ΔΙΑΛΕΞΗ 1979 (4)

November 4, 2020

                      

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ-ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΟΝ-1979     (4)

 

Αδελφοί μου, τέκνα του πνεύματος, του φωτός και του πυράς, Στώμεν καλώς εν Κυρίω πάντοτε.

Επανερχόμεθα στο Σύμβολο της Ζωής. Είμεθα στο πιο κάτω κέντρο, το οποίο πάνω στο ανθρώπινο σώμα είναι τα γεννητικά όργανα, αλλά επάνω στο Σύμ- βολο της ζωής είναι ολόκληρο το ανθρώπινο σώμα, δηλαδή το παχυλό υλικό σώμα. Το σύμβολο της ζωής το βλέπετε επάνω σε μία επιφάνεια, και επάνω σε μία επιφάνεια, μόνον τις δύο διαστάσεις μπορούμε να απεικονίσουμε.

Όμως, όταν θα αρχίσετε τους διαλογισμούς σας, πολύ διαφορετικά θα δείτε τα πράγματα.

Το κατώτατο κέντρο συμβολίζει την παχυλή ύλη, τον πλανήτη Γη, το Ηλιακό σύστημα, τους γαλαξίες και οτιδήποτε παχυλό υλικό. Μετά  έχουμε να δούμε αυτό το κάτω κέντρο, σαν κέντρο των τριών διαστάσεων. Επομένως, θα το δούμε σαν σφαίρα. Το κάτω κέντρο στους διαλογισμούς σας θα είναι μία μεγάλη σφαίρα, και μέσα σ' αυτήν την σφαίρα θα κάνουμε όλα τα άλλα μας γυμνάσματα. Έχουμε το κατώτατο κέντρο σαν μία σφαίρα- τα χρώματα, βλέ- πετε το χρώμα φως γύρω από την σφαίρα που θα αντιστοιχεί με το μέρος που εφάπτεται, δηλαδή την δίοδο που εφάπτεται, την Λογοΐκή ή την Αγιοπνευμα- τική. Μετά έχουμε την εσωτερική της σφαίρας πλευρά, αλλά αυτή δε θα την δούμε σαν πλευρά χρωματισμένη, αλλά μέσα στην σφαίρα να έχω εκείνο το φως, και το έχω στην δεξιά πλευρά κόκκινο σαν φλόγα, χωρίς να αναδύει όμως καπνό, και στην αριστερή πλευρά το έχω με το ιώδες, το υπεριώδες φως. Ώστε έχω το χρώμα της εσωτερικής πλευράς της σφαίρας, αλλά και το διάστημα μεταξύ της σφαίρας και της πυραμίδας. Έχουμε, μετά, το κάτω μέρος της σφαίρας, στο οποίο θα δώσω ένα δάπεδο ολόλευκο. Κάτω από το δάπεδο, όμως, ως την περιφέρεια της σφαίρας, από κάτω έχω το...

Έχω μετά την πυραμίδα να στηρίζεται πάνω σε τέσσερεις πλευρές και να έχει τέσσερα τρίγωνα ή τέσσερις τριγωνικές επιφάνειες αυτή η πυραμίδα. Είπαμε στην δεξιά πλευρά έχω το ερυθρό χρώμα και στην αριστερή πλευρά έχω το ιώδες, υπεριώδες χρώμα. Μπροστά μας έχω το χρυσίζον φως και θα έλεγα κίτρινο καναρίνι χρώμα και πίσω μας έχουμε το ολόλευκο φως. Έτσι είναι οι επιφάνειες των τριγώνων της πυραμίδας και έξω και από μέσα.

Όμως από μέσα, παρ' όλον που έχω χρωματισμένες τις εσωτερικές επιφάνειες των τρίγωνων, δεξιά κόκκινο, αριστερά ιώδες, πίσω ολόλευκο και μπροστά μας χρυσίζων φως, το κενό μέσα στην πυραμίδα, μέσα στην οποία στεκόμασ- τε, είναι ολόλευκο φως, φως το οποίο ακτινοβολεί.

θα δείτε ότι στέκεστε στο κέντρο αυτής της πυραμίδας, ντυμένοι μόνον την ολόλευκη στολή σας, κανένα άλλο ένδυμα, θα δείτε ότι είναι γυμνό το σώμα σας σύμφωνα με το φύλο σας, και έχετε την στολή μόνο. Και την λευκή στολή δε θα την βλέπετε από ύφασμα, αλλά από λεπτή επιφάνεια λευκού φωτός, θα φύγουμε από τις έννοιες των τριών διαστάσεων. Ούτε και το υλικό σας σώμα θα το δείτε στο κέντρο της πυραμίδας σαν παχυλό υλικό σώμα, θα το δείτε μάλλον σαν σώμα μορφή που δε μας δίδει την έννοια του αυστηρώς στερεού, κόκκαλα, μύες, σάρκες, διάφορά μέρη του σώματος. Βλέπουμε τον εαυτό μας, είπαμε, να βλέπει μπροστά την πυραμίδα με το κίτρινο ή το χρυσίζων φως. Εκεί, τώρα, θα κάνουμε όλα τα άλλα μας γυμνάσματα μέχρις ότου εξέλθουμε από την πυραμίδα, δεξιά προς το κόκκινο φως, αριστερά προς το ιώδες φως, μπροστά μας το χρυσίζων φως σαν ήλιο, πίσω μας δε θα είναι ανάγκη, τώρα, ούτε να στρέφουμε προς τα πίσω, διότι είμαστε μέσα στο ολόλευκο φως, είμαστε πάνω στον παχυλό υλικό μας κόσμο.

Αργότερα, όσοι θα είναι Διδάσκαλοι και θέλουν να ερευνήσουν, θα διεισδύ- σουν μέσον του λευκού φωτός, αλλά εκεί θα συναντήσουν την αντίσταση, οι Καβαλλιστές τα έλεγαν Κλιφόθ. Μπορούμε να τα πούμε τώρα δαιμόνια, είναι η υπονόμευση εκεί ξένων δυνάμεων προς την εξέλιξη. Εκεί μένουν τα διά- φορα πνεύματα, άλαλα και κωφά, τα οποία οι Άγγελοι και οι Αρχάγγελοι απομονώνουν. Δε θα χρειασθεί, τώρα, να κατέλθουμε, θα ανέλθουμε.

Πως θα ανέλθουμε; Μέσον της κεντρικής διόδου προς τα πάνω που είναι τόσο η Αυτοεπιγνωσιακή μας υπόσταση, όσο και η αγιοπνευματική μας υπόσταση ή συνειδησιακή υπόσταση. Είμεθα μέσα στο κέντρο του τριγώνου.

Όταν θα είμεθα έτοιμοι να προχωρήσουμε, αφού είμεθα ενδεδυμένοι την Αρχαγγελική μας μορφή και ενδυμασία, θα προχωρήσουμε μπροστά. Και προ- χωρώντας μπροστά, είπαμε σε τρισδιάστατη αντίληψη πραγμάτων, μέσα στην σφαίρα θα προχωρήσουμε μπροστά και κατ' αρχήν δύο ή τρία βήματα, εισέρ- χεται η κεφαλή μας μέσα στο χρυσίζων φως του τριγώνου, με τα επόμενα βήμ- ατα εξέρχεται και εισέρχεται το στήθος μας, η καρδία μας μέσα στο χρυσίζων φως, και όταν προχωρήσομε ακόμα, θα εξέλθουμε και θα και θα μείνουμε μέσα σ' ένα χρυσίζων φως.

Γύρω μας, παρ' όλον που θα έχουμε την λευκότητα μας, θα έχομε την λευκή μας φωτεινή στολή, θα έχουμε το χρυσίζων φως το Λογοΐκό να εισχωρεί μέσα στην μορφή μας, από εκεί θα προχωρήσουμε προς τα επάνω, τα τρία μεγάλα σκαλοπάτια, ή θα τις πω τρεις στοές, διότι θα μείνουμε σ' αυτές, έχουμε αρκετή εργασία να κάνουμε. Επαναλαμβάνω, κεντρική δίοδος είναι η Αυτο- επιγνωσιακή μας υπόσταση και η Αγιοπνευματική μας συνειδησιακή και πάλι φύση.

Επιστρέφουμε στο κέντρο της πυραμίδας, ευρισκόμαστε εκεί και βλέπουμε μπροστά. Τώρα στρέφουμε προς τα δεξιά, βλέπουμε την επιφάνεια του τριγώ- νου και το φως που φωτίζει το χώρο μεταξύ του τριγώνου και ημών, μέσα στο ερυθρό φως, καθαρό ερυθρό φως. Εκεί θα βλέπουμε ότι προΐστανται του Λόγου οι Αρχάγγελοι Μιχαήλ, οι Κύριοι του πυρός. Δε θα τους αντιληφθούμε κατ' αρχήν, αργότερα, όταν προχωρήσετε, θα έρθετε σε επαφή με Μιχαήλ. Τώρα, όμως, προσέξετε τι θα πω. Που βρίσκεστε; Μέσα στον διαλογισμό σας έχετε κάμει μια πυραμίδα, σαν αυτό το ... μεγάλων διαστάσεων σφαίρα, αλλά ταυτοχρόνως βρίσκεστε στο κέντρο του ηλιακού πλέγματος.

Ώστε έχουμε δυο σημεία, ένα φαινομενικά μακροκοσμικό και ένα πολύ ατομικό, πολύ προσωπικό κέντρο που είναι το ηλιακό μας πλέγμα. Γιατί το ηλιακό πλέγμα, αφού η κάτω σφαίρα ισοδυναμεί μέσα στο παχυλό μας υλικό σώμα με τα γεννητικά όργανα. Ναι, αλλά είναι και με ολόκληρο το παχυλό υλικό σώμα, και ως κέντρο του παχυλοί) υλικού σώματος έχω το ηλιακό πλέγμα.

Εδώ, τώρα, θέλω προσοχή. Όταν λέγω ηλιακό πλέγμα δεν εννοώ συγκέντρωση επάνω στον ομφαλό, προς θεού, δεν θα δημιουργήσομε ομφαλοσκόπους.

Ναι μπορεί ένας ομφαλοσκόπος να αποκτήσει ορισμένες δυνάμεις, αλλά δε θέλουμε ομφαλοσκόπους. Εμείς θα εισχωρήσομε στο κέντρο, και το κέντρο είναι λίγα δάκτυλα μπροστά από την σπονδυλική στήλη, λίγα δάκτυλα μέσα, κανονικό σώμα φυσικά, το μέρος της κοιλίας σ' ένα κέντρο που είναι το σύνολο των γαγγλίων που αποτελούν το ηλιακό πλέγμα. Εδώ χρειάζεσθε και λίγες γνώσεις ανατομίας. Όταν λέγω λίγα δάκτυλα, δεν ομιλώ για έναν παχύ κοιλαρά, προς θεού. Ώστε θα βρούμε το πραγματικό κέντρο που θα το πω ηλιακό πλέγμα και εκεί θα αρχίσουμε εργασία. Από εκείνο το κέντρο θα αρχίσω την άνοδο. Άνοδο μέσα στο υλικό μου σώμα, αλλά και άνοδο μέσα σε μία άλλη νοητική κατάσταση με πλατείς ορίζοντες που θα γνωρίσω, γιατί εάν περιοριστείτε μόνο μέσα στο παχυλό σας υλικό σώμα, είναι πολύ περιορισμέ- νος αυτός ο χώρος, πάρα πολύ περιορισμένος, θα πρέπει να αποκτήσομε την προέκταση της συνειδήσεώς μας και την προέκταση της αυτοεπιγνωσιακής μας υποστάσεως.

Λοιπόν τώρα εισερχόμεθα στο κέντρο της πυραμίδας. Βλέπομε μπροστά, είπαμε, με χρυσίζων φως, στρέφουμε προς τα δεξιά και βλέπουμε μέσα στο κόκκινο και προχωρούμε προς την εσωτερική επιφάνεια του τριγώνου. Η κεφαλή μας εισέρχεται μέσα στο φως αυτό. Το τρίγωνο δεν είναι στερεό, μπορούμε να διερχόμεθα και μπαίνουμε στα Βασίλεια των Μιχαήλ. Προχωρούμε και η κεφαλή μας περνά, μπαίνει σε πιο έντονο φως κόκκινο, η καρδιά μας μέσα στο κόκκινο του τριγώνου, προχωρούμε, βγαίνουμε από το τρίγωνο και είμαστε μέσα στο χώρο μεταξύ της εσωτερικής επιφάνειας της σφαίρας και της πυραμίδας.

Όταν θα προχωρήσουμε, θα φθάσουμε στο πρώτο σκαλοπάτι. Αυτό το πρώτο σκαλοπάτι, τώρα, είναι χρυσίζων φως ή καναρίνι φως και είναι, είπαμε, η δί- οδος των δοκιμασιών και των μυήσεων, θα προχωρήσουμε στο πρώτο σκαλο- πάτι και σε κάθε σκαλοπάτι θα βλέπουμε μία στοά, μεγάλη στοά. Το επόμενο σκαλοπάτι μας οδηγεί σε άλλη στοά, και άλλη στοά, και έχω δέκα στοές τέτοιες, στις οποίες θα εργασθούμε. Τώρα είμεθα στην πρώτη στοά. Εκεί με την σκέψη θα βρεθούμε σ' ένα δάσος. Αυτό είναι συμβολικό. θα ακούσουμε τους βρυχηθμούς του λέοντα, φοβερούς, είναι ο Λέων της Νεμέας. Εσείς είσθε ο Ηρακλής, τώρα, και πρέπει να σκοτώσετε το Λέοντα της Νεμέας που είναι μέσα σας και είναι η οργή, ο θυμός. Το έχουμε προσδιορίσει αυτό. Πως θα τον σκοτώσουμε; Εδώ δεν χρειάζεται βοήθεια από κανέναν. Εσείς μόνοι σας θα μετρηθείτε με αυτόν, όμως προσέξετε, πριν να βάλετε τα χέρια σας στο Λέοντα που πολλές φορές σας δάγκωσε, σας μάτωσε, σας γρατσούνισε, γιατί αυτός μετά από μία φοβερή οργή και θυμό δεν ένοιωσε πληγωμένος, έστω και αν νίκησε, εάν νόμισε ότι νίκησε ποτέ, αποτέλεσμα της οργής δεν είναι η νίκη, είναι ικανοποίηση, ναι, κάποιου εγωισμού, ατομικού εγωισμού. Ώστε ο Λέων της Νεμέας συμβολικά είναι η οργή, αλλά η ζωή του, η έκφρασή του είναι ο δικός σας εγωισμός. Ώστε πρέπει να σκοτώσουμε τον εγωισμό εντελώς μέσα μας. Από εκεί να αρχίσουμε. Πνίγοντας τον Λέοντα της Νεμέας πρέπει να πνίξουμε και τον εγωισμό μας. Φυσικά αυτά είναι τα συμβολικά, διότι μόνον μέσω συμβόλων μπορεί ο άνθρωπος να αντιληφθεί την αλήθεια.

θα πρέπει να δείτε τον εαυτό σας σ' ένα χώρο, σαν ένα δωμάτιο του σπιτιού σας και μέσα σ' αυτό το δωμάτιο θα καθίσετε μπροστά σ' ένα τραπέζι, θα πάρετε το χαρτί σας, και με κόκκινα γράμματα, γιατί εδώ θέλουμε την δύναμη της αυθυποβολής και μετά θα

 

 

Please reload