Εύρεση Περισκοπικών Δυνάμεων Πλανητών

 επί τής Εκλειπτικής κατά την Ορφική Παράδοση

i =7%