Εύρεση Περισκοπικών Δυνάμεων Πλανητών

 επί τής Εκλειπτικής κατά την Ορφική Παράδοση

i =7%

© Iolaos 2015 - 2021