top of page

Το βιβλίο διατίθεται ελεύθερα μόνον σε Τέκτονες τού Α.Α.Σ.Τ.

Για να έχετε πρόσβαση, πρέπει να πιστοποιήσετε ότι είστε Τέκτων τού Α.Α.Σ.Τ. στέλνοντας μήνυμα  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( email )  για να λάβετε το  Password  και να το εισάγετε κάνοντας  κλίκ επάνω στην εικόνα τού βιβλίου.

                                            ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

- LUX EX TENEBRIS
- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
- ΑΦΙΕΡΩΣΗ
- ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

- ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

1.1 Εισαγωγή 
1.2 Τ Είναι ο Ελευθεροτεκτονισμός 
1.3 Η Ιστορική καταγωγή τού Ελευθεροτεκτονισμού 
1.4 Η συγχώνευση τών τεσσάρων Αγγλικών Στοών 
1.5 Η Ίδρυση διαφόρων Τεκτονικών Τύπων 
1.6 Ο Φιλοσοφικός Τεκτονισμός τού Α.Α.Σ.Τ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΜΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ Α.Α.Σ.Τ. 

2.1 Συνοπτική ανάλυση τού Τύπου τής Τελειοποιήσεως 
2.2 Ο σκοπός τών Μυητικών Οργανώσεων – Τα πρώτα χρόνια 
2.3 η οργανωτική δομή τού Α.Α.Σ.Τ. 
2.4 Βιογραφικό Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχη Χρήστου Μανέα 33ο 
2.5 Εμβλήματα τών βαθμών τού Α.Α.Σ.Τ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

3.1 Ο Τεκτονικός ναός ἢ Τεκτονικό Εργαστήριο 
3.2 Η Αλληγορία ως Μέθοδος τού ελευθεροτεκτονισμού 

3.3 Η Συμβολική Γλώσσα τών Μύθων και Παραβολών 
3.4 Ο Πύργος τής Βαβέλ 
3.5 το Τυπικό (ritual) 
3.6 Η Αναθεώρηση τών Τυπικών 
3.7 Γνώθι σ΄ Αυτόν 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΝΤΟΣ 

4.1 Οι Ενεργητικές ιδιότητες τού Όντος 
4.1.1 Το Σώμα 
4.1.2 Η Ψυχή 
4.1.3 Οι Ιδιότητες τής ψυχής 
4.1.4 Η Φαντασία - φαντασιοπληξία 
4.1.5 Η Ελπίδα 
4.1.6 Η Πίστη 
4.1.7 Το Πνεύμα 
4.2 Οι Κυριότερες Λειτουργίες τού Πνεύματος 
4.2.1 Η Σκέψη 
4.2.2 Η Βούληση 
4.2.3 Αποκαλύψεις για την καταγωγή τού Ανθρωπίνου Πνεύματος 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - Ο ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

5.1 Χρήσιμες διευκρινήσεις και πολύτιμοι ορισμοί 
5.2 O Eννεαδικός Πίνακας τού Πνεύματος 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 

6.1 Ο Σμαράγδινος Πίνακας τού ερμη τού Τρισμέγιστου 
6.2 Διαπιστώσεις 
6.3 Οι Κοσμικοί Νόμοι 
6.4 Ο Βαθμός τής Συνειδήσεως 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ AΠΟ ΤΗΝ ΜΥΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ

7.1 Το Φαινόμενο τού Θανάτου 
7.2 Η Επανενσάρκωση 
7.3 Ο Βασικός Νόμος τής ΖΩΗΣ 
7.4 Ο Διπρόσωπος Θεός Ιανός (janus) 
7.5 Απόσπασμα από τα Χειρόγραφα τού Henry Andrew Francken 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 - ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΣ - ΤΟ ΑΦΑΤΟ ΟΝΟΜΑ  יההו

8.1 Προλεγόμενα (ο Θείος Κόσμος) 
8.2 Εισαγωγικές έννοιες 
8.3 Ο ΘΕΟΣ – η Μοναδική και Ενιαία Αρχή 
8.4 Αρετές και Εκφράσεις 
8.5 Τελειότητα - Απολυτότητα 
8.6 ΘΕΟΣ Ανέκφραστος - ΘΕΟΣ εν εκφράσει 
8.7 Η Απόλυτος δυάς – Ο Γνώμων και ο Διαβήτης 
8.8 Το Θείον Πνεύμα 
8.9 Η Δυαδική Μονάς 
8.10 Διάστημα και Χρόνος 
8.11 Η ΟΥΣΙΑ (essentia) και ΥΠΟΣΤΑΣΗ (Substantia) 
8.12 Συμπεράσματα 
8.13 Η Υπόσταση (Substantia) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 - Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΣΟΛΟΜΩΝ

9.1 Ο Ναός τού Σολομώντος 
9.2 Επιλογή τού τόπου - προεργασία για την κατασκευή 
9.3 Ο Σολομώντας και η κατασκευή τού ναού 
9.4 Ο Χρόνος κατασκευής τού ναού 
9.5 Προετοιμασία - Υλικά - Τρόπος 
9.6 Η Κατασκευή 

9.7 Ο Πρόναος – ο Κυρίως Ναός – το Άδυτο 
9.8 Η Συμπληρωματική κατασκευή 
9.9 Η διακόσμηση του ναού 
9.10 Τα αντικείμενα λατρείας τού ναού 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 - Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ ΑΠΟ ΜΥΗΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ 

10.1.1 Η Τριαδική εκδήλωση τής Θείας Μονάδος 
10.1.2 Συμπεράσματα 
10.1.3 Το Τετραγράμματο Όνομα τού Θεού  יהוה
10.1.4 Το Αστρικό Επίπεδο – Μέσον Δώμα 
10.1.5 Η Εξωτερίκευση στο Αστρικό επίπεδο - Μέσον Δώμα 
10.2 Κοσμογονικοί Συμβολισμοί 
10.2.1 Προλεγόμενα
10.2.2 Η 1η Δημιουργία - οι Πραγματικότητες 
10.2.3 Η Μεγάλη Έκρηξη (Big - Bang) 
10.2.4 Η 2η Δημιουργία 
10.2.5 Οι Φυσικοί νόμοι 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 - ΒΑΘΥΤΕΡΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΟΝΤΟΣ 

11.1 Οι Επτά Συστατικές Αρχές τού ανθρώπου 
11.2 Η Ουσιαστική και Υποστατική θέση τού ανθρώπου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 - Ο ΕΠΤΑΔΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 

12.1 Η Μουσική κλίμακα 
12.2 Η Παγκόσμια Κλείς – Η Φιλοσοφική Λίθος 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΑΛΑ 

13.1 Η Σύσταση τού ανθρώπου κατά την Καμπαλά 
13.2 Η Κυκλική εξέλιξη 
13.3 Οι Αρχαγγελικές Ιεραρχίες τών τεσσάρων κόσμων 
13.4 Τα Κλιφόθ 
13.5 Τα Μαγικά Τετράγωνα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 - ΤΑ ΕΙΔΩΛΑ - ΚΛΙΣΕ ( Μορφές Επιθυμιών - Σκέψεων ) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 - ΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΜΥΣΤΙΚΟ 

15.1 Ο Σταυρός τής Λωρραίνης ‡ 
15.2 Η Εναρμόνιση τών Αντιθέτων (Εναντίων) 
15.3 Ο Τριπλούς Σταυρός 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΛΧΗΜΕΙΑ 

16.1 Ο Φύλακας τού Κατωφλίου 
16.2 Γενικές Αρχές 
16.3 Το Ουσιαστικό Κλειδί τού Μεγάλου Έργου 
16.4 Το Εγρηγορός 
16.5 Τα Χρώματα στην Αλχημεία 
16.6 Οι 7 φάσεις τού Μεγάλου Έργου - Τα 7 Μέταλλα - Οι 7 Πλανήτες 
16.6.1 Πρώτο στάδιο – το Μικρότερο Έργο 
16.6.2 Δεύτερο στάδιο – το Μεγαλύτερο Έργο
16.6.3 Το Μικρότερο Αλχημικό Έργο
16.6.4 Το Μεγαλύτερο Αλχημικό Έργο
16.6.5 Το Τελικό (μετέπειτα) Αλχημικό Έργο
16.7 Το Κηρύκειο του ΕΡΜΗ
16.8 Το Ανδρόγυνο (Ερμαφρόδιτο) άτομο
16.9.1 Η Μαύρη φάση τής εργασίας (Nigredo)
16.9.2 Η Λευκή φάση τής εργασίας (Albedo)
16.9.3 Η Κίτρινη φάση τής εργασίας (Cinrinas)
16.9.4 Η Κόκκινη φάση τής εργασίας (Rubedo)

16.9.5 Η Τελική φάση τής εργασίας 
16.10 Ο Δράκος 
16.11 Το Μαύρο χρώμα 
16.12 Η Λευκότητα (Albedo) 
16.13 Ο Χρυσός 
16.14 Η Φιλοσοφική Λίθος 
16.15 Τα Πουλιά στην Αλχημεία 
16.16 Οι Τρεις Αλχημικές Αρχές: ΘΕΙΟΝ - ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ - ΑΛΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 - ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΜΥΗΣΗΣ

17.1 Απόσπασμα από την Διδασκαλία τού 28ου βαθμού 
17.2 Η Επίδραση τού Γνωστικισμού στον Ελευθεροτεκτονισμό 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΜΙΘΡΑΪΣΜΟ 

18.1 Τα Μυστήρια τού Μίθρα 
18.2 Οι Επτά βαθμίδες τής Μιθραϊκής Μύησης 
18.3 Εικόνες μιθραίων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΝΙΧΑΪΣΜΟΥ


                              * * *
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

  • LUX EX TENEBRIS                                                                                                  

bottom of page