ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΤΤΕΣΛΗ

Δρος Φιλοσοφίας και Θεολογίας 

( PH.D - D.D.- M.P.S.Y. - M.M.C.S )

Ηχογραφημένες προφορικές Διαλέξεις

στα Αγγλικά και Γερμανικά

josua.jpg

Daskalos 

Stoa Lesson May 31, 1993

Daskalos "What we Believe

as Seekers of the Truth." 1

Jesus Christ : 1-12-1993

 Dr. Stylianos Atteshlis

Daskalos "What we Believe

as Seekers of the Truth." 2

Daskalos "What we Believe

as Seekers of the Truth." 3

Daskalos 

What is solid ?

  Daskalos  Boundaries of Psychical

& Noetical counterparts 

Daskalos

on how an Elemental is Created

Meditation by Daskalos 

  Διάλεξις  29-6-1992 ( Αγγλικά )

General Lesson - Myths

  Διάλεξις  25-9-1989 ( Αγγλικά )

General Lesson 

  Διάλεξις  3-3-1987

Daskalos Teaching

Pythagorean Christianity

Daskalos "What we Believe

as Seekers of the Truth." 4