32ος ΒΑΘΜΟΣ - ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - TAΠΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΕΥΣΗΣ