ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΤΤΕΣΛΗ

Δρος Φιλοσοφίας και Θεολογίας 

( PH.D - D.D.- M.P.S.Y. - M.M.C.S )

Ηχογραφημένες προφορικές Διαλέξεις  ( Ι )

josua.jpg

Δωρεὰν ἐλάβετε, Δωρεὰν δότε. Ματθαίος κεφ. 10, 8

Επίλογος Διάλεξης

που έδωσε ο Δάσκαλος

στις 24 Σεπτεμβρίου 1990 

Θέλω απλώς να επισημάνω και κάτι άλλο.

Παρακαλώ, τα μαθήματα δεν είναι προς πώληση. Χρεώνω τίποτα για τα μαθήματα που σας δίνω ; Δίνεις τίποτα ; Όχι. Επίσης, η θεραπεία αυτών των ανθρώπων δεν είναι για ( χρηματικό ) όφελος. Δεν χρεώνουμε τίποτα για την θεραπεία ή για τα μαθήματα.

Που σημαίνει : Σας επιτρέπω να πάρετε αυτό το μάθημα σε κασέτες. Κάποιοι, στο παρελθόν ( Ελβετοί και Γερμανοί ), αντιγράφανε  τις κασέτες και τις πουλούσαν. Σας παρακαλώ, δεν μου αρέσει αυτό ! Εάν έχετε τις κασέτες και ορισμένους φίλους και θέλετε να τις ακούσουν, προσκαλέστε τους στο σπίτι σας, ή, αν τους εμπιστεύεστε, να τις δώσετε. Καλώς. Ωστόσο, εάν θέλουν να τις αντιγράψουν, να τις αντιγράψετε για αυτούς - για τους Πραγματικούς Ερευνητές  τής Αλήθειας.

Όμως, μην αντιγράψετε αυτές  τις κασέτες και τις πουλήσετε !

Σας Παρακαλώ, επειδή, αυτά τα πράγματα έχουν συμβεί στο παρελθόν.

Ολόκληρη η Διάλεξη

Το Έργο τών Ερευνητών τής Αληθείας

Γύμνασμα Καλής Υγείας

Γύμνασμα Καλής Υγείας

Τι είναι η Έρευνα τής Αληθείας 

Διάλεξις 3-8-1988

Διάλεξις 19-10-1988

Διάλεξις 19-10-1988

Διάλεξις 2-11-1988

Διάλεξις 12-10-1988
Διάλεξις 2-11-1988

 Διάλεξις 11-11-1988

Διάλεξις 12-10-1988
Διάλεξις 11-11-1988

  Διάλεξις  16-12-1988

Διάλεξις 16-11-1988
Διάλεξις 16-12-1988

  Διάλεξις  9-2-1989

Διάλεξις 16-11-1988
Διάλεξις 9-2-1989

  Διάλεξις  12-4-1989

Διάλεξις 16-11-1988
Διάλεξις 12-4-1989

  Διάλεξις  3-1-1990 ( Στοιχειακά )

Διάλεξις 16-11-1988
Διάλεξις 3-1-1990

  Διάλεξις  5-1-1990

Διάλεξις 16-11-1988
Διάλεξις 5-1-1990

  Διάλεξις  14-3-1990 Α' μέρος

Διάλεξις 16-11-1988
Διάλεξις 14-3-1990 Α' μέρος

  Διάλεξις  28-3-1990

Διάλεξις 16-11-1988
Διάλεξις 28-3-1990

  Διάλεξις  2-5-1990 Β' Μέρος

Διάλεξις 16-11-1988
Διάλεξις 2-5-1990 B' μέρος

  Διάλεξις  11-11-1990

Διάλεξις 16-11-1988
Διάλεξις 11-11-1990

  Διάλεξις  14-1-1991

Διάλεξις 16-11-1988
Διάλεξις 14-1-1991

  Διάλεξις  5-6-1991

Διάλεξις 16-11-1988
Διάλεξις 5-6-1991

  Διάλεξις  13-12-1991 Α' Μέρος

Διάλεξις 16-11-1988
Διάλεξις 13-12-1991 Α' Μέρος

  Ο  Μύστης τού Στρόβολου

Ο Μύστης τού Στρόβολου

  Συνεδρία στον Εσώτερο Κύκλο

Διάλεξις στον Εσώτερο Κύκλο

  Διάλεξις  3-3-1987

Διάλεξις 3-3-1987

 Διάλεξις 12-10-1988

Διάλεξις 12-10-1988
Διάλεξις 12-10-1988

Διάλεξις 26-10-1988

Διάλεξις 12-10-1988
Διάλεξις 26-10-1988

  Διάλεξις 3-11-1988

Διάλεξις 12-10-1988
Διάλεξις 3-11-1988

 Διάλεξις 16-11-1988

Διάλεξις 16-11-1988
Διάλεξις 16-11-1988

  Διάλεξις  25-1-1989

Διάλεξις 16-11-1988
Διάλεξις 25-1-1989

  Διάλεξις  29-3-1989

Διάλεξις 16-11-1988
Διάλεξις 29-3-1989

  Διάλεξις  3-5-1989

Διάλεξις 16-11-1988
Διάλεξις 3-5-1989

  Διάλεξις  28-2-1990 *

Διάλεξις 16-11-1988
Διάλεξις 28-2-1990

  Διάλεξις  14-3-1990 Β' μέρος

Διάλεξις 16-11-1988
Διάλεξις 14-3-1990 Β' μέρος

  Διάλεξις  2-5-1990 Α' Μέρος

Διάλεξις 16-11-1988
Διάλεξις 2-5-1990 Α' μέρος

  Διάλεξις  30-5-1990

Διάλεξις 16-11-1988
Διάλεξις 30-5-1990

  Διάλεξις  14-12-1990

Διάλεξις 16-11-1988
Διάλεξις 14-12-1990

 Η Ζωή και ο Θάνατος ( 27-3-1991 )

Διάλεξις 27-3-1991

  Διάλεξις  23-10-1991

Διάλεξις 16-11-1988
Διάλεξις 23-10-1991

  Διάλεξις  13-12-1991 Β' Μέρος

Διάλεξις 16-11-1988
Διάλεξις 13-12-1991 Β' Μέρος

  * ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΙΝΑΙ " ΝΟΥΣ " 

Ο ΝΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΘΕΙΑ ΑΜΟΡΦΗ ΥΠΕΡΟΥΣΙΑ

            Νούς και χώρος, Περί Συμπάντων        

       Ύλη-Ουσία-Υπερουσία, Υπάρχειν και Νοείν....

    ♦  ♦  ♦

      Δείτε πώς συνδέονται 

       στην Διάλεξη τού Αστροφυσικού Μάνου Δανέζη

       στο σχετικό  Video περί κενού Χώρου  κ.λ.π