Διαλέξεις Αστροφυσικής Γ' 

Video

 

1. Η  Λανθασμένη θεωρία τής Σχετικότητος

2. Η  Βαρύτητα του Richard Faynman

 

4. Οι Δονήσεις

3. Αστρονομία και Φιλοσοφία

5. Το Χειμερινό Ηλιοστάσιο

6. Η Μετάπτωση τών Ισημεριών

 

7. Ο Παράξενος Κόσμος τού θείου Αλβέρτου

8. Η Ηχώ τής Δημιουργίας

 

9. Βαρυτικά Κύματα μελετώντας την αόρατη θάλασσα του Κενού Χώρου

 

10. το Σύμπαν της Σύγχρονης

Επιστημονικής Σκέψης

11. Η Σχετικότητα του Χρόνου

 

12. Αθανασία τής Ψυχής και Αστροφυσική

13. Μετασχηματίζοντας τον Κενό Χώρο σε Ύλη και Ενέργεια

 

15. Το Σύμπαν Που Αγάπησα -

Το Κενό Που Κοχλάζει (2)

 

16. Το Σύμπαν Που Αγάπησα -

Το Κενό Που Κοχλάζει (3)