Διαλέξεις Αστροσοφίας B' - Video

 

 17. Η Νέα Επιστημονική Γνώση ως αφετηρία

18. Το φάντασμα τού ανθρώπινου χρόνου

 

20. Το Φάντασμα τής Ταχύτητος

19. Χρόνος - Κρόνος

 

22. Η Επιστήμη Γεννήτωρ νέου Πολιτισμού

21. Η Σκοτεινή Ύλη

 

24. Ο Άνθρωπος Δέκτης και Επεξεργαστής

23. Το Μυστήριο τών Συμπαντικών Δυνάμεων

 

26. Δημόκρτιτος & Λεύκιππος

25. Η Διάσταση τών Μαθηματικών

 

28. Αθανασία Ψυχής και Αστροφυσική

27. Κβαντική Πραγματικότητα και Άνθρωπος

 

30. Οι ανεξήτητες γνώσεις τής φυλής Dogon

29. Ο Ανθρώπινος Βιο υπολογιστής - Matrix

32. Η Γεωμετρία τού Riemann

 

31. Υπάρχει Ζωή στο Σύμπαν ;

33. Ο Ανθρώπινος Βιοϋπολογιστής

 

34. H Kοσμολογία τού Δημόκριτου