Ερμητισμός          Αλχημεία 

Μαθήματα Φυσικών Επιστημών κατά τίς Ερμητικές Παραδόσεις

 Αλχημεία - Πρώτα Στοιχεία

 Αλχημεία - Πρώτα Στοιχεία

( Αγγλικό κείμενο )