Ωροσκόπια - Χρονοσκόπια

Εύρεση Θέσεως Πλανητών κατά την Ορφική Παράδοση

Ορισμοί - Μεθοδολογία - Οδηγίες - Συμβολισμοί

ΟΔΗΓΙΕΣ

Για την θέαση τών αστρολογικών συμβόλων φορτώστε την γραμματοσειρά  Astro - μεταβείτε στον

φάκελο Fonts - και ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ την αν δεν είναι ήδη εγκατεστημένη στον Υπολογιστή σας

ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ  ΠΛΑΝΗΤΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

Εύρεσης Θέσεως Πλανητών 

ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ  ΑΣΤΕΡΙΣΜΩΝ

Για την εύρεση τής θέσεως τών πλανητών κάντε κλίκ στην ανωτέρω

εικόνα τού ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Εύρεσης Θέσεως Πλανητών και, αφού αποθηκεύσετε το αρχείο Excel, συμπληρώστε σε αυτό στα κίτρινα κουτάκια τής πρώτης σειράς τα στοιχεία τής Γέννησης τού ατόμου.

Στην συνέχεια επιλέξτε Ηλιοκεντρικό ή Γεωκεντρικό ωροσκόπιο.

ΕΥΡΕΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ

ΠΙΝΑΞ 

Εύρεση Γεωκεντρικής θέσεως πλανητών    Γεωκεντρικό Γενέθλιο Ωροσκόπιο

© Iolaos 2015 - 2021