ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΤΤΕΣΛΗ

Δρος Φιλοσοφίας και Θεολογίας 

( PH.D - D.D. - M.P.S.Y. - M.M.C.S )*

JOSHUA IMMANUEL THE CHRIST

His Life on Earth and His Teaching

 Προφορικές Διαλέξεις  Pdf

ebook-icon01.png
1.jpg
wings-to-fly-thumb-web.jpg
HlQe.gif

Ιησούς Εμμανουήλ. Ο Χριστός - η Ζωή του στην γη και οι διδασκαλίες του από τον Δρ Στυλιανό Αττεσλή ( Δάσκαλος ).

Ο Δρ Αττεσλής έγραψε το χειρόγραφο τού βιβλίου κατά τα τελευταία χρόνια τής ζωής του. Είναι ένας απολογισμός τών γεγονότων που συνέβησαν δύο χιλιάδες χρόνια πριν, όπως επι-βεβαιώθηκε από αυτόν τον Χριστιανό Μύστη. Το βιβλίο σε πηγαίνει στα ταξίδια τού Ιησού - Εμμανουήλ στην Παλαιστίνη. Διαβάζοντας το μπορείτε να δείτε τις θεραπείες που έγιναν και τα αποκαλούμενα θαύματα του, και μπορείτε να ακούσετε την πνευματική διδασκαλία που έδωσε στους μαθητές του. Ο συγ-γραφέας καταλήγει στο βιβλίο με : "Αυτή είναι η διδασκαλία τού Ιησού - " Αγάπησε τον Alaha*, τον πατέρα όλης της ανθρωπό-τητας, με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου, με όλo το μυαλό σου, με όλη την ύπαρξή σου και όλα τα ανθρώπινα όντα, τις προεκτάσεις τού Alaha όπως τον ίδιο σου τον εαυτό σου ".

* [ Ο Ιησούς μίλησε κυρίως στα Ελληνικά και Αραμαϊκά .

     Alaha είναι το όνομα τού Θεού στα Αραμαϊκά ]

Joshua Immanuel The Christ - His Life on Earth and His Teachings by Dr. Stylianos Atteshlis ( Daskalos ). Dr. Atteshlis wrote the manuscript of this book in the last years of his life. It is an account of events that happened two thousand years ago as witnessed by this Christian Mystic. The book takes you on the travels of Joshua Immanuel in Palestine. Reading it, you can witness the healings and the so-called miracles, and you can hear the spiritual teaching he gave his disciples. The author concludes the book with: This is the teaching of Joshua – “ Love Alaha *, the Father of all mankind, with all your heart, with all your Soul, with all your mind, with all your Being and all Human Beings, the offspring of Alaha as your own self.”

* [ Joshua spoke primarily in Greek and Aramaic.

     Alaha is the name of God in Aramaic ]

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ - 1945

Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο ( Αγγλία )

   PH.D        = Doctor of Philosophy 

   P.P.S.Y.    = Master of Psychology

   D.D.         = Doctor of Divinity 

   M.M.C.S. = Master of Metaphysic Sciences 

Κάντε Click στην επιθυμητή εικόνα