ΓΙΟΓΚΑ - KUNDALINI ΚΕΝΤΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

ΡΑΤΖΑ ΓΙΟΓΚΑ ( ΟΜΑΚΟΕΙΟ VIDEO )

 

ΚΟΥΝΤΑΛΙΝΙ ΓΙΟΓΚΑ ( ΟΜΑΚΟΕΙΟ VIDEO )

ΓΙΟΓΚΑ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΑ ΕΠΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ