Ωροσκόπια - Χρονοσκόπια

Εύρεση Θέσεως Πλανητών κατά την Ορφική Παράδοση

Ορισμοί - Μεθοδολογία - Οδηγίες - Συμβολισμοί

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ  ΠΛΑΝΗΤΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

Εύρεσης Θέσεως Πλανητών 

ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ  ΑΣΤΕΡΙΣΜΩΝ

ΕΥΡΕΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ

ΠΙΝΑΞ 

Εύρεση Γεωκεντρικής θέσεως πλανητών    Γεωκεντρικό Γενέθλιο Ωροσκόπιο