Ο " ΤΕΚΤΩΝ..." ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

October 21, 2015

 

Παραθέτουμε από την «Ιστορία τής Μεγάλης Στοάς τής Ελλάδος», όπως αυτή εκτίθεται εις την  επίσημη ιστοσελίδα της, τα εξής πληροφοριακά στοιχεία :

« Στην Ελλάδα, η πρώτη κανονική Τεκτονική Στοά, ιδρύθηκε στην Βενετοκρατού μενη τότε Κέρκυρα, το έτος 1782, με όνομα « Beneficenza » ( Αγαθοεργία ), η οποία υπαγόταν στην Μεγάλη Στοά τής Βερόνας, που έδρευε στην Παδούη τής Ιταλίας.

Εν τω μεταξύ την ίδια περίοδο, άρχισαν, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, από Έλληνες τής διασποράς, να ιδρύονται Ελληνόφωνες Στοές, ενώ το 1780 μια παραπλήσια προς τον Τεκτονισμό Οργάνωση είχε ιδρυθεί στην Βιέννη, με το όνομα « Καλοί Εξάδελφοι ». H Οργάνωση αυτή ακολουθούσε τούς τεκτονικούς τύπους και είχε σκοπό την συνένωση όλων τών Χριστιανών, που βρίσκονταν σε Βαλκανικές χώρες και αγωνίζονταν για την απελευθέρωσή τους απ’  τον Τουρκικό ζυγό.

Σ’ αυτήν την οργάνωση ανήκε και ο μεγάλος Έλληνας υμνητής τής Ελευθερίας και κατόπιν Εθνομάρτυρας Ρήγας Φεραίος.

Αργότερα, το 1810, ο Διονύσιος Ρώμας ένωσε τις Στοές τής Κέρκυρας «Αγαθοεργία» και «Φιλογένεια» σε μια κοινή Στοά, η οποία από  το έτος 1811 αποτέλεσε την πρώτη Μεγάλη Στοά στον Ελληνικό χώρο με τίτλο « Γαληνοτάτη Μεγάλη Ανατολή τής Ελλάδος, κατ’ Ανατολήν Κερκύρας, 1811 ». Η πρώτη αυτή Ελληνική Μεγάλη Στοά, όχι μόνο καλλιέργησε το έδαφος για την απελευθέρωση τού αλύτρωτου Ελληνισμού, αλλά με την υπευθυνότητα και πρωτοβουλία τού Διονυσίου Ρώμα, έλαβε αποφάσεις, που είχαν ανυπολόγιστο ευνοϊκό αντίκτυπο στην επιτυχία τού ιερού Αγώνα. Για την αρχαιότητα αυτήν αναγνωρίζεται στην Μεγάλη Στοά τής Ελλάδος, η αντίστοιχη ιεραρχική τάξη μεταξύ όλων τών Κανονικών Μεγάλων Στοών.

Στα επόμενα χρόνια ανδρώθηκε γρήγορα ο Ελληνικός Τεκτονισμός στα Επτάνησα, πολυσχιδής δε και πολύτιμη υπήρξε η συμβολή του στην Ελληνική Εθνεγερσία. Ιστορική αποβαίνει η Στοά « Ένωσις» τής Λευκάδας, γιατί εκεί μυήθηκε ο Εμμανουήλ  Ξάνθος και εκεί οραματίστηκε την ιδέα για την ίδρυση τής « Φιλικής Εταιρείας », επάνω σε καθαρά τεκτονικές βάσεις.

Τέκτονες που πρωτοστάτησαν στην Επανάσταση τού 1821 ήταν, μεταξύ άλλων, ο Παλαιών Πατρών Γερμανός, ο Οικουμενικός Πατριάρχης και Εθνομάρτυρας Γρηγόριος Ε’, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, ο Νικόλαος Υψηλάντης, ο Αλέξανδρος Μουρούζης, ο Ιωάννης Καποδίστριας κ.ά.

Με πρωτοβουλία τής « Μεγάλης Ανατολής τής Ελλάδος » πού με Μεγάλο Διδάσκαλο τον Διονύσιο Ρώμα, λειτουργούσε στην Κέρκυρα και η οποία πολλά πρόσφερε στον υπέρ τής ανεξαρτησίας τών Ελλήνων αγώνα, ιδρύθηκε περί το 1811, στην Μόσχα, η Τεκτονική Στοά Φοίνιξ, με την συνεργασία τού Ιωάννη Καποδίστρια και τού Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου.

Επίσης ιδρύθηκαν η Στοά « Αθηνά » στο Παρίσι, στην συνέχεια δε η « Εταιρεία τών Φιλομούσων » στην Βιέννη και στην Αθήνα, στις οποίες εργάστηκαν Τέκτονες πατριώτες, που αργότερα εντάχθηκαν και στην « Φιλική Εταιρεία ».

Το έτος 1813, με μέριμνα πάλι τού Ιωάννη Καποδίστρια, ιδρύθηκε στο Παρίσι Τεκτονικό Κέντρο, με την ονομασία « Ελληνόγλωσσον Ξενοδοχείον », στο οποίο η τεκτονική εργασία συνδυαζόταν στενά με την μυστική προετοιμασία για την απελευθέρωση τής Ελλδος. Εκεί μυήθηκε ο Αθανάσιος Τσακάλωφ, ο οποίος μετά την επιστροφή του στην Μόσχα, εμύησε αργότερα και τον Νικόλαο Σκουφά.

 Τον ίδιο χρόνο, οι Αθ. Τσακάλωφ και Ν. Σκουφάς, μαζί με τον Εμμανουήλ Ξάνθο, έθεσαν στην Οδησσό τής Ρωσίας, τις βάσεις για την σύσταση « μυστικής εταιρείας », που έταξε ως σκοπό την απελευθέρωση τής Ελλάδος από τους Τούρκους.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 1814 η « Φιλική Εταιρεία », στην οποία μυήθηκαν πολυάριθμοι διακεκριμένοι Έλληνες πατριώτες – Τέκτονες και μη – και οι οποίοι συνέβαλαν ενεργά, με υλικά και ηθικά μέσα, στην επίτευξη τής Παλιγγενεσίας τού Έθνους, ενώ εκ παραλλήλου πολλές Ευρωπαϊκές Τεκτονικές Στοές, προσέφεραν χρήματα για την επίτευξη τού ιερού αυτού σκοπού.

Στο ιστορικό δοκίμιο περί της Φιλικής Εταιρείας ο Ιωάννης Φιλήμων, αναφέρει μεταξύ άλλων :

« Οι αυτουργοί εδανείσθησαν κανόνας πολλούς από την Εταιρείαν τών Μασόνων και τους εφήρμοσαν επιτηδείως εις το πνεύμα και τα πάθη τού Έθνους » .     Πηγή ►

 

ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

 

Ο Κόμης Ιωάννης Καποδίστριας ήταν Έλληνας διπλωμάτης και πολιτικός, από πλούσια και αριστοκρατική οικογένεια.  Γεννήθηκε στην Κέρκυρα στις 10 -2-1776 και ήταν το έκτο παιδί τού Αντωνίου Μαρία Καποδίστρια, δικηγόρου στο επάγγελμα, και της Διαμαντίνας Γονέμη, κόρη αριστοκρατικής οικογένειας με καταγωγή από την Κύπρο.  Η καταγωγή τών Καποδίστρια ήταν από το ακρωτήριο  Ίστρια τής Αδριατικής, ενώ κατ' άλλους από την Βενετία.

Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή τού Πανεπιστημίου τής Πάντοβα στην Ιταλία, και γρήγορα, από το 1803, ήταν στην πατρίδα του μια ισχυρή πολιτική προσωπικότητα, ένας από τους υπουργούς Δημοκρατίας τών Ιονίων Νήσων, που δημιουργήθηκαν από τον πατέρα του.

Διετέλεσε πρώτος κυβερνήτης τής Ελλάδας κατά την μεταβατική περίοδο και ενώ τελούσε υπό την προστασία τών Μεγάλων Δυνάμεων και νωρίτερα υπουργός εξωτερικών τής Ρωσικής Αυτοκρατορίας.

Καθ’ ότι, καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια με πολιτική παράδοση, αναμείχθηκε με την πολιτική ήδη από το 1803, οπότε και διορίστηκε γραμματέας τής επικράτειας τής Ιονίου Πολιτείας. Με την κατάληψη τών Επτανήσων από τους Γάλλους, αποσύρθηκε και εντάχθηκε στην Ρωσική διπλωματική υπηρεσία.

Εκεί ανέλαβε σημαντικές θέσεις καταφέρνοντας να αναδειχθεί σε υπουργό εξωτερικών τής Ρωσικής Αυτοκρατορίας από το 1815 έως το 1822, οπότε και υποχρεώθηκε σε παραίτηση λόγω τής επανάστασης του 1821.

 Στις 14 Απριλίου 1827 η Εθνική Συνέλευση τής Τροιζήνας τον επέλεξε ως πρώτον κυβερνήτη τής Ελλάδος, θέση από την οποία ήρθε σε τριβή με τους τοπικούς αξιωμα τούχους με αποτέλεσμα την δολοφονία του στο Ναύπλιο. Ως κυβερνήτης τής Ελλάδος προώθησε σημαντικές μεταρρυθμίσεις για την ανόρθωση τής κρατικής μηχανής, καθώς και για την θέσπιση τού νομικού πλαισίου τής πολιτείας, απαραίτη του για την εγκαθίδρυση τής τάξεως. Επίσης, αναδιοργάνωσε τις ένοπλες δυνάμεις υπό ενιαία διοίκηση.

Η περίοδος 1798 έως 1800, θεωρείται από τους βιογράφους του ως ιδιαιτέρως σκοτεινή. Ίσως τότε να εντάχθηκε σε κάποια Τεκτονική Στοά, όπως αυτή τού Φοίνικος Κερκύρας ή τού Αστέρος τής Ανατολής Ζακύνθου.

Αν και συχνά η Τεκτονική βιβλιογραφία τον παρουσιάζει ως ενεργό μέλος κάποιας Στοάς, ισχυρές αποδείξεις δεν έχουν προκύψει, παρά το γεγονός ότι ισχυροί φίλοι του, όπως ο Α. Δάνδολος, ήταν γνωστοί τέκτονες και η υπογραφή του είχε τα χαρακτηριστικά τεκτονικής υπογραφής. Η μόνη ίσως ένδειξη είναι που έλαβε ο ερευνητής Π. Κρητικός από την Μεγάλη Στοά τής Ελβετίας Alpina το 1965 ότι ο Καποδίστριας ήταν μέλος τής Στοάς Modestia cum Libertate Nr. 38  τής Ζυρίχης.

 

Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ

 

Μοιραία στάθηκε η αντιπαλότητα τού Καποδίστρια με τους Μαυρομιχάληδες, που ήταν η ισχυρότερη οικογένεια τής Μάνης. Ο Καποδίστριας συν το χρόνω γινόταν όλο και πιο ευερέθιστος και δύσπιστος έναντι όλων.

Δεν είχε την απαραίτητη αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία, με συνέπεια την αδικαιολόγητη όξυνση τών προσωπικών παθών. Σε αυτήν την κατάσταση θα πρέπει να αποδοθεί και ο σκληρός τρόπος συμπεριφοράς του κατά τού γηραιού Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη.

Ο Καποδίστριας διέταξε την σύλληψή του και τον εγκλεισμό του στην  φυλακή.

Τον αδελφό του Κωνσταντίνο και τον υιό του Γεώργιο τους κρατούσε στο Ναύπλιο, όπου είχε μεταφερθεί η πρωτεύουσα τού νεοελληνικού κράτους. Το γεγονός αυτό εξέθρεψε το μίσος και την ανάγκη εκδίκησης από την πλευρά τών Μαυρομιχαλαίων.

Στις 5:35 το πρωί της 27ης Σεπτεμβρίου 1831 ( με το Ιουλιανό ημερολόγιο ) ο Ιωάννης Καποδίστριας δέχθηκε δολοφονική επίθεση από τον Κωνσταντίνο και τον Γεώργιο Μαυρομιχάλη έξω από την εκκλησία τού Αγίου Σπυρίδωνα, όπου μετέβαινε για να εκκλησιασθεί και έπεσε νεκρός. Ο μόνος που τον συνόδευε ήταν ο μονόχειρας σωματο φύλακάς του, ονόματι Κοκκώνης.

Η ελληνική πολιτεία τίμησε τον Κυβερνήτη, δίνοντας το όνομά του σε δημόσιους  χώρους και ιδρύματα, όπως στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο επίσημος τίτλος τού οποίου είναι Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ακόμη, ο Ιωάννης Καποδίστριας απεικονίζεται στο κέρμα τών 20 λεπτών τής ελληνικής έκδοσης του ευρώ, ενώ το σχέδιο διοικητικής αναδιοργάνωσης τής χώρας που εισηγήθηκε η κυβέρνηση Κ. Σημίτη έλαβε το όνομά του ( « Πρόγραμμα Ιωάννης Καποδίστριας » ).

 

ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ

 

« Ο πατέρας του είχε τιμηθεί από την Ρωσία με τον “ Τεκτονικό ” τίτλο τού Ιππότη τής Ιερουσαλήμ. Ο πλήρης τίτλος τού Τάγματος τών Ναίτων Ιπποτών είναι τα Ενωμένα Θρησκευτικά, Στρατιωτικά και Τεκτονικά Τάγματα τού Ναού και τού Αγίου Ιωάννη τής Ιερουσαλήμ, τής Παλαιστίνης, τής Ρόδου και τής Μάλτας.

Μέλος των Ναϊτών μπορεί να γίνει κάθε Διδάσκαλος Ελευθεροτέκτονας Πίστεως Χριστιανικής ( όπως δηλαδή ήταν και η οικογένεια Καποδίστρια ).

Ο πατέρας τού Καποδίστρια ήταν ένας υψηλόβαθμος Τέκτων, και η Τεκτονική Στοά τών Επτανήσων  η οποία σε ένα χρόνο ανήκε στην Βενετία, υπάκουε αντίστοιχα, στην Μεγάλη Στοά τής Ιταλίας.

Αφού τελείωσε την Ιατρική Σχολή τού Πανεπιστημίου τής Πάδοβας, το 1799, σε ηλικία 23 ετών, άρχισε να εργάζεται ως γιατρός και να αντιμετωπίζει τους φτωχούς δωρεάν, αν και δεν ήταν τόσο πλούσιος. Είναι αξιοσημείωτο ότι η καριέρα του άρχισε ως γιατρός στο τουρκικό στρατιωτικό νοσοκομείο.

Το Τάγμα τών Ελευθεροτεκτόνων άρχισε να κερδίζει δύναμη στην Ιταλία και σύντομα έγινε επικεφαλής τού απελευθερωτικού κινήματος, των Καρμπονάρων.

Η πρόταση που περίμενε από την Ρωσία ήρθε το Μάιο τού 1808, όταν ο Κόμης Νικόλαος Πέτροβιτς Ρουμιάντσεφ, επικεφαλής τού υπουργείου εξωτερικών τής Ρωσικής Αυτοκρατορίας, του έστειλε επιστολή με την οποία, αφού του ανακοίνωνε ότι τιμήθηκε με τον τίτλο τού ιππότη Β' Τάξεως τού τάγματος τής Αγίας Άννας, τον προσκάλεσαν στην Αγία Πετρούπολη, και στην συνέχεια έγινε υπουργός Εξωτερικών τής Ρωσίας.

Η άνοδος τού Καποδίστρια στην Ρωσική αυτοκρατορική αυλή επιβεβαιώθηκε με τον διορισμό του από τον Τσάρο Αλέξανδρο Α’. Ο τσάρος Αλέξανδρος Α ', ο οποίος πριν από λίγο καιρό ήταν τέκτονας και υποστήριζε ανοιχτά τον Τεκτονισμό, μετά την στρατιωτική επίθεση στην Δύση ( 1813 – 1815 ), άλλαξε γνώμη και άρχισε την προετοιμασία κατασταλτικών μέτρων εναντίον τους. 

Το 1822, ο αυτοκράτορας υπέγραψε διάταγμα που απαγόρευε όλες τις μυστικές κοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων τις τεκτονικές στοές. Παρ' όλα αυτά, απέτυχε να εξαλειφθούν οι Τέκτονες. Απλά δούλευαν κρυφίως. Σημαντικές φιλικές σχέσεις είχε ο Καποδίστριας με τους Τέκτονες αδελφούς Τουργκένιεφ, ειδικά με τον Σεργκέϊ, ο οποίος ήταν σύμβουλος τής ρωσικής πρεσβείας εις την Κωνσταντινούπολη. Στο Κισινάου, ο τέκτονας Πούσκιν γνώριζε και τον διεκδικητή τού θρόνου τής Μολδαβίας - Roznovana Iordachi Rosetti, στα αρχεία τού οποίου βρέθηκαν πολλά γράμματα τού Καποδίστρια.

Ο Rossetti εκπαιδεύτηκε στην Γερμανία και την Γαλλία, και, φυσικά, ήταν τέκτονας.

Εγκυρα μασονικά λεξικά όπως το Lenhoff - Posner ( Ελβετία ) και το J. League ( Γαλλία ) αναφέρουν ότι ο Καποδίστριας ήταν Τέκτων.

Το παρακάτω κείμενο που ακολουθεί είναι απο την Μεγάλη Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος 6ος, Αθήνα, 1930.

Το 1811 πραγματοποιείται στο Παρίσι, μετά από υπόδειξη του Ναπολέοντα Γ’, η ίδρυση αμιγώς τεκτονικής μυστικής εταιρίας για την απελευθέρωση τής Ελλάδος, υπό τον κόμη Σουαζέλ Γκουφφιέ και τους Χατζή Μόσχο και Ζαλίκη. Ο Ζαλίκης συμβολικώς ονομάσθηκε « Ξενοδόχος », το δε κατάστημά του « Ελληνόγλωσσο Ξενοδοχείο ». Στην εταιρία αυτήν μυήθηκαν εκτός τών Ελλήνων και άπειροι φιλέλληνες τέκτονες. Κυριότερος από τους πρεσβευτές τής εταιρίας αυτής ήταν ο Αθανάσιος Τσακάλωφ, ο οποίος κατά την επιστροφή του στη Μόσχα μύησε και τον Νικόλαο Σκουφά. Μετά την πτώση τού Ναπολέοντα η εταιρία αυτή μεταφέρθηκε στη Μόσχα, τα δε μέλη της στο Παρίσι ίδρυσαν το « Φιλελληνικό τών Παρισίων Κομιτάτον ». Ήδη στις παραδουνάβιες χώρες και στην ίδια την Ρωσία ο Τεκτονισμός είχε εξαπλωθεί, πολλοί δε εξέχοντες Έλληνες πολιτικοί και έμποροι, ανάμεσά τους και ο Καποδίστριας, η οικογένεια Υψηλάντη κ.α. ήταν μέλη διαφόρων στοών.

Το 1812 ιδρύεται από τον τέκτονα Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο στη Μόσχα η μυστική εταιρία του « Φοίνικα » και στο Παρίσι η εταιρία τής «Αθηνάς » και της «Φιλαθηναϊκής Ακαδημίας».

Το 1813 αυτές τις εταιρίες διαδέχονται η « Ελληνογαλλική Εταιρία » και η « Εταιρία τών Φιλομούσων » υπό την αιγίδα τού τέκτονα Ιωάννη Καποδίστρια.

Ακολουθούν κι άλλα στοιχεία για την τεκτονική δραστηριότητα του Ι. Καποδίστρια που αποδεικνύονται μέσα από Αθηναϊκή εφημερίδα του 1867.

Μετά το 1810 ιδρύεται στην Μόσχα η εταιρία Φοίνιξ για την οποίαν ο Π. Αλευράς, που μυήθηκε σ' αυτήν, γράφει στην εφημερίδα Μέλλον τών Αθηνών ( 13.6.1867 ) τα εξής :

" Κατά την μύησίν μου εμάνθανον ότι η εταιρία αυτή είναι κλάδος τεκτονικός και ότι υπάρχει εν Αθήναις ετέρα παραφυάς του εργαζομένη υπό το όνομα τής Εταιρίας Φιλομούσων.

Τού Φοίνικος αρχηγός είναι ο Ι. Καποδίστριας. Εις τούτον όλοι οι Μασόνοι καταθέτουν 12 φιορίνια ίνα δια τού Φοίνικος χρησιμεύσουν προς εκπαίδευσιν νέων ".

Ο Παπαρηγόπουλος μάλιστα, στην Ιστορία του ( τόμος Ε' ), αναφέρει ότι ο Καποδίστριας, πριν έρθει ακόμη στην Ελλάδα, εργάστηκε ώστε πολλοί εξέχοντες ξένοι και υπουργοί και ηγεμόνες, και αυτός ο τσάρος τής Ρωσίας Αλέξανδρος, έγιναν μέλη τής εταιρίας όπου προήδρευε, η οποία είχε σκοπό την διατήρηση τών αρχαιοτήτων στην Ελλάδα, την ίδρυση μουσείου, βιβλιοθήκης και σχολείων.

Όπως γράφει ο Έρικ Χόμπσμπαουμ ( « Η Εποχή τών Επαναστάσεων: 1789 - 1848 », Αθήνα, 1990 σελίς 158 ), « ο Καρμποναρισμός ( με την γενική του έννοια ) παρέμεινε η κύρια μορφή επαναστατικής οργάνωσης, και η διάθεσή του να συμβάλει στην ελληνική απελευθέρωση τον βοήθησε να διατηρήσει την συνοχή του… ενώ οι πολιτικοί πρόσφυγες από την Πολωνία ( η Πολωνία αν και πανίσχυρο κράτος τον Μεσαίωνα, είχε διαμοιρασθεί τότε μεταξύ Πρωσίας, Ρωσίας και Αυστρίας ) και την Ιταλία τον διέδωσαν ακόμα πιο μακριά ».

Τον Ιούλιο τού 1823 μάλιστα ιδρύθηκε και στην Ελβετία, με βοήθεια από τον Ιωάννη Καποδίστρια που ιδιώτευε τότε στην Γενεύη μετά την παραίτησή του από Υπουργός Εξωτερικών τής Ρωσίας και διατηρούσε επαφές με τους Καρμπονάρους για την υποστήριξη τής Ελληνικής Επανάστασης, η επαναστατική καρμποναρική στοά « Γαλάτες Αναμορφωτές » (« Reformateurs Gaulois »).

Η φανερή αρχή τής δράσης τών «Καρμπονάρων», που αντλούσαν μέλη από όλες τις κοινωνικές τάξεις, ακόμα και από τον στρατό, εντοπίζεται ιστορικά στις αρχές τού 19ου αιώνα ( και γεωγραφικά στο βασίλειο τής Νάπολης, όπου πριν από μόλις μία δεκαετία είχε συντριβεί η βραχύβια ιακωβινική « Παρθενόπεια Δημοκρατία » ), ως ανάδυση μιας πολιτικοποιημένης και ριζοσπαστικής παραφυάδας τών τεκτόνων ( στην σύγχρονη ιταλική, η λέξη « carbonaro » σημαίνει επίσης και « απόκρυφος », η δε λέξη « carboneria » σημαίνει επίσης και « συνομωσία » ).

Ο αδελφός τού Ιωάννη Καποδίστρια, " Βιάρος Καποδίστριας " είχε μυηθεί στην μασονική Φιλική Εταιρεία. Ο μικρότερος αδερφός τού Καποδίστρια, " Αυγουστίνος Καποδίστριας " όταν ιδρύθηκε η Φιλική Εταιρία, έγινε αρχικά μέλος και στην συνέχεια έφορός της.

Iσχυροί φίλοι του, όπως ο Α. Δάνδολος, ήταν γνωστοί τέκτονες, και η υπογραφή του είχε τα χαρακτηριστικά τεκτονικής υπογραφής.

Η ένδειξη που έλαβε ο ερευνητής Π. Κρητικός από την Μεγάλη Στοά τής Ελβετίας Alpina το 1965 ότι ο Καποδίστριας ήταν μέλος τής Στοάς Modestia τής Ζυρίχης.

 

MODESTIA CUM LIBERTATE NR. 38 ZURICH

Η περίοδος 1798 έως 1800, θεωρείται από τους βιογράφους του ιδιαιτέρως σκοτεινή. Ίσως τότε να εντάχθηκε σε κάποια Τεκτονική Στοά, όπως αυτή τού Φοίνικος τής Κέρκυρας ή τού Αστέρος τής Ανατολής τής Ζακύνθου.

Αποφασίζει ο Καποδίστριας να κόψει τα πρώτα Ελληνικά νομίσματα. Ως βάση έλαβε τον Φοίνικα. Έκοψε δε ένα νόμισμα ασημένιο που από την μια μεριά είχε τον φοίνικα, δηλαδή το πουλί που ξαναγεννιέται από τη στάχτη του με ένα σταυρό στο κεφάλι του το έμβλημα τής Ορθοδοξίας και από την άλλη μεριά τις λέξεις « Κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας » και δυο φύλα :  Ένα δάφνης και ένα ελιάς.. Αν  προσέξουμε το  παλιό πεντακοσάρικο από την μεριά τού Καποδίστρια θα παρατηρήσουμε τρία Τεκτονικά σύμβολα :

                   1. Το φίδι τυλιγμενο σε κύκλο ( ουροβόρος )

                   2. Δύο χέρια σε χειραψία

                   3. Η Βίβλος ή το βιβλίο παρουσιών - επισκεπτών

 

Όταν απεβίωσε ο Καποδίστριας, πήραν την σωρό του, την ταρίχευσαν και την έβαλαν στην εκκλησία επάνω σε ένα μαρμάρινο υπόβαθρο σκεπασμένο με ένα μαύρο βελούδο με γυάλινο σκέπασμα για να το βλέπει ο κόσμος και από κάτω τοποθέτησαν τους δεκαπέντε μεγαλόσταυρους που του είχαν απονεμηθεί από τα μεγάλα Ευρωπαϊκά κράτη. Τέκτονας Ιππότης και Μεγαλόσταυρος λοιπόν ο Καποδίστριας που αποδεικνύεται και απο τα παράσημα που είχε τιμηθεί στην Ευρώπη. Γιά αυτό και τον εξυμνούν οι τεκτονικές στοές.

Επίσης αναπαράγεται από κάποιους αδαείς ένα φανταστικό σενάριο περί Καποδίστρια και κάποια απόρρητη εγκύκλιος που έγγραψε κατά τών τεκτονικών στοών, και ότι αυτός ήταν και ο λόγος που τον σκότωσαν.

Το λογικό είναι να διαβάσουμε το κείμενο τού Καποδίστρια αυτολεξεί  χωρίς να παρ ερμηνεύουμε τις λέξεις του ότι δήθεν μιλούσε για τις τεκτονικές στοές αλλά φοβόταν και τις αποκαλούσε « Μυστικές εταιρίες ».

Το αν ήταν τέκτονας ή όχι ο Ιωάννης Καποδίστριας τα συμπεράσματα ας είναι δικά σας.

Όμως αν έχετε διαβάσει αυτό το γνωστό κείμενο, ο Καποδίστριας δεν αναφέρεται σε κάποια συγκεκριμένη μυστική εταιρεία αλλά σε πολλές μυστικές εταιρίες.

Για αυτές τις μυστικές εταιρίες αναφέρθηκε την ίδια εποχή και ο Κοσμάς Φλαμιάτος, καθώς γνώριζε τις λέσχες στρατολόγησης που τις ονόμαζε « εταιρίες » και την νέα μασονία, που την ονόμαζε ξεκάθαρα φραμασονία.

 

Ας δούμε το σχετικό έγγραφο τού Ι. Καποδίστρια για τις λεγόμενες Μυστικές Εταιρίες.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Πρός το Πανελλήνιον

Πρός τούς κατά το Αιγαίον Πέλαγος και την Πελοπόννησον Εκτάκτους Επιτρόπους και τους Αρχηγούς τών κατά ξηράν και θάλασσαν Δυνάμεων.

Γνωρίζει η Κυβέρνησις, ότι Πολίται τινές επιμένουν πιστεύοντες και τους άλλους πείθοντες, ότι αι μυστικαί Εταιρείαι χορηγούσι μέσα σωτήρια εις την Πατρίδα, ή τουλάχιστον Αιγίδα υπό την οποία συνδεόμενοι μεταξύ των άνθρωποι διά μυστικών δεσμών δύνανται να απολαύσωσιν εντός Πατρίδος των και διά τής ξένης επιρροής αξιώματα, τιμάς, και το πλέον τύχην, ό εστί χρήματα.

Όσον και αν ελεεινολογή η Κυβέρνησις την απειρίαν τών Ελλήνων τών από τοιαύτας εισηγήσεις παρασυρομένων δεν ήθελε δώσει… τήν προσοχήν της, άν δέν ήτο κατα πεπεισμένη πόσον ολέθρια αποτελέσματα δύναται νά φέρη είς τήν κρίσιμον ταύτην στιγμήν η περί τούτων γνώμη, τήν οποίαν οί έχθροί τής Ελλάδος ήθελον συστήσει καί τόν Κόσμον, και είς τάς Εύρωπαϊκάς Κυβερνήσεις.

Αν η Ελλάς εγκατελείφθη από τό 1821 έως τόν Ιούλιον μήνα τού τελευταίου έτους, τούτο προήλθε διότι οί εχθροί της τήν παρέσταιναν αδιακόπως πρός τους Βασιλείς, ώς λαόν επαναστατωθέντα καί αγωνιζόμενον υπό τήν διεύθυνσιν καί υπό τούς σκοπούς Μυστικών Εταιρειών, όθεν επήγασαν αί Kαταστροφαί τής Ισπανίας και Ιταλίας.

Εύκολον ήτο αναμφιβόλως να αναιρεθή η σφαλερά αυτή δόξα μ’ όλον τούτο εχρειάσ θησαν ολόκληρα επτά έτη βασάνων και δυστυχιών είς αναίρεσίν της.

Μόλις ανηρέθη, καί ενώ ή Ελλάς άρχίζει νά λαμβάνη δείγματα εύνοίας καί καλοκαγαθίας έκ μέρους τών Συμμαχικών Δυνάμεων, οί έχθροί της θέλουν πάλιν τήν παραστήσει ώς υπεξούσιον τών Μυστικών Εταιρειών, καί είς απόδειξιν τούτου θέλουν φανερώσει, ότι υπό διαφόρους ονόμασιν αί Εταιρείαι αυταί υπάρχουν καί πολλαπλασιάζονται μεταξύ τών εν τοίς πράγμασι και τής πολιτικής τάξεως, και της στρατιωτικής δυνάμεως, ίσως καί αυτού τού στόλου.

Τόσον ουσιώδες θεωρεί τούτο η Κυβέρνησις ώστε μή εγκρίνουσα να δείξη διά τινός δημοσίου καί επισήμου πράξεως την ύπαρξιν αυτού τού κακού, εκπληροί διά τού τύπου τής παρούσης εγκυκλίου το χρέος, το οποίον δεν ημπορεί να παραμελήση χωρίς να καθυποβληθή είς βαρυτάτην εύθύνην. Τώ όντι τοιούτον δημόσιον έγγραφον μεταξύ τών Πολιτικών, οί οποίοι επιμένουσι να μήν παραχωρώσιν είς τήν Ελλάδα έντιμον μέλλον, ήθελε χρησιμεύσει ώς μέσον του να αποδείξωσιν ότι οί Βασιλείς διά τών ευεργεσιών των υποθάλπουσιν είς την Ελλάδα τόν εχθρόν, τον οποίον και αλλαχού, και εις τας ιδίας των Επικρατείας πολεμώσι.

Η παρατήρησις αυτη, Κύριοι, σας διδάσκει μέ πόσην φρόνησιν καί οξυδέρκειαν απαιτείται η εκπλήρωσις τής ακολούθου παραγγελίας τής Κυβερνήσεως. Θέλετε κοινοποιήσει διά ζώσης φωνής είς τούς υπαλλήλους σας ή τούς υπό τήν οδηγίαν σας αξιωματικούς, τό περιεχόμενον τής παρούσης, καί θέλετε τούς κάμει νά σας φανερώσουν αν ανήκουν είς καμμίαν τών Μυστικών Εταιρειών ή όχι.

Αν είναι τό πρώτον θέλετε τούς παρατηρήσει, ότι εάν είς τήν παρελθούσαν κατάστασιν τής αναρχίας, καί τής αταξίας ήταν ίσως άναγκαίον είς τούς πολίτας νά ζητήσωσι προσωπικήν ασφάλειαν διά του δεσμού μυστικής τινος Εταιρείας, ο δεσμός ούτος διαλύεται καθ’ ήν στιγμήν ο τού νομίμου όρκου καί πρός την Κυβέρνησιν, και πρός τούς Νόμους, χορηγεί είς ένα έκαστον και είς όλους, όλας τας απαραιτήτους ασφαλείας.

Από τοιαύτην αρχήν ορμώμενοι ευκόλως, θέλετε αποδείξει το ασυμβίβαστον τών δύο όρκων, ήγουν του υπηρετείν το Κράτος, και υπηρετείν μυστικήν Εταιρείαν, της οποίας ο σκοπός είναι ώς επί το πλείστον άγνωστος είς τους Εταίρους.

Αν λοιπόν οι υπάλληλοί σας ή οι υπό την οδηγίαν σας αξιωματικοί ανήκουσιν είς τίνα Εταιρείαν, ανάγκη να παραιτηθώσι, και περί τούτου οφείλεις να μας βεβαιώσης.

Εξ εναντίας θέλετε τους εξηγήσει τους κινδύνους είς τους οποίους εκτίθενται πλανώμενοι από ολίγους τινάς όλως διόλου εις τα τοιαύτα ενασχολούμενους. Από την κατηγορίαν τών Εταιρειών τών μή συμβιβαζομένων με τα κατά Νόμους καθεστώτα δεν αποκλείομεν και την πρό αιώνων γνωριζομένην υπό τω ονόματι τής Αδελφοποιείας ή Αγάπης.

Παραγγέλεσθε, Κύριοι, κατ’ επανάληψιν να κάμετε χρήσιν τής κοινοποιήσεως ταύτης κατά τόν συνετώτερον και ωφελιμώτερον τρόπον.

Προθύμως η Κυβέρνησις θέλει δεχθή τάς ειδοποιήσεις, όσας εν καιρώ και τόπω θέλετε δυνηθή να την χορηγήσετε.

 

Εν Πόρω τή 8 Ιουνίου 1828

Ο Κυβερνήτης          

Ι. Α. Καποδίστριας      

 

Όπως θα παρατηρήσει κανείς, δεν υπάρχει καμία αναφορά σε Τεκτονικές Στοές μέσα σε αυτό το έγγραφο. Άραγε, θα φοβόταν ολόκληρος κυβερνήτης να τις κατονομάσει και μάλιστα σε επίσημο του έγγραφο ; Βεβαιότατα Όχι ! »  Πηγή >>>

 

Διότι απλούστατα ο Ελευθεροτεκτονισμός δεν είναι Μυστική Εταιρία, έχει όμως ορισμένα φιλοσοφικού χαρακτήρα, τρόπος τού λέγειν, " μυστικά " που δίδονται με συμβολική μορφή.

Στην Ελλάδα ο Τεκτονισμος υπό τη μορφή “  Τεκτονικού Ιδρύματος ” είναι ανεγνωρισμένος με το Προεδρικό διάταγμα τής 02.12.1927, ( εν Παρ. Εφ. της Κυβερνήσεως υπ’ αριθμόν φύλλον 2 και από 4 Ιανουαρίου 1928 ).

 

Ας δούμε όμως το τι γράφει ο Αντώνιος Αδριανόπουλος εν έτει 1931 εις το πόνημα του  " ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ ".

 

« Είναι δύσκολον νά δώση τις δι' ενός όρισμοϋ τήν εννοιαν του τι είναι ο Τεκτονισμός. Είναι τόσον διαφορώτατοι οί ορισμοί οι περί αύτού διδόμενοι είς τα Συντάγματα τών διαφόρων τε­κτονικών οργανώσεων τής υφηλίου, ώστε, αν ήθελε τις νά λάβη ώς γενικόν ορισμόν τού Τεκτονισμού και τού σκοπού του τα κοινά σημεία τών Συνταγμάτων τούτων θά κατέληγεν είς τήν διατύπωσιν εννοιών ολιγίστων μέν, πάντων όμως μεγαλειωδών. Συνοψί­ζονται αύται εις τάς λέξεις : « Ενδιαφέρον υπέρ τής ανθρωπότητος καθόλου, αδελφότης όλων τών ανθρώπων άνευ διακρίσεως, κοινή συνεργασία τών χρηστών ανδρών αδιακρίτως καταγωγής, κοινωνι­κής καταστάσεως και πεποιθήσεων χάριν τού κοινού καλού, αμοι­βαία ανοχή και αλληλοσεβασμός ». Τήν πρώτην και άρχαιοτέραν διατύπωσιν περί τής ουσίας τού Ελευθερο τεκτονισμού ευρίσκομεν είς το δημοσιευθέν έν έτει 1723 Σύν­ταγμα τής Μεγάλης Στοάς τής Αγγλίας, το ονομαζόμενον Σύνταγμα τού  Άντερσον. Το 1oν άρθρον τού Συντάγματος τού­του διδάσκει, ότι ο σεβασμός τών προσωπικών έκαστου γνωμών, η εφαρμογή τής θρησκείας, περί τής οποίας όλοι οί άνθρωποι συμφωνούσι, τουτέστιν εκείνης ήτις συνίσταται εις το να είναι τις αγαθός καί δίκαιος, αποτελούσι τα μόνα εκείνα μέσα προς συγ­κρότησιν ενός κέντρου ενότητος και φιλικών οχέσεων μεταξύ προσώπων, άτινα άνευ τούτου θα έμενον κεχωρισμένα απ' αλ­λήλων και άγνωστα. Η βαθύτερα όμως εκ τού σύνεγγυς μελέτη τού Τεκτονισμού αποδεικνύει, ότι η ουσία αυτού δεν έγκειται μόνον έν τη κοινότητι ήτις απορρέει έκ της συγγενείας τής θελήσεως, τού αισθήματος και τής σχέψεως, αλλά και έν τη προσηλώσει πρός τιμιωτάτους τινάς τύπους μιάς πανάρχαιας συμβολικής λατρείας ήτις προσήλωσις δημιουργεί τήν εντύπωσιν εις σοβαρόν ερευνητήν, ότι η Εταιρεία τών Ελευθεροτεκτόνων εκτός τού ηθικοκοινωνικού χαρακτήρος ον έκ πρώτης όψεως εμφανίζει, περιέχει και βαθύ τι φιλοσοφιών υπόθεμα, το οποίον ίσως αποτελεί το σπουδαιότερον στοιχείον τής ουσίας της. Ο λόγος, δια τον οποίον ο σκοπός τού Ελευθεροτεκτονισμού δέν διετυπώθη σαφώς εις τα δημοσιευθέντα άμα τη εμφανίσει του κείμενα, άτινα και θεωρούνται ώς πηγαί τής συγχρόνου κριτικής τής ιστορίας του, δεν είναι δύσκολον να εξηγηθεί. Αι διφορούμεναι έννοιαι, αίτινες δύνανται vα αποδοθώσιν εις τας χρησιμοποιηθείσας εις τα κείμενα ταύτα λέξεις και περιγραφάς, δέον να αποδοθώσιν είς το επικρατούν έτι τότε σκότος, εις τήν πολιτικήν και κοινωνικήν δουλείαν και εις τας θρησκευτικάς έριδας, ένεκα τών οποίων ώς μόνος σκοπός τού Τεκτονισμού εις τάς δημοσιευθείσας τότε επισήμους ανακοινώσεις ετέθη αορίστως η καλλιέργεια τής εννοίας τής αδελφότητας, τής αγαθοεργίας και της αληθείας. Ίσως και σήμερσν έτι προκειμένου περί δημοσιευμάτων περί Ελευθεροκτονισμού, άτινα θα εκυκλοφόρουν εις χείρας αμυήτων, θα απητούντο όμοιαι προφυλάξεις πρός αποφυγήν ενδεχομένων παρ εξηγήσεων, καθόσον δυστυχώς η αμάθεια και ο φανατισμός δεν εξέλιπον ακόμη από προσώπου τής Γής ... ». iolaos

 

« Ας διαβάσουμε τώρα το τι γράφει για αυτές τις μυστικές εταιρίες ο Γέροντας Κοσμάς Φλαμιάτος το 1840 σε απόσπασμα από χειρόγραφο του που εκδόθηκε στην Αθήνα το 1849 μ.Χ - δηλαδή 20 χρόνια μετά από την εγκύκλιο τού Καποδίστρια για την οργάνωση αυτών τών εταιρειών.

« Μια από τις πιό σπουδαίες και ολέθριες ραδιουργίες τής επιβουλής, μέσω τής οποίας προ πολλού ετοιμάζει να επιφέρει τα γενικά ναυάγια στους επιβουλευόμενους λαούς και στα κράτη, είναι η μυστική οργάνωση τών εταιρειών. Μέσω αυτών υποκινεί και μέσω αυτών γίνεται με το πρόσχημα τής ελευθερίας η συνομωσία κατά τής πίστεως, κατά του κλήρου, κατά τών θρόνων και κατά όλων των εκκλησιαστικών και πολιτικών αρχών.

Μέσω αυτής τής ραδιουργίας φροντίζει με επιτυχία και χωρίς να προκαλεί υποψίες την διάδοση τής πλάνης, της διαφθοράς, της κοινής προδοσίας και κάθε άλλης κακίας, της αποστασίας και της αναρχίας, τον όλεθρο τού λαού και την τελική καταστροφή και πτώση στα επιβουλευόμενα έθνη.

Αυτή μέσω τών ραδιουργιών που προαναφέρθηκαν νοθεύει και προετοιμάζει κάποια άτομα με τελείως απόκρυφο και μυστικό τρόπο και έπειτα τα υποκινεί και αυτά γίνονται οι μπροστάρηδες και οι κορυφαίοι τών εταιρειών που αναφέρουμε.

Φροντίζει και οργανώνει σε διάφορους βαθμούς αυτές τις εταιρείες, μέσα στις οποίες οι κατώτεροι αγνοούν παντελώς τον κύριο σκοπό και τα μυστικά τών ανώτερων βαθμών, πολύ δε περισσότερο τον πρώτο δημιουργό και διοικητή τους.

Υποκινεί και διοργανώνει δυο είδη εταιρειών :  το μεν ένα κατά κύριο λόγο σύμφωνα με το πνεύμα τής πλάνης, της υλοφροσύνης και τού θεΐσμού και της αθεΐας, το δε άλλο σύμφωνα με την Αγγλική θρησκεία τών διαμαρτυρόμενων.

Το μεν ένα το διοργανώνει διότι είναι πιό κατάλληλο για την κατασροφή τών αρχών και για τον όλεθρο τού λαού και μπορέι να επιτύχει καλύτερα την διάδοση, επειδή κινείται με το πρόσχημα τής ελευθερίας. Είναι προπαρασκευαστικό για την αποδοχή τής αίρεσης τού λουθηροκαλβινισμού, με την οποία είναι μικρή η διαφορά του και η εξομοίωσή του όσον αφορά το πρακτικό μέρος.

Και στα δυο είδη εταιρειών όμως, τα πρακτικά και οι λόγοι φαίνονται σχεδόν ίδια μεταξύ τους, αφού διοργανώνονται και καθοδηγούνται από τον ίδιο δημιουργό :

η υποκρισία, ο δόλος, η διαφθορά και η διατυμπάνιση τού αποκαλούμενου από αυτούς διαφωτισμού και της ελευθερίας, ο χλευασμός και ο εμπαιγμός τού αποκαλούμενου από  αυτούς μεσαίωνα, το εγκώμιο τής σημερινής εποχής, που δήθεν υπόσχεται μεγάλες αλλαγές στα πράγματα, η περιφρόνηση πρός όλους τους γέρους ορθόδοξους, ο εμπαιγμός και ο χλευασμός τους σαν δεισιδαίμονες και προληπτικούς, ο συνεχής διασυρμός τών δεισιδαιμονιών, των καταχρήσεων και τών τυραννιών τών Παπών τής Παλαιάς Ρώμης, έπειτα δε χωρίς να προκαλούνται υποψίες και με μεγάλη μαεστρία - η συκοφαντία κατά τού ορθόδοξου και του ανατολικού κλήρου, η κλήση και η αφοσίωση πρός αυτόν τον Σατανά, την Αγγλία.»

Αυτά λοιπόν, είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και άλλα πολλά, που εμφανίζονται στα δυο είδη εταιρειών. Αυτό που εδώ ο Κοσμάς Φλαμιάτος ονομάζει εταιρείες, εμείς στην εποχή μας το ονομάζουμε « δεξαμενές σκέψεις », «  Μη κυβερνητικές Οργανώσεις », « Ακτιβιστικές Κινήσεις » κ.τ.λ.

Οι μεγαλύτερες εταιρείες που δημιουργήθηκαν και ουσιαστικά μέσω τών αποφάσεων τους σήμερα διοικούν τον κόσμο, είναι ο Ο.Η.Ε. ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κ.τ.λ.

Συνεχίζουμε με ένα ακόμη απόσπασμα από το χειρόγραφο σχετικά με τις μυστικές εταιρίες εκείνης τής εποχής :

« Μέσω τού πρωθυπουργού υποκινεί την δημιουργία τής λεγόμενης μυστικής αστυνομίας όχι για την ασφάλεια τού κράτους, αλλά για να προλαβαίνει ώστε να μην φτάνουν στα αυτιά τού βασιλιά και των αρχών όλα εκείνα τα σημεία και τα δεδομένα, από τα οποία ενδέχεται να ανακαλυφθεί η κρυφή συνομωσία. Μερικές φορές υποκινεί και γίνεται αποστασία σε κάποιο κράτος. Στην περίπτωση αυτήν, υποκινεί τους εφημεριδογράφους και τους πληρωμένους σπερμολόγους να εγκωμιάσουν το έργο σε άλλο κράτος επιβουλευόμενο και παράλληλα υποκινεί μέσω τών πρωθυπουργών τους θρόνους και επιβαρύνουν τον ζυγό τού υπηκόου, ώστε να τον ενθαρρύνουν στην αποστασία.

Τις εταιρίες αυτές υποκινούν και διοργανώνουν συστηματικά στην Επτάνησο οι Αρμοστές, που στέλνονται κατά καιρό εκεί από το Λονδίνο.

Συστηματικές προαγωγές αρχικά σε όλες τις εκκλησιαστικές, διδασκαλικές, πολιτικές και άλλες θέσεις. Εξ' αιτίας αυτού δελεάζει και τον επιβουλευόμενο λαό και έτσι αυτός συσ σωματώνεται στην συνομωσία αυτών τών εταιρειών, ενώ σγχρόνως μέσω αυτών διευθύνει σύμφωνα με τους σατανικούς της σκοπούς το επιβουλευόμενο κράτος ».

Να πούμε και πάλι ότι αναφέρεται σε εταιρείες. Όταν λέει εταιρείες, εννοεί τις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Τους συλλόγους, τις μη κυβερνητικές, που έχουν σαν σκοπό την στρατολόγηση πρόθυμων δούλων που επιζητούν μια θέση, ένα αξίωμα και βεβαίως χρήμα.

Όμιλοι, συλλόγοι, ιδρύματα και οργανώσεις, αυτά ονομάζει εταιρείες, που νομικά είναι ουσιαστικά εταιρείες και σε όλα τα κράτη λειτουργούν έχοντας ταυτόχρονα και παγκόσμια διοίκηση και έλεγχο για το πως θα προωθούν την ιδεολογία τής Ελίτ. Προαγωγές σε ανώτερους βαθμούς των εταιριών και βραβεία ανάλογα με τα σκάνδαλα τής πλάνης και με τον αριθμό τού προσηλυτισμού, που θα κατορθώσει κάθε εταίρος.

Εδώ έχουμε τα βραβεία που είναι γνωστά στην εποχή μας τουλάχιστον, Νόμπελ, Γκράμυ, Πούλιτζερ κτλ που τα δίνουν σε εκείνους που κάνουν καλά την δουλειά τους. Μετά από τα στοιχεία που παρατέθηκαν αποκαταστάθηκε μια αλήθεια διαστρεβλωμένη από κάποιους που επιμένουν να γράφουν με εντυπωσιακούς τίτλους.

" Για αυτό σκότωσαν τον Καποδίστρια. Απόρρητη εγκύκλιος κατά τών μασονικών στοών !!! ", προωθόντας εσκεμμένα έναν τίτλο σε ενα έγραφο τού Καποδίστρια κομμένο και ραμμένο στα δικά τους μέτρα.

Και τώρα ας κάνουμε εν περιλήψει μια σύνοψη όλων τών στοιχείων για την τεκτονική σύνδεση τού Καποδίστρια.

1) Ηταν μέλος σε διάφορα τάγματα τών Ναϊτών

2) Επικεφαλής τού απελευθερωτικού κινήματος (  τεκτονικού  ) τών Καρμπονάρων

3) Μυήθηκε ως ιππότης Β' Τάξεως τού τάγματος τής Αγίας Άννας και κατόπιν έγινε

     υπουργός εξωτερικών τής Ρωσίας.

4) Ανοδος τού Καποδίστρια στην Ρωσία από τον Τσάρο Αλέξανδρο Α', ο οποίος πριν

     από λίγο καιρό ήταν τέκτονας και υποστήριζε ανοιχτά την Μασονία.

5) Σημαντικές φιλικές σχέσεις τού Καποδίστρια με Τέκτονες φίλους

6) Εγκυρα μασονικά λεξικά όπως το Lenhoff - Posner και το J. League αναφέρουν ότι  ο

     Καποδίστριας ήταν Τέκτων.

7) Ο αδελφός τού Ιωάννη Καποδίστρια, " Βιάρος Καποδίστριας " και ο μικρότερος

     αδερφός του, " Αυγουστίνος Καποδίστριας " είχαν μυηθεί στην Φιλική Εταιρεία.

8) Η υπογραφή του είχε τα χαρακτηριστικά μασονικής υπογραφής. Η ένδειξη που έλαβε ο

    ερευνητής Π. Κρητικός από την Μεγάλη Στοά τής Ελβετίας Alpina το 1965 είναι ότι ο

    Καποδίστριας ήταν μέλος τής Στοάς Modestia τής Ζυρίχης.

9) Αποφασίζει ο Καποδίστριας να κόψει τα πρώτα Ελληνικά νομίσματα.

     Ως βάση έλαβε τον Φοίνικα ( πασίγνωστο Τεκτονικό έμβλημα στις Τεκτονικές στοές ).

10) Οταν πέθανε ο Καποδίστριας, του έβαλαν τους 15 μεγαλόσταυρους που του είχαν

       απονείμει τα μεγάλα Ευρωπαϊκά κράτη. »                Πηγή >>>

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 1776 -1831

( Ντοκυμαντέρ )

 

 

 

I<>S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please reload