ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΥ Α.Α.Σ.Τ. ΤΟΜΟΣ Β΄

September 18, 2015

 

  Σκοπός τού παρόντος συγγράμματος δεν είναι η παρουσίαση τής Τυπικής Διαδικασίας τών διαφόρων βαθμών, όπως είναι η έναρξη και το κλείσιμο τών εργασιών κ.λ.π. ἢ η περιγραφή τής επακριβούς διαδικασίας τών μυήσεων από τα εν χρήσει σύγχρονα αλλά και παλαιότερα Τυπικά, όπου μπορεί κανείς να προστρέξει αν κατέχει τον ανάλογο βαθμό, βοηθούμενος και από την παρατιθέμενη Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία. Ούτε ο σκοπός είναι η αναπαραγωγή μια ς μεταφρασμένης απόδοσης ξενόγλωσσων τυπικών τών Υπάτων Συμβουλίων τών διαφόρ ων Δικαιοδοσιών. Aλλά σε κάθε περίπτωση η παρουσίαση μόνον τών περιγραφομένων εκείνων ουσιωδών στοιχείων τών τυπικών ώστε να αποδοθεί σε κάθε ένα εκ τών βαθμών κατά το εφικτόν, στα περιορισμένα διατιθέμενα όρια ενός βιβλίου, ενός εσωτερικού νοήματος το οποίο να σχετίζεται με τον πραγματικό σκοπό τής μύησης που δεν είναι άλλος από την Ηθική ανέλιξη τού ανθρώπου και την Συνειδησιακή πορεία του προς το Πνευματικό Φως. Με τον τρόπο αυτόν φιλοδοξεί να καλύψει το τεράστιο κενό τής διεθνούς βιβλιογραφίας, ιδίως τής Ελληνικής, σε θέματα εσωτερικής ερμηνείας τών βαθμών τού Α.Α.Σ.Τ.  

                                                                                                      

 Η. Σ.

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

 

      ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ                                                                                                                                                 

      ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ                                                                              

      ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

      ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΙ ΤΟΥ Α.Α.Σ.Τ. ΣΤΟ ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ     

      O ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΕΤΟΣ ΤΟΥ Α.Α.Σ.Τ. ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ        

      ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΒΡΑΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ                                                       

      Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΕΡΑΜΩΣΗΣ                                                                                

      ΚΑΤΗΧΗΣΗ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ                                                                                         

     

                                  ΣΤΟΑ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ  

 

   4ος   ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ                                                                                           

         Αξιωματικοί, Διάσημα και τίτλοι αυτών                                                                        

         Ο Διάκοσμος τού Εργαστηρίου                                                                                    

         Ο Κεραμιστής                                                                                                               

         ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ                                                                                        

         Ο Μύθος τού Οσίριδος                                                                                              

         Ο Ιεροβοάμ και οι 6 Διδάσκαλοι  - Τα 7 Κέντρα Ενεργείας                                     

         Το Μέσον Δώμα – Αστρικό επίπεδο                                                                         

         Το  Καθήκον                                                              

         Η Δεύτερη εντολή – Τα Είδωλα        

                                                                       

   5ος   ΤΕΛΕΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ                                                                                                 

         Ο Διάκοσμος τού Εργαστηρίου                                                                                    

         Οι Ονομασίες                                                                                                                

         Ο Κεραμιστής                                                                                                               

         Ο Μύθος τού Βαθμού                                                                                                   

         Ερμηνευτικά Σχόλια                                                                                                     

 

   6ος   ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΕΞ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ                                                                            

         Ο Διάκοσμος τού Εργαστηρίου                                                                                  

         Ο Κεραμιστής                                                                                                             

         Ο Μύθος τού Βαθμού                                                                                                 

         ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ     

                                                                                  

   7ος   ΕΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                                             

         Ο Διάκοσμος τού Εργαστηρίου                                                                                  

         Ο Κεραμιστής    

         ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ         

                                                                                 

   8ος   ΕΠΟΠΤΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ                                                                                

         Ο Διάκοσμος τού Εργαστηρίου                                                                                  

         Ο Κεραμιστής                                                                                                             

         ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ      

                                                                                        

   9ος   ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΩΝ ΕΝΝΕΑ                                                            

         Ο Διάκοσμος τού Εργαστηρίου                                                                                 

         Ο Κεραμιστής                                                                                                             

         Ο Μύθος τού Βαθμού                                                                                        

         ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ          

                                                                             

10ος   ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ                                                  

        Ο Διάκοσμος τού Εργαστηρίου                                                                                   

        Ο Κεραμιστής                                                                                                              

        Ο Μύθος τού Βαθμού                                                                                      

        ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ            

                                                                           

11ος   Υπέρτατος Εκλεκτός των Δώδεκα ( φυλών )                                         

        Ο Διάκοσμος τού Εργαστηρίου                                                                                

        Ο Κεραμιστής                                                                                                       

        Ο Μύθος τού Βαθμού                                                                                 

        ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ                                                                                        

 

12ος  ΜΕΓΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ                                                                  

         Ο Διάκοσμος τού Εργαστηρίου                                                                                  

         Ο Κεραμιστής                                                                                                             

         ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ       

                                                                                

13ος  ΙΠΠΟΤΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΑΨΙΔΟΣ                                                                    

         Ο Διάκοσμος τού Εργαστηρίου                                                                                  

         Αξιωματικοί                                                                                                        

        Ο Κεραμιστής                                                                                                      

         Ο Μύθος τού Βαθμού                                                                                                 

         ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ    

                                                                                   

14ος  ΜΕΓΑΣ ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΑΤΟΣ ΤΕΚΤΩΝ                                                

         Ο Διάκοσμος τού Εργαστηρίου                                                                                  

         Αξιωματικοί                                                                                                                

         Ο Κεραμιστής                                                                                                             

         Η Ιστορία τού Βαθμού                                                                                               

         ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ               

                                                                        

                      ΥΠΕΡΤΑΤΟ ΠΕΡΙΣΤΥΛΕΙΟ

 

15ος   ΙΠΠΟΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ  ἢ  ΤΟΥ ΞΙΦΟΥΣ                                                    

         Ο Διάκοσμος τού Εργαστηρίου                                                                                 

         Ο Κεραμιστής                                                                                                             

         Αναπαράσταση τών Συμβόλων τού βαθμού                                                              

         Ιστορικός Σχολιασμός                                                                                                

         Η Καταγωγή τών Ιπποτών τής Ανατολής                                                                  

         ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ                                                                                       

           

16ος   ΠΡΙΓΚΗΨ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ                                                                              

         Ο Διάκοσμος τού Εργαστηρίου                                                                                

         Ο Κεραμιστής - Ιστορική Ανάλυση                                                                          

         Το Διάταγμα τού Κύρου                                                                                           

         ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ                                                                                      

 

17ος   ΙΠΠΟΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΥΣΕΩΣ                                                   

         Ο Διάκοσμος τού Εργαστηρίου                                                                                  

         Ο Κεραμιστής                                                                                                            

         Η Τελετή Εισδοχής                                                                                                     

         ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ                                                                                        

 

18ος   ΠΡΙΓΚΗΨ ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΟΣ ΙΠΠΟΤΗς ΤΟΥ ΑΕΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ          

         Εισαγωγή                                                                                                                    

         Το Κόσμημα                                                                                                                

         Ο Διάκοσμος τού Εργαστηρίου                                                                                  

         Ο Κεραμιστής                                                                                                             

         Έναρξη Εργασιών                                                                                                      

         Η Τελετή Εισδοχής                                                                                                     

         Ιστορική Διάλεξη                                                                                                        

         Το Δείπνο τών Ροδοσταύρων                                                                                     

         Η Αγάπη τών Ροδοσταύρων                                                                                       

         ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ                                                                                       

         Tο ένα Πράγμα ( ο Λεπτός Αιθέρας )                                                                     

         Ο Αετός                                                                                                                   

         Tο Ρόδον και ο Σταυρός                                                                                         

         Ο Πίνακας Χαράξεως      

                                                                                       

                            ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ   

 

19ος   ΜΕΓΑΣ ΠΟΝΤΙΦΙΞ                                                                                                   

         Εισαγωγικές Έννοιες                                                                                                 

         Ο Διάκοσμος τού Εργαστηρίου                                                                                  

         Ο Κεραμιστής                                                                                                            

         ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ                                                                                       

         Ο Τετραγωνισμός τού Κύκλου                                                                               

         Η Καμπαλιστική Θεώρηση                                                                                     

 

20ος   ΜΕΓΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΣΤΟΩΝ                                  

        Ο Διάκοσμος τού Εργαστηρίου                                                                            

        Αξιωματικοί τού Εργαστηρίου                                                                              

        Ο Κεραμιστής                                                                                                              

        Άνοιγμα Εργασιών                                                                                                      

        Η Τελετή Εισδοχής                                                                                  

        ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ                                                                                        

        Η Διδασκαλία τού Βαθμού  

 

21ος   ΝΩΑΧΙΤΗΣ Ή ΠΡΩΣΣΟΣ ΙΠΠΟΤΗΣ                                                               

        Ο Διάκοσμος τού Εργαστηρίου                                                                                  

        Ο Κεραμιστής                                                                                                             

        Ιστορική Διάλεξη                                                                                                         

        ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ            

                                                                            

22ος   ΒΑΘΜΟΣ – ΙΠΠΟΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΠΕΛΕΚΥ                                          

        Ο Διάκοσμος τού Εργαστηρίου                                                                                   

        Ο Κεραμιστής                                                                                                             

        ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ      

                                                                                 

23ος   ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ                                                                                        

        Ο Διάκοσμος τού Εργαστηρίου                                                                                   

        Ο Κεραμιστής                                                                                                              

        Η Τελετή Εισδοχής             

        ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ     

                                                                                  

24ος   ΠΡΙΓΚΙΨ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ                                                                                    

        Ο Διάκοσμος τού Εργαστηρίου                                                                                   

        Ο Κεραμιστής                                                                                                              

        Η Τελετή Εισδοχής                                                                                                      

        ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ                                                                                        

 

25ος   ΙΠΠΟΤΗΣ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΟΦΕΩΣ                                                                      

         Ο Διάκοσμος τού Εργαστηρίου                                                                                 

         Ο Κεραμιστής                                                                                                             

         Έναρξη εργασιών                                                                                                        

         Η Τελετή Εισδοχής                                                                                                    

         ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ     

                                                                                  

26ος   ΠΡΙΓΚΙΨ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ                                                                                        

        Ο Διάκοσμος τού Εργαστηρίου                                                                                   

        Ο Κεραμιστής                                                                                                              

        Η Διδασκαλία του Βαθμού                                                                                          

        Διάλεξη                                                                                                                        

        ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ             

                                                                                  

 27ος   ΙΠΠΟΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΗΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ                                                              

         Ο Διάκοσμος τού Εργαστηρίου                                                                                 

         Ο Κεραμιστής                                                                                                             

         Ιστορική Διάλεξη                                                                                                       

         ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ        

                                                                               

 28ος   ΙΠΠΟΤΗΣ TΟΥ ΗΛΙΟΥ ( Prince Adept )                                                        

         Ο Διάκοσμος τού Εργαστηρίου                                                                                  

         Ο Κεραμιστής                                                                                                             

         Έναρξη Εργασιών                                                                                                      

         Η Τελετή Εισδοχής FrMa 23os                                                                                   

         Η Φιλοσοφική Διδασκαλία τού Βαθμού                                                                     

         Η Ηθική Διδασκαλία τού Βαθμού                                                                             

         Η Τελετή Εισδοχής SRMA                                                                                        

         Η Τελετή Εισδοχής .28ου                                                                                             

         ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ                                                                                      

     

29ος   ΣΚΩΤΟΣ ΙΠΠΟΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ                                                 

        Ο Διάκοσμος τού Εργαστηρίου                                                                                 

        Ο Κεραμιστής                                                                                                           

        Η Τελετή Εισδοχής                                                                                                    

        ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ      

                                                                                 

30ος   ΚΑΔΩΣ - ΙΠΠΟΤΗΣ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΛΑΝΟΣ ΑΕΤΟΥ                      

        Ο Διάκοσμος τού Εργαστηρίου                                                                                  

        Ο Κεραμιστής                                                                                                             

        Η Τελετή Εισδοχής                                                                                                     

        ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ     

                                                                                   

                             ΣΥΝΟΔΟΣ 

 

31ος ΜΕΓΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                               

        Ο Διάκοσμος τού Εργαστηρίου                                                                                   

        Ο Κεραμιστής                                                                                                              

        Η Τελετή Εισδοχής                                                                                                      

        ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ      

                                                                                  

32ος ΥΠΕΡΤΑΤΟΣ ΠΡΙΓΚΗΨ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΜΥΣΤΙΚΟΥ                                      

        Ο Διάκοσμος τού Εργαστηρίου                                                                                  

        Ο Κεραμιστής                                                                                                              

        Περιγραφή τού Τάπητα Στρατοπέδευσης                                                                    

        ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ                                                                                        

        Η Μυστηριακή Ερμηνεία          

                                                                                  

33ος  ΥΠΑΤΟΣ ΜΕΓΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ                                                   

         Ο Διάκοσμος τού Εργαστηρίου                                                                                   

         Απόσπασμα από την Διδασκαλία τού Βαθμού          

                                                 

ΠΕΡΕΤΑΙΡΩ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ                                                                                             

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                                                            

 

 

 

 

 

 

 

  

Please reload