Θέματα Γενικού Ενδιαφέροντος 

 Επιλεγμένα Βιβλία - Εικόνες

ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΟΣ ;

  • ΠΡΟΛΟΓΟΣ

  • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι επιστημονικές απαντήσεις στη «ΓΕΝΕΣΗ» ΤΟΥ Μωυσή. Τι λέει ο Stephen Hawking?

  • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Haeckel, Arrhenius, οι υλιστές φιλόσοφοι και επιστήμονες.

  • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Σπινόζα και...

Το 570 π.Χ., περίπου, ο Σόλων ο Αθηναίος, ο Ένας από τους Επτά Σοφούς της Ελλάδος, βρέθηκε στην Αίγυπτο στην πόλη Σάϊς, στην περιοχή του Δέλτα του Νείλου.

Οι Ιερείς της Θεάς Νη'ί'θ, Θεάς της Πόλεως, τον δέχθηκαν με μεγάλες τι...

February 23, 2020

ΗΤΑΝ ο Ιωάννης Εσσαίος ; Στο ερώτημα αυτό δεν είναι εύκολη η απάντηση. Οι σύγχρονοι του Ιησού και του Ιωάννη είχαν έντονες πνευματικές σχέσεις με την "έρημο", όπου εύρισκε κανείς ποικίλα ρεύματα, οπωσδήποτε τα πιο επαναστατι...

January 10, 2020

Θα μπορούσε να προσδιορίσει κανείς, τυπικά, την αρχή του ανθρωπίνου πολιτισμού γύρω στο 18.000 π.Χ. την στιγμή δηλαδή του ξυπνήματος της ανθρώπινης συνειδήσεως. Είναι η στιγμή της γνώσεως, του καλού και του κακού  και άρα η...

Εισαγωγή

Η Υπατία, Αλεξανδρινή νεοπλατωνική φιλόσοφος, γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου το 350 μ.Χ.

Η χρονολογία αυτή βασίζεται σε πληροφορία τού Ησύχιου στο Λεξικόν Σούδα, ενώ ο Βυζαντινός ιστορικός Ιωάννης Μαλάλας το...

Εισαγωγή

Τα Ευαγγέλια, όπως ξέρουμε, μνημονεύουν την γέννηση, την περιτομή του Ιησού, την φυγή της ιερής οικογένειας στην Αίγυπτο και την ανάβαση του Ιησού στην Ιερουσαλήμ, όπου 12ετής δίδαξε στον Ναό και όλοι τον θαύμασαν.

Στ...

Παλαιότερα Άρθρα... >

Please reload

Please reload

Αρχείο αναρτήσεων