Το Ανταγωνιστικό Φως

Η Μαγεία τών Νεφελίμ

Η Οργή τών Αγγέλων

Διάβολοι και Δαίμονες και

η Επιστροφή τών Νεφελίμ

Οι Πεπτωκότες Άγγελοι και

η προέλευση τού Κακού

Το Βιβλίο τών

 Πεπτωκότων Αγγέλων

Η Ανίερη Απάτη 

η επιστροφή τών Νεφελίμ

Archons - Κεκρυμμένοι Κύριοι δια μέσου τών Αιώνων

Archons - Κεκρυμμένοι Κύριοι δια μέσου τών Αιώνων

Οι Θεοί πού κινούνται αναμεσά μας

Η Άνοδος και Πτώση  

τών Νεφελίμ

Η εργασία τών Αγγέλων στο Αστρικό σώμα τού ανθρώπου

Πεπτωκότες και η Ιστορία Ιουδαϊσμού - Χριστιανισμού

Οι Πεπτωκότες Άγγελοι και οι Ήρωες τής Μυθολογίας

Οι Πεπτωκότες Άγγελοι 

Οι Πεπτωκότες Άγγελοι 

ELOHIM

Άγγελοι και Δαίμονες 

Οι Νεφελίμ και τα χρόνια τού σκότους 

Όταν οι Άγγελοι ήλθαν στους ανθρώπους 

Οι Άγιοι Άγγελοι 

Απο τις στάκτες των Άγγέλων 

Λεξικό των Άγγέλων και των Πεπτοκώτων 

Οι Εκδηλωμένοι

Υιοί τού Θεού 

tmsg-cover-large.jpg

Αρχαίος Παγανισμός και Πεπτοκώτες Άγγελοι 

Οι Υιοί τού Θεού στην Γένεση κεφάλαιο 6 : 1- 4

p15809101.jpg

Η Αλήθεια για  τους Άγγέλους

Οι Υιοί και οι Θυγατέρες τού Θεού 

Κάντε κλικ               επάνω στην αντίστοιχη εικόνα τού Βιβλίου

© Iolaos 2015 - 2021