ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΤΤΕΣΛΗ

Δρος Φιλοσοφίας και Θεολογίας 

( PH.D - D.D.- M.P.S.Y. - M.M.C.S )

Ηχογραφημένες προφορικές Διαλέξεις  ( Ι )

josua.jpg

Το Έργο τών Ερευνητών τής Αληθείας

19-5-1988

Τι είναι η Έρευνα τής Αληθείας

3-8-1988

Άσκησις Καλής Υγείας

  Διάλεξις  Εσωτερικού Κύκλου

Ερεύνης τής Αληθείας

  Διάλεξις  : 27-3-1991

Η Ζωή και ο θάνατος

Διάλεξις 19-10-1988

 Διάλεξις 12-10-1988

Διάλεξις 2-11-1988

 Διάλεξις 11-11-1988

  Διάλεξις  16-12-1988

  Διάλεξις  9-2-1989

  Διάλεξις  12-4-1989

Διάλεξις 26-10-1988

  Διάλεξις 3-11-1988

 Διάλεξις 16-11-1988

  Διάλεξις  25-1-1989

  Διάλεξις  29-3-1989

  Διάλεξις  3-1-1990 ( Στοιχειακά )

  Διάλεξις  5-1-1990

  Διάλεξις  14-3-1990 Β' μέρος

  Διάλεξις  28-3-1990

  Διάλεξις  2-5-1990 Β' Μέρος

  Διάλεξις  11-11-1990

  Διάλεξις  13-2-1991 Α' Μέρος

  Διάλεξις  14-1-1991

  Διάλεξις  23-11-1991

  Διάλεξις  3-5-1989

  Διάλεξις  14-3-1990 Α' μέρος

  Διάλεξις  28-2-1990 *

  Διάλεξις  2-5-1990 Α' Μέρος

  Διάλεξις  30-5-1990

  Διάλεξις  13-2-1991 Β' Μέρος

  Διάλεξις  14-12-1990

  Διάλεξις  5-6-1991

  Ο  " Μάγος " τού Στροβολου

  Διάλεξις  3-3-1987

  * ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΙΝΑΙ " ΝΟΥΣ " 

            Νούς και χώρος, Περί Συμπάντων        

       Ύλη-Ουσία-Υπερουσία, Υπάρχειν και Νοείν....

    ♦  ♦  ♦

      Δείτε πώς συνδέονται 

       στην Διάλεξη τού Αστροφυσικού Μάνου Δανέζη

       στο σχετικό  Video περί κενού Χώρου  κ.λ.π