Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΤΕΧΝΗ

September 16, 2015

 

 

  

  

Το παρόν σύγγραμμα συνετάγη εις Δόξαν τών Αρχών τής Παγκοσμίου Τεκτονικής Αδελφότητας, η οποία απετέλεσε, και αποτελεί, ένα ισχυρό μέσο για την Πνευματική καθώς και την Ηθική βελτίωση τής ανθρωπότητος δια τής ειρηνικής και βαθμιαίας ανυψώσεως τού ατόμου.

Αφιερώνεται στο Συνοδευτικό Πνεύμα - Φυλακα  Άγγελο - τού ανθρώπου κατά την ενσάρκωση του - τον Ιόλαο - ο οποίος μας είναι γνωστός επίσης και ως φίλος και σύντροφος τού Ηρακλή κατά την τέλεση τών άθλων του προς την Tελείωση. 

 

Επίσης αφιερώνεται με αμέριστη Αγάπη και Σεβασμό στους αείμνηστους Διδασκάλους και ερευνητές τής Αλήθειας, Αττεσλή Στυλιανό ( 1912-1995 ) και Σεμελά Δημήτριο (1883-1924), εκλεκτών απεσταλμένων, των οποίων το μυητικό έργο και η διδασκαλία παρόλο που οι ίδιοι δεν ήταν τέκτονες, συνετέλεσε καθοριστικά στην υλοποίηση τού παρόντος πονήματος.
Τέλος αφιερώνεται σε όλους τους καλοπροαίρετους και ειλικρινείς συνανθρώπους μας που συνοδοιπορούν τον δύσκολο και ανηφορικό δρόμο τής Έρευνας τής Αλήθειας. 

 

                                                                            Η.Σ.

  

 

                                                                     

 

 

                                                  ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Τα ονόματα είναι απλά ετικέτες που μας έχουν κολλήσει, όμως για την εσωτερική πραγ ματικότητα και εξέλιξη τού καθενός έχουν πολύ μικρή σημασία. Εκείνο πoυ πραγματικά έχει σημασία για κάθε άνθρωπο είναι η ανάπτυξη τών εσωτερικών δυνατοτήτων του και των Θείων δυνάμεων που ενυπάρχουν μέσα του, για την ατομική του εξέλιξη αλλά και για το καλό τής ανθρωπότητας. Γεννήθηκε το 1950 στην Θεσσαλονίκη. Είναι πολιτικός μηχανικός με πολύπλευρη δραστηριότητα στην κατασκευή ιδιωτικών και δημοσίων έρ γων στον χώρο τής Μακεδονικής Γης. Έχει όμως την ακράδαντη πεποίθηση ότι πέραν τών φροντίδων τής υλικής μας ζωής κυρίαρχο μέλημα τού καθενός πρέπει να είναι το ευρύ πεδίο τού στοχασμού και τής δράσεως… Έτσι παράλληλα εξακολουθεί και δεν επαψε να σπουδάζει το φαινόμενο Άνθρωπος τόσον μέσα στον εαυτό του όσον και στο περιβάλλον που ζει και προσπαθεί όσο διαρκεί η επίγεια ζωή του να συμπληρώσει την προσωπική του θητεία επάνω στο σχολείο που ονομάζεται πλανήτης Γη. Στις αναζητή σεις του, έζησε τις προσωπικές του δοκίμασες, μυήθηκε και ερεύνησε τα περισσότερα εκ των πιό γνωστών μυητικών συστημάτων. Γνώρισε ποικίλους διδάσκαλους, συνάντη σε τέλος κάποιους αξιοσημείωτους « ανθρώπους » οι οποίοι απετέλεσαν σταθμό στην ζωή του και τον δίδαξαν να μην συμβιβάζεται με την συνήθεια, με τις λεγόμενες αυθεντί ες, με τα καθιερωμένα και με τα σύνορα πoυ υψώνουν οι άνθρωποι τριγύρω τους.

Τον δίδαξαν να μην εφησυχάζει αλλά να ερευνά σε βάθος με γνώμονα την Λογική και τον Ορθό Λόγο. Τέλος τον δίδαξαν την φύση τής ηθικής και το καθήκον τής προσφοράς προ ς τον πλησίον. Τώρα και εκείνος με τη σειρά του απλώνει το χέρι του για να μεταφέρει στούς άλλους όσα ευτύχησε και εκείνος να δεχτεί και να κατανοήσει στην προσωπική του πορεία προς το Αιώνιο Φως. Μια πρώτη του προσπάθεια έγινε στο έργο του :

« Ars Incognita - Η Άγνωστη Τέχνη » Μια εξερεύνηση στον Θαυμαστό Κόσμο τού Ελευ θεροτεκτονισμού, που εξεδόθη το έτος 2007.

                                                                                                                                                                                           

 

                                                                           ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ

 

Το τι είναι ο Ελευθεροτεκτονισμός είναι κάτι που θα μας απασχολήσει σε όλη την έκταση του παρόντος, καθώς θα ξεδιπλώνεται βήμα προς βήμα το γνωσιoλογικό του περιεχόμ ενο. Εκείνο που μπορεί να λεχθεί ευθύς εξ αρχής, εις πείσμα τών πολέμιων του, των οπ οίων η συμπεριφορά οφείλεται κυρίως στην άγνοια στην προκατάληψη και στον φανατ ισμό, είναι ότι δεν έχει καμιά σχέση με τις Θρησκείες.

Δεν έχει καμιά σχέση με τα πολιτικά, συντεχνιακά ή άλλου είδους συμφέροντα.

Ένας συνοπτικός αλλά διαφωτιστικός ορισμός, που ίσως τα λέει όλα, είναι ότι :

Πρόκειται για σύστημα διαχρονικής Ηθικής, σε συνδυασμό με μια ιδιάζουσα Φιλοσοφική μέθοδο μέσω σύμβολων και αλληγοριών, το οποίο έχει σαν στόχο την έρευνα τής Αληθείας και την διεύρυνση τής Συνειδήσεως τού Ανθρώπου .

Όλες οι Ερμηνείες που δίδονται στο παρόν σύγγραμμα επί τών σύμβολων, επί των οικοδομικών εργαλείων, επί τού διακόσμου τών Τεκτονικών Eργαστήριων, ως και του αλληγορικού και συμβολικού περιεχομένου τών μυήσεων, δεν απηχούν κατ' ουδένα τρό πο τις απόψεις τού επισήμου Τεκτονισμού, όπως είναι φυσικό και εύλογο λόγω τής φύσεως και του συμβολικού χαρακτήρα του.

Αλλά συνιστούν αποκλειστικά και μόνον “ προσωπικές απόψεις ” τού συγγραφέως μέσα από την πείρα, το γνωσιολογικό υπό βάθρο και την ερμηνευτική του προσπαθεια .

         Εξαίρεση μόνον αποτελούν :

1ον. Οι ερμηνείες εκείνες, όπως επακριβώς αναγράφονται στα επίσημα κείμενα τού Συμ

        βολικού και Φιλοσοφικού Ελευθεροτεκτονισμού τού Α.Α.Σ.Τ., όπως ο καταστατικός

        του Χάρτης και τα τυπικά τών διαφόρων βαθμών

                                                                         και

2ον. Οι ερμηνείες εκείνες που έχουν δοθεί από τρίτους, όπως αναφέρονται μέσα από

        παραπομπές σε κάθε είδους συγκεκριμένα βιβλιογραφικά βοηθήματα .

  

 

                                         ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Εισαγωγή
Κεφάλαιο 1ο Ιστορική Αναδρομή
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ
Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ
   1. Η ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΤΟΩΝ
   2. Η ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ
   3. ΟΙ ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΚΤΟΝΕΣ
Η 1η ΘΕΩΡΗΣΗ
Η 2η ΘΕΩΡΗΣΗ
   1. ΟΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
   2. ΟΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
   3. Η ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ (RITUAL)
Ο ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΄Η ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Κεφάλαιο 2ο Ο Άνθρωπος
Ο ΕΝΣΑΡΚΩΜΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ – ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ
Κεφάλαιο 3ο Η Συγκρότηση του Ανθρώπου
Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΝΤΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΗΘΗΣ
ΤΑ ΕΝΣΤΙΚΤΑ Ή ΟΡΜΕΜΦΥΤΑ
Ο ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΝΤΟΣ
   1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
   2. ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΝ
Κεφάλαιο 4ο Η Μέθοδος του Τεκτονισμού
Η ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Η ΗΘΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟ
Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟ
Η Άγνωστη Τέχνη (Ars Incognita)
Κεφάλαιο 5ο Η Έρευνα της Αλήθειας
VERBUM SATIS SAPIEΝTI (Λόγος εξαιρετικά Σοφός)
ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ. ΜΕΡΟΣ 1o
   1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΥΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΟΥ
   2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΥΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ
   3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΥΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
ΟΙ ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΥΗΣΕΩΣ
ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ. ΜΕΡΟΣ 2ο
Κεφάλαιο 6ο Το Συμβολο της Ζωης
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΝΑΟ
Η ΦΥΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΨΥΧΟΝΟΗΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΑ
Ο ΦΥΛΑΚΑΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ (ΜΕΤΑΘΡΟΝΙΟΣ)
ΓΥΜΝΑΣΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
ΟΙ ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
Κεφάλαιο 7ο Οι Δυο Κίονες του Ναού
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΟΙ ΔΥΟ ΚΙΟΝΕΣ JAKIN & BOAZ TEKTΟΝΙΣΜΟΣ & ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
   1. ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ
   2. Η 1η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
   3. ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ
   4. Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΡΗΞΗ (BIG-BANG)
   5. Η 2η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
   6. ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ
Η ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΩΝ Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ
ΣΥΝΟΨΗ
Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ
Κεφάλαιο 8ο Ψυχουργία
Η ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΛΥΣΟΣ
Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ (ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ)
   1. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΤΕΡΙΣΜΩΝ & ΠΛΑΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΡΦΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
   2. PATER OMNIPOTENS AITHER (Ο παντοδύναμος πατέρας Αιθήρ)
   3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
   4. Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ
   5. ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Κεφάλαιο 9ο Η Τεκτονική Κανονικότης
ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΟΡΟΣΗΜΑ (Landmarks)
Κεφάλαιο 10ο Τεκτονικό Συμπόσιο
ΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΑ ΔΡΩΜΕΝΑ – ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ
Ο ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ
Κεφάλαιο 11ο Η Διδασκαλία
Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
Κεφάλαιο 12ο Η Σημασία των Τριών Συμβολικών Βαθμών
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΒΑΘΜΩΝ
ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΣ
   1. Η ΦΥΣΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
   2. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
   3. Η ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΟΙ ΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ
Ο ΖΩΔΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
   1. Η ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
   2. Η ΜΥΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
   3. ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΒΑΘΜΩΝ
ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ (ΜΥΗΤΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ) ΘΕΩΡΗΣΕΩΣ
   1. ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΥΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ
   2. Η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΜΥΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
Κεφάλαιο 13ο Η Αρχή της Παλιγγενεσίας
Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗΣ
   1. ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ
   2. ΒΡΑΧΜΑΝΙΣΜΟΣ
   3. ΙΣΛΑΜΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ
   4. Η ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟ
Κεφάλαιο 14ο Ο Φιλοσοφικός Τεκτονισμός
Ο ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Α.Α.Σ.Τ.
ΙΕΡΟΒΟΑΜ
Ο ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣ ΛΟΓΟΣ
Κεφάλαιο 15ο Σύγχρονες Διαπιστώσεις
AD IΝFIΝITUM - ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ
Ο ΟΡΘΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΟΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΕΜΙΟΙ
ΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ ΦΑΝΤΑΣΙΟΠΛΗΞΙΕΣ
ΟΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Επίλογος
Επιφανείς Έλληνες Τέκτονες
Γλωσσάριο
Φωτογραφίες & Διαγράμματα
Κατάλογος Υποβοηθητικών Βιβλίων & Συγγραμμάτων
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

 

 

Please reload