόνα