ΗΧΗΤΙΚΟΙ ΚΡΑΔΑΣΜΟΙ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΟΝΗΣΕΙΣ - ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ( CHAKRAS )

September 9, 2019

 

ΔΟΝΗΣΕΙΣ - ΚΡΑΔΑΣΜΟΙ

 

Ηχητικοί κραδασμοί ονομάτων ή παλμικές δονήσεις ή παλμοί ή δονήσεις

 

Η επιστημονική θεωρία των κραδασμών είναι γνωστή και δεν χρειάζεται να αναλυθεί εδώ. Ωστόσο, θα πούμε λίγα λόγια.

Η επιστήμη απέδειξε πως το καθετί στο κόσμο των αισθήσεων είναι ύλη – ενέργεια με διαφορά συχνότητας κραδασμών. Η επιστήμη κατόρθωσε μερικώς να τροποποιεί την συχνότητα τών κραδασμών, πχ, ο ηλεκτρισμός μεταβάλλεται σε θερμότητα και φως.

Οι αποκρυφιστές όλων τών αιώνων γνώριζαν όλα αυτά και γνωρίζουν ακόμα περισσότερα. Τα ανθρώπινα περι-βλήματα στα διάφορα πεδία, στο αστρικό, νοητικό, ανώτερο νοητικό, ενορατικό και πνευματικό, τα αποκαλούμε σώματα λόγω τής μορφής τού ανθρώπου, διότι δεν έχουμε καλύτερες λέξεις για να αναφερόμαστε σε αυτά.

Στην πραγματικότητα πρόκειται για ενεργειακές καταστάσεις, δηλαδή κάποια συχνότητα κραδασμών το καθένα.

Σε αυτό οφείλεται η συμπάθεια ή η αντιπάθεια ανάμεσα στα άτομα. Άτομα με παρόμοια συχνότητα αισθάνονται συμπάθεια και στο αντίθετο, προκύπτει αντιπάθεια. Η συχνότητα κραδασμών είναι προϊόν σκέψεων, μονίμων ή μη. Η φύση τών κραδασμών προκαλεί την αποδοχή ή όχι του ατόμου. Δηλαδή, οι άσχημες σκέψεις δίνουν απωθητικό άτομο, οι καλές αξιαγάπητο.

 

 Γράμματα και δονήσεις – Ηχητικοί κραδασμοί 

 

Ο Λόγος, δηλαδή η προφορά τών χαρακτήρων που απαρτίζουν την αλφάβητο, γίνεται μέσα από τον ήχο που βρίσκεται στον κραδασμό που παράγεται από την προφερόμενη λέξη. Ο ήχος εκδηλώνεται μόνον μέσα από την εισπνοή και εκπνοή. Για αυτό όσον βαθύτερα αναπνέουμε τόσον ισχυρότερα εκδηλώνεται ο ήχος.

Οι ήχοι είναι εσωτερικοί και εξωτερικοί. Η εσωτερική φωνή είναι η φωνή τής σιγής. Αυτή ακούγεται κατά την διάρκεια της εκπνοής και εισπνοής και της σκέψεως. Οι εξωτερικοί ήχοι έχουν σαν άμεσο στόχο την πραγματο-ποίηση ενός έργου. Έτσι, η λέξη γίνεται κάτι που ενώνει την σκέψη με το αντικείμενο τής σκέψεως.

Τα γράμματα τής αλφαβήτου είναι σύμβολα μιας γλώσσας, μιας μυστικής γλώσσας, όπως και οι αριθμοί.

Πολλοί λίγοι άνθρωποι κατόρθωσαν να κατανοήσουν τα μυστικά νοήματα τών γραμμάτων.

Αυτοί που κατορθώνουν να κατανοήσουν τα γράμματα γίνονται δημιουργικοί και χρήσιμοι στον κόσμο τους.

Κάθε γράμμα, όπως θα δούμε και στην Ελληνική μαγεία, αντιπροσωπεύει κάτι θεϊκό. Έχει μια μαγική δύναμη.

Επιστημονικές αναλύσεις έχουν αποδείξει πως η προφορά γράμματος ή συλλαβής ή λέξεως, κάνει το αίμα να ρέει σε καθορισμένο σημείο στο σώμα.

Άρα συνδέονται άμεσα με τις επτά πύλες εισόδου ( ιερά κέντρα ή τσάκρας ) κοσμικής ενέργειας στο σώμα.

Για παράδειγμα θα πούμε πως η εκτεταμένη εκφώνηση τού γράμματος «ι», μεταφέρει περισσότερη ροή αίματος στο κεφάλι και στην συνέχεια μεταφέρει δονήσεις σε όλο το σώμα. Η εκφώνηση τού «ε» κάνει το αίμα να ρέει προς τον τράχηλο, τον λαιμό και τον λάρυγγα. Η εκφώνηση τού «ο» κάνει το αίμα να ρέει προς την καρδιά. Η εκφώνηση τού «ου» κάνει το αίμα να ρέει προς την κοιλία.  Η εκφώνηση τού «α» κάνει το αίμα να ρέει προς τους πνεύμονες.

Έτσι, στους μαγικούς πάπυρους βρίσκουμε πλείστα τυπικά με χρήσεις φωνηέντων. Οι μεγάλοι μύστες τής αρχαιό-τητας γνώριζαν τις ιερές λέξεις που υπήρχαν και υπάρχουν για το σκοπό τής δημιουργίας έργου, γνώριζαν τον τρόπο τής προφοράς τους, της εκπομπής προς ορισμένη κατεύθυνση.

Αυτός ο τρόπος είναι ίσως ο Απωλεσθείς Λόγος που αναζητούν μάταια οι Αποκρυφιστικές Στοές σήμερα.

Έχουν διασωθεί λίγα στοιχεία και απλά, αν κάποιος κάνει με σωστό τρόπο την χρήση τους, ιδιαίτερα τών φωνηέ-ντων, μπορεί να βελτιώσει τις λειτουργίες στα αντίστοιχα προς τα γράμματα, όργανα τού σώματός του. Και επειδή βέβαια τα σημεία τού σώματος επηρεάζονται και από κάποιο ζώδιο, θα έλθουν και άλλα αγαθά συμπτώματα, μαζί με την βελτίωση. Όπως για παράδειγμα, η εκφώνηση τού «ι» θα φέρει επιπρόσθετα τύχη, προορισμό, εξύψωση, υπεροχή. Και αυτό γιατί στο κεφάλι δεσπόζει ο Κριός, η έξαρση τού Ήλιου.

Εντελώς πληροφοριακά εδώ, θα αναφέρουμε τα 72 ονόματα τού Θεού που προέρχονται από την Γέννεση.

Η επίκληση αυτή ονομάζεται Shem Ham Phorash που στα Εβραϊκά σημαίνει : « το Όνομα έχει προφερθεί ορθώς ».

Σύμφωνα με τα διδάγματα τής Καμπαλιστικής ερμηνευτικής θεολογίας αυτά τα 72 ονόματα, όταν απαγγέλλονται με κατάλληλο τρόπο, δημιουργούν μια Πνευματική Δόνηση που είναι ένα ισχυρό αντίδοτο στην αρνητική ενέργεια τού ανθρώπινου εγώ που οφείλεται στην ύπαρξη αρνητικών ψυχονοητικών ειδώλων ►.

Αυτά τα ονόματα έχουν τεράστιες ιδιότητες, συμπεριλαμβανομένης και της θεραπευτικής.

Ανάλογα με ποιό φωνήεν υπερισχύει σε ποσότητα μέσα στο όνομα, λαμβάνεται και η θεραπευτική ιδιότητα.

Είναι πολύ γνωστό σε όλο τον κόσμο το πόσο εύκολα και πολύ, χρησιμοποιούσαν οι Αρχαίοι Πρόγονοί μας τους ηχητικούς κραδασμούς. Στην Ιλιάδα υπάρχουν παραδείγματα. Ο Αισχύνης στο έργο του « Κατά Κτησιφώντος » αναφέρει μιαν αρά. Όμως κατά κανόνα η αρά δεν είχε μόνο τα λόγια. Είχε και ήχους από φωνήεντα. Και πάνω από όλα, η κορωνίς τούτων των Αληθειών είναι η Μουσική τών Ουρανίων Σφαιρών τού Πυθαγόρα, το άκουσμα που λόγια δεν μπορούν να το περιγράψουν και χέρι μουσικού δεν μπορεί να το συνθέσει.

Ο ήχος, το παράγωγο τών φωνηέντων, δρα επί της μοριακής διατάξεως στην ανόργανη ύλη, στην ψυχοσύνθεση προκαλώντας έλξη ή απώθηση.

Έως σήμερα η επιστήμη προσπαθεί να αναλύσει την λειτουργία τού εγκεφάλου μας. Κατευθυνόμαστε από αυτόν, γιατί η Μητέρα μας γεννήθηκε από εκεί.

Οι αρχαίοι έδιναν σε κάθε ζώδιο ένα κομμάτι τής κεφαλής με συγκεκριμένες ποιότητες.

Έτσι, ο Κριός κατέχει το τμήμα μεταξύ του κέντρου τής κεφαλής και του ύψους τού μετώπου. Εδώ βρίσκεται το κέντρο της ελπίδας και της πίστης. Ο Ταύρος από το ύψος τού μετώπου μέχρι το μεσαίο σημείο τού μετώπου. Εδώ βρίσκεται το κέντρο τής έμπνευσης και της φιλίας. Οι Δίδυμοι κατέχουν το μεσαίο μέρος τού μετώπου μέχρι το ανώτερο μέρος της μύτης. Δίνουν όραμα και προσοχή. Ο Καρκίνος κατέχει το ανώτερο σημείο της μύτης μέχρι τα χείλια. Εδώ βρίσκεται το κέντρο τής προστασίας και της ολοκλήρωσης. Ο Λέων κατέχει τα χείλια μέχρι το κατώτατο σημείο τής σιαγώνος. Δίνει ελευθερία και καθοριστικότητα. Η Παρθένος κατέχει το κάτω μέρος τής σιαγώνος μέχρι το εσωτερικό τής γλώσσας.

Εδώ βρίσκεται το κέντρο της έκφρασης και της επικοινωνίας. Ο Ζυγός κατέχει την γλώσσα μέχρι τις ωμοπλάτες. Δίνει σταθερότητα. Ο Σκορπιός κατέχει τις ωμοπλάτες μέχρι το ανώτερο σημείο τού σβέρκου. Δίνει πάθος και αισθησιασμό. Ο Τοξότης κατέχει το ανώτερο σημείο τού σβέρκου μέχρι το μέσον τού πίσω μέρους της κεφαλής. Δίνει έμπνευση και γνώση. Ο Αιγόκερως κατέχει το υπόλοιπο μισό τού πίσω μέρους τής κεφαλής. Εδώ βρίσκεται η επιθετικότητα και η άμυνα. Ο Υδροχόος κατέχει από το τέλος τού πίσω μέρους τής κεφαλής μέχρι την ρίζα τής κορυφής. Δίνει διανοητικότητα και έλεγχο. Τέλος, οι Ιχθείς κατέχουν από την κορυφή μέχρι το κέντρο τής κεφαλής. Εδώ βρίσκεται η αφοσίωση και ο σεβασμός.

 

Τα είκοσι τέσσσερα ( 24 ) στοιχεία

 

Α. Το πρώτο γράμμα και πρώτο φωνήεν. Σημαίνει Θεός.

Ο άνθρωπος, η αρχή, το Ον. Πλανήτη ο Ήλιος. Στο πνευματικό επίπεδο δηλώνει την μύηση στα μυστήρια. Δίνει την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και εκτίμησης αποφάσεων, την κυριαρχία στα υλικά εμπόδια. Η οκταπλή χρήση του καθαρίζει τους πνεύμονες και επιδρά θετικά στις ασθένειές τους.

Β. Τα σύμφωνα δεν παράγουν ήχο. Μόνο όταν συνδέονται με τα φωνήεντα. Το στοιχείο αυτό αντιπροσωπεύει το εσωτερικό Παν. Είναι το Ιερό του Ανθρώπου. Πλανήτης η Σελήνη. Ενωμένο με το άλφα εκδηλώνει τις ιδέες προόδου και ανάπτυξης. Εσωτερικά, το στοιχείο αυτό συμβολίζει την γέννηση και το θάνατο. Η παλίνδρομη λέξη άβα που σημαίνει τροχός ή βοή, κυριαρχεί αποκλειστικά στην κεφαλή και στον κέντρο τής συγκίνησης, το ήπαρ, φέρνει στο νοητικό και φυσικό την εκδήλωση του αιωνίου με την δύναμη τής σκέψης.

Γ. Το σύμφωνο αυτό αντιπροσωπεύει την υλική μορφή των πνευματικών μορφών. Ο πλανήτης είναι ο Δίας. Στο πνευματικό είναι η γνώση τού απόκρυφου του παρόντος που δεσμεύεται από το παρελθόν και το μέλλον. Στην μαγεία εξηγεί την εμφάνιση τού Απολύτου με τον Λόγο.

Δ. Αντιπροσωπεύει την αντιληπτή πραγματικότητα, την υλοποιημένη αρχή τής Μονάδος. Συμβολίζει την επιθυμία, την εξουσία και την ισχύ. Πλανήτης είναι ο Ουρανός. Είναι η πραγματοποιημένη δημιουργία σύμφωνα με τους Νόμους. Υπόσχεται υλικές αφθονίες και ευνοϊκά αποτελέσματα στις προσπάθειες.

Ε. Το πιο ιερό γράμμα του Αλφαβήτου. Η ύπαρξή τους στους Δελφούς ταλαιπώρησε πολλούς φιλόσοφους. Το Ιερό Ει των Δελφών. Είναι το πανίσχυρο πνεύμα που δεσμεύει όλα τα άλλα: του ύδατος, του αέρος, του πυρός, της γης. Πλανήτης, ποιος άλλος; Ο Ερμής. Σε πνευματικό επίπεδο παριστά τον παγκόσμιο Λόγο, το «εν το παν», τον κοσμικό μαγνητισμό. Είναι ο άνθρωπος σε σχήμα πενταγράμμου ή μικροκοσμικό άστρο, αυτό που ο Ρ. Φλόυντ περιέγραψε στο Χωρομέτρη του Κόσμου. Στο πνευματικό επίπεδο, είναι το Ορθό που αμφισβητείται, η Παγκόσμια Θρησκεία, η Θεία Πρόνοια. Στο νοητικό επίπεδο είναι η ελευθερία και ο νόμος, η κυριαρχία στα πάθη και η ταύτιση με τους άλλους. Στο φυσικό επίπεδο είναι η πειθαρχία στις εντολές και νόμους, οι φιλίες, η πίστη.

Ζ. Το «ζ» αντιπροσωπεύει το αστρικό φως που δίνει φωτεινότητα και θέρμανση στην ύλη. Πλανήτης είναι ο Ποσειδώνας. Στοιχεία του είναι η ευφορία, ο σεβασμός, η ολοκλήρωση. Στο πνευματικό επίπεδο αντιπροσωπεύει την κυριαρχία του πνεύματος πάνω στην ύλη και τη γνώση των επτά αρχών που διευθύνουν την δημιουργική δράση. Το γράμμα αυτό φέρνει την νίκη και τη σεξουαλική δύναμη στον άνθρωπο.

Η. Είναι το όγδοο και προφέρεται συριστικά σε απαλό τόνο απαλό. Συμβολίζει την ισορροπία και τη δικαιοσύνη που βρίσκονται σε κάθε πράγμα. Πλανήτης ο Κρόνος. Αντιπροσωπεύει την ψυχή που εισπνέει και εκπνέει όπως και το σώμα. Στο πνευματικό αντιπροσωπεύει την δικαιοσύνη, την κατανόηση και την επιείκεια.

Στο νοητικό αντιπροσωπεύει το δικαίωμα για ειρήνη και την τύχη σαν καρπό μετριοφροσύνης. Στο φυσικό το νόμο τής ισορροπίας και της ανέλιξης.

Θ. Ένα από τα πιο βασικά γράμματα, το πλέον μαγικό. Αυτό το ιερό γράμμα παρουσιάζει το κοσμικό αυγό με τον θεϊκό σπόρο στο κέντρο. Είναι η Σοφία. Πλανήτης ο Άρης και ζώδιο ο Λέων.

Στο πνευματικό είναι η εκδήλωση του Θεϊκού Φωτός στα ανθρώπινα έργα. Στο νοητικό γεννά την φρόνηση, την διάκριση, την φώτιση και την αμερόληπτη κρίση. Στο φυσικό την γνώση τής Παγκόσμιας αγάπης

Ι. Είναι η εικόνα τής δυναμικής εκδηλώσεως, της πνευματικής διάρκειας και της αιωνιότητας τών χρόνων, η αιτία όλων των αποτελεσμάτων, είναι ο νόμος τής ανταπόδοσης. Σχετίζεται με το ζώδιο της Παρθένου και του Αιγόκερω. Είναι ο τέλειος αριθμός 10, που συνθέτεται από τους τέσσερις πρώτους αριθμούς. Επιδρά από το κεφάλι στα πόδια. Στο πνευματικό δηλώνει το νόμο τού αιτίου και του αιτιατού, στο νοητικό το συμπέρασμα, στο φυσικό η δράση και η αντίδραση. Το «ι» δονεί όλο το σώμα και βοηθά στην επικοινωνία με τις Θεϊκές Δυνάμεις.

Κ. Είναι η έκφραση τής ενέργειας και η εκδήλωση τής δύναμης. Πλανήτης Άρης, ζώδιο Υδροχόος. Δίνει πνευματική δύναμη, επηρεάζει θετικά στην κυριαρχία επάνω στα κατώτερα πάθη.

ΚΚ. Το Πυρ, το Θείο Φως. Ζώδιο, Ταύρος. Είναι η ενεργητική δύναμη όλων των εργασιών, η ευφυΐα, η φώτιση. Η αφύπνιση τού πνεύματος, η θρέψη και η χώνευση, η φιλοσοφική λίθος.

Λ. Συμβολίζει την εθελοντική θυσία, την κίνηση, τον αλτρουισμό. Στο πνευματικό αντιπροσωπεύει την θυσία τού ανώτερου για το όφελος τού κατώτερου. Στο νοητικό, τον ανταγωνισμό, την περίσκεψη. Στο φυσικό, υπερτερεί η ηθική. Στον άνθρωπο δηλώνει την προσωπικότητά του, το θάρρος και την φρόνηση.

Μ. Είναι η αρχή τής σύλληψης και της δημιουργίας, η αθανασία, η μεταλλαγή. Το «μ» αντιστοιχεί στην καταστροφή αυτού που δημιουργήθηκε, δηλαδή στο μετασχηματισμό ή την μετάβαση από τον ένα κόσμο στον άλλο.

Ζώδιο η Παρθένος. Στο πνευματικό, η αθανασία τής ουσίας. Στο νοητικό, η δράση και η αντίδραση. Στο φυσικό, ο λήθαργος. Στην μαγεία δηλώνει το Μέγα Έργο.

Ν. Συμβολίζει το δημιούργημα, την ατομική ύπαρξη, τη Θεία αρχή που ενώνει τον ανταγωνισμό τών δύο πόλων και τους ενώνει σε έναν. Ζώδιο ο Ζυγός. Στο πνευματικό, η αιώνια δράση τής ζωής. Στο νοητικό, η συνένωση τών συγκινήσεων, η αμοιβαιότητα τής στοργής. Στο φυσικό, η ισορροπία στην σχέση τών φύλων. Είναι η μετενσάρκω-ση, η δικαιοσύνη στον υλικό κόσμο. Η παρουσία του στις μαγικές βοές προετοιμάζει τον άνθρωπο για ένα καλύ-τερο μέλλον, απομακρύνει τις αντιξοότητες, βοηθά στην αναδρομή στις προηγούμενες ζωές.

Ο και Ου. Πλανήτης η Αφροδίτη και το ζώδιο τού Ταύρου. Είναι η γνώση του απύθμενου μυστηρίου. Η κατανόηση του καλού και του κακού, οι υποχρεώσεις και το καθήκον, η όρεξη και οι απολαύσεις. Στον άνθρωπο παρέχει την αγάπη. Το «ο» βοηθά την πνοή τής ζωής να πηγαίνει στην καρδιά. Το «ου» έχει την ίδια δύναμη. Η διαφορά τους είναι ό,τι το «ο» είναι εσωτερικό και το «ου» εξωτερικό.

Είναι γνωστή η μαγική βοή «ΟΥΜ». Το «ου» θεραπεύει ασθένειες στομάχου και εντέρων.

Στην μαγεία αντιπροσωπεύει το απόλυτο και αυστηρό κάλλος τής αρετής.

Ρ. Είναι η ανάσταση μετά τη μεταβολή, την αφύπνιση τού πνεύματος. Ζώδιο, Καρκίνος. Στο πνευματικό, η πνευμα-τική αφύπνιση που επιτρέπει την θέαση του παρόντος και μέλλοντος, η φλόγα που καίει και φωτίζει. Στο νοητικό, η ενδυνάμωση σε υψηλά υψηλούς στόχους. Στο φυσικό, η αρμονία μεταξύ ύλης και ηθικής, οι πιστοί φίλοι, τα κέρδη.

Σ. Συμβολίζει την αρχή τού Αστρικού Φωτός σε κίνηση. Ζώδιο ο Σκορπιός. Σχετίζεται με την επιστήμη τών χρωμάτων και την ανθρώπινη λειτουργία τής αναπαραγωγής. Είναι το δημιουργικό πυρ, η αρχή τής γένεσης.

Στο πνευματικό, η προσωπική θέληση, η βοήθεια στην ανακάλυψη τών άγνωστων μυστηρίων. Στο νοητικό, η δύναμη της επιθυμίας. Στο φυσικό, οι διαδικασίες τής γέννησης, οι ισχυρές επιθυμίες, η υπόσχεση για ευημερία και αφοσίωση.

ΣΣ. Είναι η αρχή τού Λόγου στην τριπλή λειτουργία. Ζώδιο Κριός. Αντιπροσωπεύει το απόλυτο, τον άνθρωπο και τον άγγελο. Στο πνευματικό συμβολίζει την αθανασία τής Ψυχής και την εξέλιξη. Είναι η Σφίγγα : ο Ταύρος, ο Λέων, ο Αετός, ο άνθρωπος. Στο νοητικό γεννά την υπέρτατη γνώση, την κυριαρχία τών παθών.

Στο φυσικό παρέχει την ενδυνάμωση, τις σωστές εμπνεύσεις στην εργασία και την γενναιόδωρη ανταμοιβή, δίνει διακρίσεις, πλούτη και πιστούς φίλους.

Τ. Η αρχή τής απόλυτης δημιουργικής δύναμης, η αιτία ενωμένη με το αποτέλεσμα. Πλανήτης Πλούτωνας. Είναι το σύμβολο ανύψωσης, ο μακρόκοσμος. Στο πνευματικό, το μυστήριο τής ζωής. Στο νοητικό, ο μικρόκοσμος. Στο φυσικό,  η γνώση τών ενδόμυχων σκέψεων τού ανθρώπου.

ΤΣ. Συμβολίζει το μαγνητισμό, την τελειωτική ανέλιξη τής Θείας υλοποίησης, το πνεύμα, το σώμα και τα πάθη. Ζώδιο ο Λέων.

Φ. Συμβολίζει το λόγο σε δράση, τη θεία πνοή, την αθανασία. Ζώδιο, Δίδυμοι, πλανήτης Ερμής. Είναι η κοσμική αλχημεία και η έννοια τής ζωής.

Στο πνευματικό αντιπροσωπεύει και γεννάει την αυταπάρνηση που είναι κόρη της πίστης και μητέρα της ελπίδας. Στο νοητικό εκφράζει την φώτιση με την εμπειρία. Στο φυσικό γεννάει την αισιοδοξία, την ευσπλαχνία και ότι ενδυναμώνει την ζωή. Υπόσχεται διαίσθηση, διατήρηση, ανταμοιβή, φώτιση και ηθικές επιτυχίες.

Είναι καθετί αιώνιο στο Θεό - Αθανασία.

 

 Κέντρα/Πλέγματα στο ανθρώπινο σώμα - Ιεροί Δίσκοι ή Τσάκρας

                   ( The Chakras C.W. Leadeater )

 

Ο ανθρώπινος οργανισμός αποτελείται από τα εξής σώματα :

1. το χοϊκό σώμα

2. το αιθερικό ή ζωτικό σώμα 

3. το αστρικό σώμα

4. στο κατώτερο νοητικό σώμα

Τα τέσσερα πρώτα είναι η Κατωτέρα Τετρακτύς, ο μορφικός κόσμος

5. το ανώτερο νοητικό σώμα

6. το ενορατικό σώμα

7. το ατμικό σώμα

8. την μονάδα

Τα τρία τελευταία είναι η Ανωτέρα Τρικτύς, ο άμορφος κόσμος ή πνευματικός

Αυτά όλα είναι η Ψυχή ή το Αιτιατόν.

 

Τα οκτώ αυτά σώματα στην αρχαία ελληνική είναι:

1.         δέμας, αυτό που μας δένει ή σήμα ή σώμα. (Κρατύλος)

2.         επιθυμικόν, η γενετήσιος ορμή.

3.         θυμικόν, οι ψυχικές επιθυμίες.

4.         φρην ή νοητικόν

5.         αιτιατόν

6.         λόγος ή διαισθητικόν ή ενορατικόν

7.         νούς ή νόος

8.         αγαθόν

 

Γενικά τα κέντρα θεωρούνται επτά, δεν λογαριάζεται το τελευταίο, το αγαθόν ή μονάς.

Το χοϊκό σώμα είναι αυτό που χρησιμοποιεί τις πέντε αισθήσεις σαν μέσον αναγνώρισης τού εξωτερικού κόσμου.

Το αιθερικό είναι απροσπέλαστο στις αισθήσεις και χρησιμεύει ως μεσάζων μεταξύ τού χοϊκού και των άλλων σωμάτων. Μοιάζει σαν μεμβράνη, έχει την μορφή τού χοϊκού και πεθαίνει, διαλύεται μαζί του.

Το αστρικό είναι το συναισθηματικό μέρος. Εδώ αναπτύσσονται τα πάθη. Έχει την μορφή τού χοϊκού. Κυβερνάται από τον χοϊκό εγκέφαλο. Μερικές φορές απεικονίστηκε στα αγάλματα με τέσσερα χέρια. Δύο χοϊκά και δύο αστρικά.

Το κατώτερο νοητικό είναι οι σκέψεις τού χοϊκού. Είναι η διάνοια τού ανθρώπου.

Αυτά τα τρία μαζί είναι το ψυχικό σώμα που συμβολίστηκε με τα τρία σκαλιά τού Ιερού Βήματος, το τρίκηρο κλπ.

Το ανώτερο νοητικό είναι άμορφο. Εδώ γίνεται η αυτοκριτική τού ανθρώπου. Ονομάζεται και τρίτος ουρανός. Είναι το σημείο όπου γίνεται η πάλη μεταξύ τού χοϊκού και του μη, η πάλη τού Καλού και του Κακού. Οι Αρχαίοι Έλληνες το ονόμασαν μανία, μάντις, μαντείο.

Το διαισθητικό ή ενορατικό είναι η καθαυτό ψυχή τού ανθρώπου, η Συνείδηση, ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ.

Το πνευματικό, ο Νους ή Νόος τών Αρχαίων Ελλήνων, είναι ο επόπτης και βοηθός όλων των άλλων σωμάτων. Ασχολείται με ανώτερες εργασίες. Το αγαθόν ή Μονάς ή Θεία Ακτίς είναι αυτό που καλείται Άγιο Πνεύμα, ο Λόγος.

Οι Αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ένα το νοητικό, το κατώτερο και ανώτερο - ο φρην.

Τα πέντε σώματα στον άνθρωπο είναι: το χοϊκό, το θυμικό, το κατώτερο νοητικό, το ανώτερο νοητικό μαζί με το αιθερικό και παρουσιάζονται σαν πεντάλφα ή πεντάκτινο αστέρι. 

Τα κέντρα του ανθρώπινου σώματος δημιουργήθηκαν για να μπορεί ο άνθρωπος να βγαίνει πέραν του χοϊκού κόσμου. Αυτήν την ικανότητα την είχαν κάποτε οι άνθρωποι, όμως η κατάχρηση έφερε μοιραία την πτώση και σήμερα για την ενεργοποίησή τους απαιτείται σκληρή δοκιμασία και επίμονη εργασία.

Τα ιερά αυτά κέντρα ονομάζονται πλέγματα ή τσάκρας και είναι τα εξής :

 

1.         ο ιερός όφις, στην περιοχή τού ιερού οστού.

2.         το σπληνικό πλέγμα, στην σπλήνα.

3.         το ηλιακό πλέγμα, στην περιοχή τού ομφαλού.

4.         το καρδιακό πλέγμα, στην καρδιά.

5.         το λαρυγγικό πλέγμα, στον θυρεοειδή αδένα.

6.         το μετωπικό πλέγμα, λίγο ψηλότερα από τα μάτια, ο πιτυοειδής αδένας   

            και η υπόφυσις.

7.         το κεφαλικό πλέγμα, πάνω από την κεφαλή, το κωνάριον.

 

Αναφέρονται και άλλα, μικρότερης σημασίας κέντρα:

1.         στην πατούσα τού ποδιού

2.         στα μάτια

3.         στα γόνατα

4.         στα αυτιά

5.         το γενετήσιο, κάτω από τον ομφαλό

Το τελευταίο είναι κύριο πλέγμα, αλλά για πολλούς και σοβαρούς λόγους αναφέρεται στην θέση του σαν κύριο πλέγμα τής σπλήνας.

 

Τα πλέγματα αποτελούνται από φύλλα :

1.         ο Ιερός Όφις από 4 φύλλα. Πλανήτης η Σελήνη.

Το χρώμα του πλέγματος είναι το κόκκινο, το ίδιο και η ακτινοβολία. Πλανήτης η Σελήνη. Το χρώμα αποτελεί πηγή ενέργειας και ζωτικότητας, χαρίζει ή όχι την σωματική ακμαιότητα, επιδρά στην παραγωγή, τεκνοποίηση και απο-κατάσταση για αυτό είναι καλό για τις γυναίκες να λαμβάνουν μεγαλύτερη ποσότητα κόκκινης ακτινοβολίας.

Το βασικό τσάκρα όταν διεγείρεται με την ακτινοβολία αυτή, ανεβάζει τη θερμοκρασία του σώματος, βελτιώνει το κυκλοφορικό και κατευνάζει την αδρεναλίνη. Ακόμη εξαλείφει την κόπωση, την αδράνεια, τα κρυολογήματα καθώς επίσης και τις χρόνιες παθήσεις. Επιδρά σε πολλούς τομείς.

Τρόφιμα που περιέχουν μεγάλη ποσότητα τέτοιας ακτινοβολίας είναι τα ραδίκια, το σπανάκι, τα μαύρα κεράσια, τα δαμάσκηνα, τα τζάνερα, το κάρδαμο, οι σταφίδες, και γενικά τα φρούτα και λαχανικά που περιέχουν σίδηρο. Καλό επίσης είναι να γίνεται χρήση νερού φορτισμένο με κόκκινη ακτινοβολία. Το νερό απορροφά την ακτινοβολία από τον ήλιο και φιλτράρεται μέσω της κόκκινης υάλου. Επιδρά θετικά επί της κατάθλιψης, απογοήτευσης, αδράνειας, και δίνει ισχυρή θέληση και ακμαιότητα. Η ακτινοβολία αυτή δρα θετικά κατά της αναιμίας, παράλυσης, κακής κυκλοφορίας τού αίματος και σε εγκεφαλικό επίπεδο ως ίαμα καταθλίψεων και ανησυχιών.

2.         το σπληνικό κέντρο από 6 φύλλα.

Το πλέγμα αυτό έχει πορτοκαλί χρώμα, το ίδιο και η ακτινοβολία του. Πλανήτης ο Ερμής. Η ακτινοβολία του επι-δρά θετικά στις αφομοιωτικές και κυκλοφοριακές διαδικασίες κατανομής του σώματος, αποδεσμεύει τις σωματικές και εγκεφαλικές λειτουργίες, χαρίζει φυσική ευεξία και πνευματική τόνωση. Το χρώμα αυτό είναι μίγμα από κόκ-κινη και κίτρινη ακτινοβολία και δρα εξίσου δυναμικά στο διανοητικό και σωματικό επίπεδο. Η διατροφή που ταιριάζει εδώ, πρέπει να περιέχει πορτοκάλια, μανταρίνια, μάνγκο, πεπόνια, καρότα, βερίκοκα. Στον ψυχολογικό τομέα, η ακτινοβολία αυτή είναι αξιοθαύμαστη, βοηθώντας στην εξάλειψη απογοητεύσεων και καταθλίψεων, προσφέροντας κουράγιο και δύναμη απαραίτητα στις δυσκολίες τής ζωής.

Η πορτοκαλί ακτινοβολία θεραπεύει ανωμαλίες σε σπλήνα και νεφρά, βρογχικά άσθματα, πέτρες στην χολή, παρά-λυση και αναπνευστικές ανωμαλίες.

3.         το ηλιακό πλέγμα από 10 φύλλα. Πλανήτης η Αφροδίτη.

Το χρώμα τού κέντρου είναι το κίτρινο και ομοίου χρώματος είναι η ακτινοβολία του. Πλανήτης η Αφροδίτη. Η ακτινοβολία αυτή είναι η λαμπρότερη μετά την λευκή ακτινοβολία. Απορροφάται από το πλέγμα αυτό, επιδρώντας στο νευρικό και πεπτικού σύστημα. Καθαρίζει το συκώτι και απαλύνει δερματικές ανωμαλίες. Ως εγκεφαλική ακτινοβολία, συντελεί στην πνευματική εγρήγορση. Η δίαιτά της αποτελείται από λεμόνια, μπανάνες, ανανάδες, καλαμπόκι. Ακόμα, διεγείρει την λογική, εμπνέει υψηλά ιδανικά και συντελεί στον αυτοέλεγχο. Είναι καλό να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπως, η νευρική εξάντληση, οι δερματίτιδες, η δυσπεψία, το ζάχαρο, ο διαβήτης και οι ηπατικές ανωμαλίες.

4.         το καρδιακό πλέγμα από 12 φύλλα.

Το χρώμα τού τσάκρας είναι το πράσινο, καθώς επίσης η κοσμική ακτινοβολία του είναι πράσινη. Πλανήτης ο Ήλιος. Δίνει την ισορροπία, την ειρήνη. Η πράσινη ακτινοβολία απορροφάται από την καρδιά και σαν συνδυασμός μπλε και κίτρινου, το πράσινο την ελέγχει όπως ελέγχει και την πίεση του αίματος. Κατευνάζει τα νεύρα, και ως εκ τούτου, η έλλειψή του, αυξάνει την εγκληματικότητα και βιαιότητα. Για την ενίσχυση τού κέντρου βοηθά μια διατροφή με πράσινα λαχανικά και φρούτα που δεν περιέχουν οξέα και βάσεις. Η πράσινη ακτινοβολία φέρνει φρεσκάδα και όρεξη για ζωή, απαλύνει συναισθηματικά προβλήματα που δρουν με κατασταλτικό τρόπο. Είναι γνωστό πως οι πιο πολλές καρδιακές παθήσεις και προβλήματα οφείλονται στον φόβο τών ανθρώπων να συν-δεθούν στενά με άλλους, μήπως πληγωθούν. Το πράσινο συμβάλλει στην ομαλή καρδιακή λειτουργία, την φυσιο-λογική πίεση και απαλύνει την στομαχική οδύνη που ονομάζεται έλκος. Θεραπεύει τους πονοκεφάλους, τις ιώσεις, την κυτταρική δυσαρμονία που οδηγεί στον καρκίνο και εξισορροπεί το νευρικό σύστημα.

5.         το λαρυγγικό πλέγμα από 16 φύλλα.

Το χρώμα του κέντρου είναι το μπλε, το ίδιο και η ακτινοβολία του. Πλανήτης το Άρης. Αντίθετα απ' το κόκκινο, είναι το χρώμα τής σταθεροποίησης και της επιβράδυνσης. Έχει αντισηπτικές ιδιότητες, μειώνει την υψηλή θερμοκρασία του σώματος και χαρίζει στον άνθρωπο μεγάλη ευχέρεια λόγου. Η διατροφή του περιλαμβάνει μπλε ακτινοβολία, όπως σταφύλια, βατόμουρα, μπλε δαμάσκηνα, ένα ή περισσότερα ποτήρια νερό την ημέρα, φορτισ-μένα όμως με μπλε ακτινοβολία. Η ακτινοβολία αυτή ξεκουράζει το πνεύμα ιδιαίτερα σε περιόδους υπερέντασης, νευρικότητας, ακόμα και υστερίας. Βοηθά στην χαλάρωση, αν και το μπλε μπορεί να οδηγήσει στην αδράνεια, οπότε χρειάζεται μια δόση κόκκινου ή πορτοκαλί.

Το μπλε είναι κατάλληλο για ανωμαλίες εντοπισμένες στην περιοχή του λαιμού, επίσης χρησιμοποιείται κατά της ιλαράς, παρωτίτιδας, πυρετού, ερεθισμών, σπασμών, τσιμπημάτων, φαγούρας, πονοκεφάλων και γενικά πόνων.

6.         το μετωπικό πλέγμα από 96 φύλλα.

Το χρώμα τού κέντρου είναι λουλακί, το ίδιο και η κοσμική ακτινοβολία του. Πλανήτης ο Δίας. Ελέγχει τον οφθαλ-μολογικό αδένα φιλτράροντας το αίμα που κυκλοφορεί σ' αυτόν. Διευρύνει τον ορίζοντα της σκέψης και την απαλλάσσει από τους φόβους και τα εμπόδια που τυχόν συναντά. Το λουλακί είναι συνδυασμός βαθύ μπλε και λίγο κόκκινου. Ο οφθαλμολογικός αδένας είναι υπεύθυνος για την νευρική, ψυχική και διανοητική κατάσταση ενός ανθρώπου. Το λουλακί βοηθά την δράση και την ακοή. Για την ενίσχυση και αποτελεσματικότητά του μπορούν να προστεθούν στην διατροφή τρόφιμα χρώματος ιώδους. Εδώ, προλαμβάνονται και εξομαλύνονται τα ψυχολογικά προβλήματα, παθήσεις πνευμόνων, όρασης, ακοής, όσφρησης, άσθματος και κρίσεις υστερίας.

Η λουλακί και ιώδης ακτινοβολία αποτελούν τα ιδανικότερα και τελειότερα επίπεδα ανθρώπινης ανάπτυξης.

7.         το κεφαλικό κέντρο από 972 φύλλα με εσωτέρα καρδιά από 12 φύλλα. 

Το χρώμα του κέντρου είναι το ιώδες (βιολετί) και πλανήτης ο Ποσειδώνας. Επίσης η κοσμική ακτινοβολία που απορροφάται από το κέντρο αυτό, είναι ίδιου χρώματος. Το κέντρο αυτό ελέγχει τον εγκεφαλικό αδένα, το κλειδί της πνευματικής και διαισθητικής ικανότητας. Καταπραΰνει τα νεύρα, ειδικά σε περιπτώσεις οξυθυμίας.

Προσφέρει ψυχική ηρεμία σε καλλιτέχνες και γενικά σε άτομα φορτισμένα συναισθηματικά και ψυχολογικά.

Τροφές που ενδείκνυνται είναι τα βατόμουρα, τα μπρόκολα, τα σταφύλια ροζακί και μαύρα, καθώς και νερό φορτισμένο με ιώδη ακτινοβολία.

Η ακτινοβολία αυτή συντελεί κατά των νευρώσεων και υποβοηθά την πνευματική ανάπτυξη και διαισθητική ικανό-τητα. Είναι αποδεδειγμένο ότι αυτοσυγκέντρωση σε ιώδες ύφασμα διεγείρει ψυχικά και πνευματικά. Θεραπεύει ακόμα, νευρολογικές παθήσεις, διασείσεις, μηνιγγίτιδες, νεφρίτιδες και κυστίτιδες.

Το στοιχείο τού Πυρός εδρεύει στην καρδιά, το στοιχείο τού Ύδατος εδρεύει στο ήπαρ, το στοιχείο τής γης εδρεύει στους πνεύμονες και αυτό τού αέρα στην κύστη.

Τον Ιερό Όφι βρίσκουμε στην Θεά Αθηνά, Ερυσίχθων, στον Ηρακλή, η ουρά τού λιονταρίσιου δέρματος, στον Ασκληπιό και αλλού. Παριστάνεται σαν σταυρός εξαιτίας τών τεσσάρων φύλλων. Το μετωπικό κέντρο όταν αναπτυ-χθεί δίνει στον άνθρωπο διορατικές ικανότητες. Δηλαδή βλέπει τα άυλα. Παριστάνεται σαν τρίτος οφθαλμός.

Το κεφαλικό είναι το στέμμα. Ονομάζεται και στέφανος από πολύτιμους λίθους. Είναι στην υπόφυση, είναι σαν ακτίνες φωτός και παριστάνεται σαν δύο κέρατα ή σαν ημισέληνος με τα άκρα μεγαλωμένα ή σαν σκουφί.

Ενεργοποιείται από αυτούς που πλησιάζουν στην θέωση.

Γενικά, η ονομασία και ο αριθμός κάθε τσάκρας και ακτινοβολίας συμβολίζουν όλες τις δυνάμεις που πηγάζουν απ' την υπέρτατη δύναμη που όλα ρυθμίζει. Κάθε ακτινοβολία αντιστοιχεί και σε μία ανθρώπινη περίοδο, δηλαδή η κόκκινη, η πορτοκαλί και η κίτρινη  αντιστοιχούν σε παρελθόντα επίπεδα. Η πράσινη ακτινοβολία αντιπροσωπεύει το παρόν, η μπλε αντιπροσωπεύει το μέλλον.

 Οι ιερές λέξεις ως ηχητικοί κραδασμοί έχουν άμεση και απόλυτη σχέση με τα κέντρα αυτά.

Όμως, η ενεργοποίησή τους με την μέθοδο αυτή είναι επικίνδυνη χωρίς Δάσκαλο. Η πιο ασφαλής μέθοδος είναι η μελέτη τής αρχαίας σοφίας. Βλέπε " Τσάκρα - τα Κέντρα Ενεργείας τού σώματος ►".

Τα κέντρα είναι απομονωμένα το ένα από το άλλο. Ενώνονται με δύο ζωτικά ρευστά που ονομάζονται ΙΔΑ ή Ίντα και ΠΙΓΚΑΛΑ, το συμπαθητικό και παρασυμπαθητικό σύστημα σε μια σύγχρονη ορολογία. Κυριότερος τροφοδότης των είναι το σπληνικό κέντρο ( βλέπε διευκρινιστική σημείωση ). Αυτά συμβολίζονται με δύο φίδια.

 Σημείωσις

---------------------

[ Όπως έχουμε αναφέρει, πάνω στο ενεργειακό αντίστοιχο τού υλικού σώματος, αλλά και στα αντίστοιχα τού ψυχικού και νοητικού σώματος, υπάρχουν τα 7 κέντρα ενέργειας ἢ τσάκρας όπως ονομάζονται στα Σανσκριτικά, λέξη που σημαίνει τροχός ἢ περιστρεφόμενος δίσκος. Στο ενεργειακό αντίστοιχο τού υλικού σώματος είναι τοπο-θετημένα στην επιφάνεια του που απέχει περίπου μισό εκατοστό από την επιδερμίδα. Στα μάτια τού ενορατικού εμφανίζονται σαν στροβιλισμοί ενέργειας ἢ σαν συμπιεσμένοι δίσκοι από ταχύτατα περιστρεφόμενη ύλη.

Η ενέργεια που διαχέεται διά μέσου αυτών τών κέντρων ενέργειας είναι ουσιώδης για την ζωή και παρόλο που ο καθένας από εμάς κατέχει τέτοια κέντρα, ο βαθμός εξελίξεως τους διαφέρει σημαντικά στον κάθε ένα άνθρωπο.

Όταν αυτά τα κέντρα δεν είναι ανεπτυγμένα, λάμπουν θαμπά και τα αιθερικά μόρια τής ενέργειας κινούνται νωθρά, απλά τόσον, όσον απαιτείται για να σχηματισθεί ο στρόβιλος που είναι απαραίτητος για την μεταβίβαση τής δύναμης και τίποτε παραπάνω.

Σε ανεπτυγμένους ανθρώπους, οι αιθερικοί δίσκοι ενεργείας λάμπουν και πάλλονται, φλεγόμενοι με εκτυφλωτική    λαμπρότητα, σαν μικροσκοπικοί ήλιοι, και έχουν δύο διακεκριμένες λειτουργίες.                                      

1. Να απορροφούν και να διανέμουν τη ζωική αιθερικότητα στο ενεργειακό αντίστοιχο τού υλικού σώματος ( αιθε-ρική κατάσταση ηλεκτρομαγνητικής φύσεως ) και διά αυτού σε ολόκληρο το σώμα ώστε να το διατηρούν ζωντανό.

2. Να μεταφέρουν στην φυσική συνείδηση ( εγρήγορση ) οτιδήποτε υπάρχει, ανεξαρτήτως ποιότητας, στο αντί-στοιχο κέντρο τού ενεργειακού αντιστοίχου τού ψυχικού σώματος.

Είναι η έλλειψη ανάπτυξης τών αιθερικών κέντρων που εμποδίζει την μεταφορά στον φυσικό εγκέφαλο τών εμπει-ριών τού ψυχικού κόσμου, κάτι για το οποίο θα μιλήσουμε πιο κάτω.

Πολλοί άνθρωποι είναι πλήρως ξύπνιοι και συνειδητοί και ζούν ενεργά μέσα στο λεγόμενο ψυχικό τους σώμα ( σώμα συναισθημάτων και επιθυμιών ).

Όταν όμως επιστρέφουν πίσω στα φυσικά τους σώματα, που κοιμούνται, μόλις και με τα βίας η μνήμη από την παρουσία τους στον ψυχικό κόσμο, τα λεγόμενα όνειρα, διατηρείται στον εγκέφαλο.

Αυτό απλά συμβαίνει, επειδή η αιθερική γέφυρα δεν είναι καλά κτισμένη.

Όταν τα αιθερικά κέντρα είναι πλήρως ανεπτυγμένα, υπάρχει πλήρης και συνειδητή μνήμη τών εμπειριών τού ψυχικού κόσμου ( Μέσου Δώματος ) στον υλικό εγκέφαλο.

Υπάρχουν επτά ποιότητες ζωικής ἢ αιθερικής ενέργειας σε κάθε ένα από τα κέντρα, αλλά σε κάθε κέντρο κυριαρχεί μια από τις ποικιλίες αυτές.

'Ενα κέντρο επάνω στο υλικό σώμα βρίσκεται στην περιοχή τού σπληνός. Εκεί επάνω, στο Δένδρο τής Ζωής, έχουμε τον Ερμή και τον Αρχάγγελο Ραφαήλ που είναι ο Κύριος τής ζωϊκής ενεργείας και τής αιθέρινης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Το Αγγελικό Τάγμα είναι εκείνο τών Ελοχίμ Σαβαώθ, όνομα που σημαίνει θεϊκές δυνάμεις.

Η ζωή εισρέει στο κέντρο κάθε δίσκου από μια διεύθυνση κάθετη στο επίπεδο του, ( κάθετη στο υλικό σώμα ), εκπη-γάζει ἢ αναδύεται », θα ήταν ίσως ένας πιό δόκιμος όρος καθώς η δύναμη « έρχεται » από τον ψυχικό στον φυσικο-αιθερικό κόσμο.

Το φαινόμενο προσομοιάζει ακριβώς με το φυσικό φαινόμενο τής κίνησης μιας ράβδου μαγνήτη ( η δύναμη ) μέσα σε ένα στρογγυλό σύρμα, οπότε δημιουργείται ηλεκτρικό ρεύμα, σαν περιδίνηση, σε επίπεδο κάθετο προς την διεύθυνση που κινείται ο μαγνήτης - βλέπε κατωτέρω σχήμα.

 Έτσι στο επίπεδο τής επιφάνειας τού ενεργειακού αντιστοίχου τού υλικού σώματος, το οποίο είναι ηλεκτρομαγνη-τικής φύσης, η δύναμη ακτινοβολεί σε ένα αριθμό κατευθύνσεων σε ευθείες γραμμές.

Ο αριθμός τών διευθύνσεων ἢ κατευθύνσεων, μοιάζει με ακτίνες ενός τροχού ( εξ ού και η ονομασία τσάκρα = τροχός ) και είναι διαφορετικός σε κάθε δίσκο.

Οι ακτίνες διαιρούν τον δίσκο σε ένα αριθμό περιοχών, σαν τα πέταλα ενός λουλουδιού ❀, για αυτό στα Ινδικά βιβλία τα τσάκρας συχνά περιγράφονται να μοιάζουν με λουλούδια.

Οι ιεροί δίσκοι συχνά αναφέρονται ότι αντιστοιχούν σε ορισμένα όργανα τού σώματος.

Στην πραγματικότητα όμως αυτά τα όργανα είναι τα πλησιέστερα προς τους δίσκους αυτούς.

Αλλά όπως αναφέρθηκε οι δίσκοι δεν βρίσκονται στο εσωτερικό τού υλικού σώματος, αλλά στην επιφάνεια τού σώματος ενεργείας, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις συναντάμε με το όνομα « διπλό αιθερικό ἢ καλούπι », επειδή είναι πανομοιότυπο με το παχυλό υλικό σώμα.

Η ροή τής ζωικότητας μέσα ἢ διαμέσου τού κάθε δίσκου, είναι αρκετά ξεχωριστή από την ανάπτυξη τού δίσκου που οφείλεται κυρίως στην ενεργοποίηση και άνοδο τού Ιερού Πυρός. Το αιθερικό κέντρο στην θέση τού σπληνός έχει έξι ακτίνες. Η εμφάνιση του είναι εξαιρετικά ακτινοβόλος και λάμπει σαν τον ήλιο.

Αυτό το κέντρο είναι μοναδικό, εξ αιτίας τής σπουδαίας λειτουργίας που έχει να απορροφά ζωϊκότητα - αιθερικό-τητα από την ατμόσφαιρα ( από τον  Ήλιο ), διανέμοντας τα άτομα που την συνιστούν στα διαφορά σημεία τού υλικού σώματος.

Τα μόρια ζωϊκότητας εισρέουν κατ’αρχήν στο κέντρο τού δίσκου και κατόπιν διαχωρίζονται σε επτά συνιστώσες, κάθε μια από τις οποίες είναι φορτισμένη με μια ποικιλία ζωϊκότητας.

Αυτά τα μόρια στην συνέχεια συλλαμβάνονται από τις δευτερεύουσες δυνάμεις και περιστρέφονται γύρω από τον ιερό δίσκο. Η ζωϊκότητα δίνει την ζωή στο υλικό σώμα, ο δε βαθμός υγείας τών διαφόρων οργάνων και τμημάτων τού σώματος εξαρτάται, εν πολλοίς, από τον όγκο ζωϊκότητας που διανέμεται.

 Η αποφόρτιση τών ατόμων τής ζωϊκότητας και η αποβολή ( έξοδος ) τους από το σώμα διά μέσου τών πόρων τού δέρματος, σχηματίζει αυτό που λέμε αύρα υγείας, μια απαλή λευκογάλαζη εκπόρευση. Σε άτομα με δυνατή υγεία, όπου το κέντρο τού σπληνός κάνει πολύ γενναιόδωρα την δουλειά του, υπάρχει περίσσευμα αχρησιμοποίητης ζωϊκότητας. Αυτά τα αχρησιμοποίητα μόρια αποβάλλονται από το σώμα προς όλες τις κατευθύνσεις.

Ένα τέτοιο άτομο είναι πηγή υγείας και δυνάμεως για τον περίγυρό του. Σταθερά, μολονότι ασυνείδητα, διασκορ-πίζει ζωική - αιθερικότητα σε καθένα που θα βρεθεί στον περίγυρο του.

Αυτή η διαδικασία μπορεί να ενισχυθεί με κατάλληλα γυμνάσματα από εκείνους που έχουν αφιερώσει τον εαυτό τους στην θεραπεία τών άλλων, όπως οι Ροδόσταυροι κ.λ.π.

Γνωρίζουμε το παράδειγμα μιάς γυναίκας που όταν άγγισε τον Ιησού θεραπεύτηκε. Εκείνος τότε είπε :

         « ησθάνθην δύναμη απερχόμενην από εμού » ( Λουκάς κεφ. 8 : 40~48 ).

Τέλος όπως ακριβώς τα ηλεκτρομαγνητικά μέσα ενός υπολογιστή αποθηκεύουν όλα τα δεδομένα και ανά πάσα στιγμή τα επαναφέρουμε σε λειτουργία, έτσι και στο αιθερικό αντίστοιχο, που είναι ηλεκτρομαγνητικής φύσεως, αποθηκεύονται όλες οι εμπειρίες από την καθημερινή μας ζωή ( μέρος τής μνήμης ), οι οποίες έχουν σχέση με το φυσικό περιβάλλον.

Για την αφύπνιση τών επτά αυτών κέντρων, τα οποία λόγω τής εσωτερικής των λειτουργίας χαρακτηρίζονται σαν ψυχο-νοητικά συνειδησιακά κέντρα, περιγράφονται και συνιστώνται από τις διάφορες μυητικές σχολές διάφορες τεχνικές, αλλά σαν απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο εξαγνισμός και η κάθαρση τού ατόμου.

Το έκτο κέντρο ενεργείας περιγράφεται στην Αποκάλυψη ως Εκκλησία τής Φιλαδέλφειας.

 Διαβάζουμε σχετικά στην Καινή Διαθήκη ( Αποκάλυψη τού Ιωάννη κεφ. 3 : 7  ) :

« Και τω Αγγέλω τής εν Φιλαδέλφεια εκκλησίας γράψον . τάδε λέγει, ο άγιος, ο αληθινός,

   ο έχων την Κλείν τού Δαυίδ, ο ανοίγων και ουδείς κλείσει και κλείων και ουδείς ανοίξει ».

Πρόκειται για την υπόφυση, η οποία είναι ένα σπηλαιώδες νευρικό γάγγλιο.

Η Φιλαδέλφεια ήταν πόλη που καταστράφηκε από σεισμό και ο συμβολισμός τονίζει το γεγονός τού ότι η εκδή-λωση τού Ιερού Πυρός είναι ιδιαίτερα « βίαια » στο έκτο κέντρο. Βλέπε " Βιοενέγεια-Τσάκρα ►".

Η Επιστήμη δεν αναγνωρίζει ακόμη πλήρως την ζωτική ενέργεια, παρόλο πού μερικοί επιστήμονες έχουν την υπο-ψία, ενώ δεν υποψιάζεται καί αγνοεί παντελώς την ενέργεια τού ιερού πυρός. Το σύμβολο τής ικανότητος χειρισ-μού καί η τεχνική ενεργοποίησης τού ιερού πυρός είναι το Κηρύκειο τού Ερμή καί το σκήπτρο τού Διονύσου ἢ ο θύρσος στα μυστήρια τής Ελευσίνας, αλλά καί η λευκή ράβδος οδοιπορίας ( Aur ) τού δείπνου τών Ροδοσταύρων.

Οι συνέπειες τής άφρονης χρήσεως τής ενεργείας αυτής μπορεί να αποβούν πολύ φοβερές.

Ανεξέλεγκτη ροή αυτής τής υλικό - νοητικής Φωτιάς, κατακαίει ( δημιουργεί ανεξέλεγκτες επιθυμίες, ακόμη και παραφροσύνη ) καθώς κινείται προς τα επάνω αλλά και προς τα κάτω.

Αυτό το νοητικό Πυρ, που έχει ως έδρα την βάση τής σπονδυλικής στήλης, είναι η συνδυασμένη δράση τών δυο Αρχαγγελικών τάξεων Ραφαήλ και Μιχαήλ και διανέμεται ρυθμικά από αυτές διαμέσου τού αιθερικού αντιστοίχου τών σωμάτων σε όλα τα κέντρα ενεργείας. Αυτό γίνεται χωρίς ποτέ να μειώνεται η ενέργεια στην βάση τής σπον-δυλικής στήλης, διότι πρόκειται για ενέργεια που είναι άμεσα συνδεδεμένη με το Άγιο Πνεύμα  ( ο Ζωής Χορηγός ).

Ανεξέλεγκτη όμως ροή τής ως άνω ενέργειας ( τής αιθερικής αυτής φωτιάς - πυρός ) μπορεί, όπως είπαμε, να προξενήσει ζημιές που δεν επιδιορθώνονται. Βλέπε " Το Πνευματικό Ξεδίπλωμα ►".

Με παρόμοιας φύσης γυμνάσματα έχω ασχοληθεί και ο ίδιος προσωπικά και συνεπώς δεν μιλώ μόνον θεωρητικά αλλά και από εμπειρία. ]

----------------------------------

Αναφορές και παραδείγματα συλλαβών και ονομάτων

 

Αναλύονται σε πρωταρχική μορφή πριν η λαρυγγικές και εκφραστικές ικανότητες του ανθρώπου σε κάθε τόπο, επιδράσουν πάνω τους. Η λέξη με το πέρασμα των αιώνων αλλάζει και τύπο και προφορά και έννοια.

ΑΤΟΝ. α-τ-ο-ν-α σημαίνει Θεός. «Τα» είναι πεσμένος στον χουν, «ο» με συνείδηση. Άρα η λέξη Άτον σημαίνει ο θεός που ενσαρκώθηκε συνειδητά.

Αθηνά ( ασυναίρετο Αθηνάα ), ιωνικά Αθήνη, Αθηναίη, δωρικά Αθάνα, Αθαναία, αιολικά Αθηνάα. Αντιστοιχεί το όνομα ΑΤΕΝ-Α, το οποίο επιδρά στα δεξιά και αριστερά της κεφαλής. Και αυτό είναι σωστό, διότι η Θεά είναι η ίδια η σκέψη, η σοφία, η απονομή της δικαιοσύνης, η νοητική εργασία, η εφεύρεση, η δαμάστρια ίππων πραγματικών και μεταφορικώς ανθρωπίνων υπάρξεων, η θεραπεία, η υγεία, η ναυπηγία.

Είναι η δημιουργός όλων των ειρηνικών έργων. Δένδρο της είναι η ελιά.

Στις παραστάσεις απεικονίζεται με πολεμική εξάρτιση φανερώνοντας πως ο καθένας πρέπει να πολεμήσει για να νικήσει. Με το φίδι Ερυσίχθονα συμβολίζοντας το Ιερό Φίδι, η Κουνταλίνι. Αυτό γιατί η Αθηνά είναι η Κυρία του Ιερού Φιδιού, ούσα πάνσοφη. Λέγεται επίσης Γλαυκώπις, δηλαδή με λαμπερά μάτια, γιατί έτσι είναι ο σοφός άνθρωπος, ο νικητής τού Κατώτερου Εαυτού. Κρατά ακόμα, νίκη στα χέρια της. Γιατί η σοφία-σκέψη νικά τα πάντα. Έχει εγκλωβισμένη την κεφαλή τής Μέδουσας ►, δηλαδή το τέρας τών ψυχικών και σωματικών παθών που είναι υποταγμένο. Στην προτομή της φέρει φίδι στο κράνος.

Υποδηλώνει την απόκρυφο γνώση της οποίας ήταν κάτοχος. Παριστάνεται ακόμα σε άγαλμα ως Παρθένος με στέμμα στο κεφάλι. Αυτό δηλώνει προς πρέπει να φθάσει κάποιος στο σημείο τής φώτισης για να γίνει σοφός.

Ονομαζόταν και Τριτώ, καθότι η λέξη στα αιολικά σημαίνει « κεφάλι ».

Αφροδίτη. Α-φα-τι-τα, θεός δημιουργικός θείος, αλλά και γήινος.

Εσωτερικά είναι μερικώς το όνομα φα-ος, φως, που είναι η πρώτη δημιουργική δύναμη-ενέργεια. Το φαος-φως προέρχεται από το φαιος με ρίζα φαι που σημαίνει λάμπω. Πιθανά το αρχικό όνομα να ήταν α-φα.

Το όνομα προέρχεται ετυμολογικά από « η δύνη τού αφρού ». Ήταν εντελώς αντίθετη με την Αθηνά. Γραφόταν Αφροδίτη και με τροπή του «υ» σε «ι» γίνεται Αφροδίτη.

Ποσειδών. Πο-σα-ατον, δηλαδή η πτώση στο χαμηλότερο από το φως πεδίο, στο συναισθηματικό, σε αλήθεια, σε κίνηση προς την Γη, συνειδητά. Ο Ποσειδών ήταν Θεός της θάλασσας, του νερού. Αλλά το νερό στα αρχαία κείμενα αποτελεί το σύμβολο τού συναισθηματικού ή ψυχικού ή αστρικού κόσμου. Ο Ποσειδώνας σαν Θεός τού συναισθήματος είχε παιδιά τέρατα. Αναφέρεται πως ο Δις ( αρχαίος τύπος του ονόματος του Ζευς, με ρίζα διις, που σημαίνει δύο φορές ) πήρε στο μερίδιό του τον Ουρανό ( την κεφαλή, τη σκέψη), ο Ποσειδών την Γη ( το στήθος, το συναίσθημα ) και ο Άδης τον Κάτω Κόσμο (τον κάτω άνθρωπο). Για αυτόν τον λόγο και δεν υπήρξαν μαντεία τού Ποσειδώνα. Η τρίαινα συμβολίζει τα τρία σώματα, το χοϊκό, το συναισθηματικό και το κατώτερο νοητικό. Λέγει η θεογονία σύμφωνα με τον Όμηρο, πως ο Κρόνος και η Ρείη έκαναν τρεις υιούς και τρεις θυγατέρες : τον Ζήνα, τον Ποσειδώνα, τον Άιδη, την Εστία, τη Δήμητρα και την Ήρα.

Πιθανά το όνομα να προέρχεται από το «πότει Δας» που σημαίνει «κύριε της Γης». Ομηρικά λέγεται Ποδειδάων –άωνος, ιωνικά Ποσειδέων –ώνος, δωρικά Ποτειδάν–άνος, αιολικά Ποτίδαν και Ποσείδαν. Ένα επίθετο του Ποσειδώ-να είναι «Γαιηούχος» αυτός που έχει άρμα την Γη, ο παρά το γαίειν και τον όχον (άρμα). Ο Όμηρος στο ρήμα γέω που σημαίνει τίκτω δίνει παράγωγα, δια του «ε» τη γεννητική, την γεωμετρία και την γέα (γη) και έτσι καλείται Γεούχος, ο έχων την γη. Άλλη παραγωγή είναι η δίφθογγος «αι» εξ ου το «Γαιηούχος». Άιδης. Άδης ή Άιδης, α-για-τι, α σημαίνει ο Θεός, για σημαίνει χθόνιος, τι σημαίνει θεϊκός, δηλαδή ο Θεός ο οποίος στα κατώτερα στρώματα της Γης διατηρεί την θεία του υπόσταση.

Τις πύλες του Άδη φύλαγε ο σκύλος Κέρβερος, τρίσωμο τέρας. Συμβολίζει τα κατώτερα σώματα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος, σύμφωνα με τη θεωρεία της επανενσαρκώσεως που διατηρούσαν οι Αρχαίοι Έλληνες, μυστικό δόγμα στα Ελευσίνια μυστήρια και σε άλλα, θα ξανάρθει τη γη. Αυτό θα αποφασιστεί από τις Μοίρες ή τον Ανώτερο Εαυτό του ( το Λόγο, το Νου, την Ψυχή και το Αιτιατό σώμα ).

Ερμής. Ε-ρα-μα, ε σημαίνει αέρινο στοιχείο, ρα είναι ο θεός, μα σημαίνει τρυφερότητα.

Μα στην αιολική και δωρική είναι αντί του μάτηρ, μήτηρ, μάτερ. Μα, γα, η μητέρα, η γη αντίστοιχα. Από αυτή τη λέξη είναι το μαία, η τροφός. Είναι το τέκνο του Διός και της Μαίας ( μα-για ), του Διός και της τρυφερότητας ή αγάπης της Γης. Είναι ο Αιθέρας που περιβάλλει τη, γη, είναι ο συνδετικός κρίκος τών κόσμων.

Για αυτό, μεταφέρει τις ψυχές στον Άδη, ψυχοπομπός. Μεταφέρει τις σκέψεις και τα θελήματα του Διός: αγήτωρ, ηγεμόνιος, ενόδιος. Μεταφέρει στον μορφικό κόσμο το καθετί: αγοραίος, εμπολαίος, κερδώος. Μεταφέρει τις επιθυμίες τών ανθρώπων και ζώων : νόμιος, επιμήλιος, κριοφόρος κλπ. Εξαιτίας της ταχύτητάς του μεταφέρει τα πάντα, ο θεός των αγώνων: αγώνιος, εναγώνιος. Μεταφέρει τη γνώση, την εκπαίδευση, την σοφία, την ρητορία : λόγιος. Φροντίζει για την πρόοδο τής ανθρωπότητας σε κάθε κλάδο. Είναι ο Τρισμέγιστος, μια μορφή του Λόγου.

Σύμβολό του το κηρύκειο. Μια ευθεία ράβδος με φίδια γύρω σε κανονικές καμπύλες, φτερά στο άνω πλάγια και σφαιρικό άκρο. Είναι η παράσταση του ανθρώπινου σώματος με τα δύο ζωτικά ρευστά, δια των οποίων με κατάλληλη χρήση και παιδεία, μπορεί ο άνθρωπος να βγαίνει από το σώμα του συνειδητά. Ασυνείδητα βγαίνουμε στα όνειρά μας. Και αυτό συμβολίζουν τα σανδάλια και το καπέλο του, που έχουν φτερά.

Φοίβος Απόλλων. Φα-φα, δημιουργικός θεός. Το όνομά του σχετίζεται με το Φάος, το φως. Ο Όμηρος τον αναφέρει σαν Φοίβο. Το όνομα Φοίβος έδωσε τη θέση του στο Απόλλων και σήμερα θεωρείται επίθετο. Όμως, ο Φοίβος είναι ο καθαρός, ο μάντις, ο λαμπρός. Η λέξη Απόλλων είναι πολύ μεταγενέστερα για το θεό.

Θεωρείται πως ο Απόλλων έζησε εννέα χρόνια σε ναούς για διδαχή με βοσκούς, δηλαδή ιερείς και μύστες. Άρα ο Απόλλων ήταν ενσάρκωση τού Θείου. Αυτός που όλοι γνωρίζομε πως ενσαρκώνεται κάθε 2000 χρόνια περίπου. Την επιστροφή του στους Δελφούς, οι Αρχαίοι γιόρταζαν με τα Θεοφάνεια. Η λύρα του είχε επτά χορδές, όσα τα κέντρα ενέργειας, τα οποία ο Απόλλωνας είχε ανεπτυγμένα. Ταυτίστηκε με τον Ήλιο και τον γιόρταζαν στα ηλιοστάσια. Ενσαρκώθηκε στην Δήλο, την φωτεινή.  Ο Φοίβος ήταν πραγματικός Θεός.

Ήφαιστος. Η-φα-σα, η σημαίνει παραγωγικότητα, φα είναι ο Θεός, σα είναι η αλήθεια. Είναι η δημιουργική θεότητα, αυτός που δημιούργησε την πρώτη γυναίκα, την Πανδώρα, παν-δο-ρα. Πανδώρα σημαίνει θεός σκλαβωμένος και πεσμένος στην υλική μορφή, αλλά που δίνει πάλι γέννηση στον θεό αυτό, δηλαδή η γυναίκα.

Π-α-ν σημαίνει θεός σκλαβωμένος, καθότι το «α» είναι μεταξύ δύο συμφώνων. Το «ο» δηλώνει ότι είναι πεσμένος με έκπληξη. Ρα είναι ο θεός.

Ο Ήφαιστος είναι μια άλλη μορφή του Δημιουργικού Λόγου. Τόπος εργασίας του αρχικά, ήταν ο Όλυμπος, το ανώτατο σημείο στη γήινη ατμόσφαιρα. Αργότερα έγιναν η Λήμνος και η Αίτνα και τα βάθη της Γης, όπου υπήρχαν ηφαίστεια. Εκεί με το εβραϊκό όνομα εξακολουθεί να υπάρχει.

Είναι ο Γαβριήλ, γα-πα-ρα-ελ, που σημαίνει ο άνθρωπος ή ο ήρωας του Θεού. Δίνει ζωή σε κάθε μορφή.

Άρης. Α-ρα, α είναι θεός, ρα σημαίνει λαμπρός θεός πλήρης ενέργειας. Ο θεός που λιγόστευε την συχνότητα τών κραδασμών του για να ενεργεί στον κόσμο. Το όνομα Άρης σημαίνει τον πόλεμο, τον σίδηρο.

Ο Άρης δεν υπήρξε ποτέ προστάτης κάποιας πόλης, εκτός από τη Σαμάρεια, όπου ετυμολογικά σημαίνει « σήμα Άρεως », δηλαδή σημάδι, θαύμα από τον Άρη. Από το όνομά του προέρχεται η λέξη «αρά».

Ήρα. Η-ρα, η είναι η παραγωγική θεότης, το θηλυκό, ρα είναι ο λαμπρός θεός, εν κινήσει. Είναι η σύζυγος του Ζηνός, η άλλη όψη του. Είναι η θεά του γάμου, του τοκετού, της συζυγικής ευτυχίας. Ο Ζην και η Ήρα ενώθηκαν στην χώρα των Εσπερίδων. Αυτή όμως η χώρα είναι τα άστρα. Έτσι άρχισε η δημιουργία. Από την επίδραση άλλων άστρων έγινε η Γη και από άλλα άστρα ήλθαν οι πρώτοι κάτοικοι, ως τελειωμένα πνεύματα και από κει έρχονται ακόμη ως σήμερα. Είναι η Κυρία της Γης. Είναι ο συνειδητός δοκιμαστής. Ιωνικά ονομάζεται Ήρη.

Άρτεμις. Α-ρε-μας, α είναι θεός, ρε δηλώνει θεός σε κίνηση, μας σημαίνει με αγάπη προς την αλήθεια. Θεά της νύχτας, η σελήνη, η θεά που δύσκολα την έβλεπε ο άνθρωπος. Δεν αγάπησε ποτέ, όπως η Αθηνά η σοφία. Ήταν αγνή και άμωμος. Δωρικά, Άρταμις.

Εστία. Η Θεά Εστία είναι παρθένος οντότητα. Ο Όμηρος την θεωρεί απλώς μια θέση φωτιάς. Αυτή η φωτιά θεωρήθηκε ιερή, προς μνήμη των προγόνων, έγινε η ιερή φωτιά που έκαιγε ακοίμητη σε τόσα ιερά Τεμένη και την οποία υπηρετούσαν παρθένες, άμωμες κοπέλες. Σήμερα, βρίσκεται στο Ιερό Βήμα, όπου δεν επιτρέπεται να μπει γυναίκα. Η φωτιά, η φλόγα, δηλώνει την πνευματική υπόσταση, την επιθυμία για τελειοποίηση.

Δήμητρα. Γα-μητ-ρα, ρα είναι ο θεός υλικός, μητ είναι ο πεσμένος θηλυκός θεός στην ύλη, ρα είναι ο θεός σε κίνηση. Δηλώνει την πεσμένη στη στερεά Γη, που γεννά θεούς, δηλαδή ανθρώπους. Είναι η Γη, η μητέρα όλων των χοϊκών ανθρώπων. Συνευρέθηκε με τον Ποσειδώνα, τον θεό του συναισθήματος και έκανε την Κόρη, κο-ρα, θεός σε κίνηση που ζει με έκπληξη το νέο του στάδιο. .

Κόρη, κούρη, κούρα, κώρα, λέξεις που σημαίνουν το ίδιο με ρίζα το « κερη » που σημαίνει αυξάνομαι, μεγαλώνω. 

Η Κόρη είναι η θεά της βλάστησης, ονομάζεται Περσεφόνη ή Περσεφόνεια ή Περσέφασσα ή Φερσέφαττα. Το όνομά της είναι αρχαιότατο, ίσως προελληνικό και κατά πάσα πιθανότητα προέρχεται από το φέρω και φεν ( άφθονος ).

Στο όνομά της βρίσκουμε τον κραδασμό φα-φα, το φως της Αλήθειας. Την δημιουργία, τον Ήφαιστο. Για αυτό είχε απόλυτη σχέση με τα Ελευσίνια μυστήρια.

Το σύμβολο Μητρός και Κόρης είναι τα στάχυα που δηλώνουν τον καρπό τής μύησης που θα δώσουν στους ανθρώπους.

Γαία. Για-για, εντόπιση της ύλης. Γαία ή Γά. Ρίζα του ονόματος γαια. Σύζυγός της ο Ουρανός, δηλαδή το διάστημα μεταξύ Γης και άλλων πλανητών. Μέσα από το Διάστημα ήλθαν οι πρώτοι κάτοικοι, οι Τιτάνες. Αυτό γίνεται φανερό από τους ογκολίθους τους που έφτιαξαν τα Πελασγικά τείχη. Διατηρήθηκε και το όνομά τους : Άριοι, από τον πλανήτη Άρη. Οι Άριοι εκτός από τις τεράστιες σωματικές διαπλάσεις τους ήταν και πάνσοφοι. Έβλεπαν και άκουγαν τον υλικό κόσμο και τον υπερυλικό. Έβλεπαν και γνώριζαν πως η Γη διατηρείται και εκτελεί τις κινήσεις της από την επίδραση του μεγάλου πνευματικού Όντος που εδρεύει στο εσωτερικό της, αυτό που οι Εβραίοι ονομάζουν Γαβριήλ και λάτρεψαν επίσης οι Κάβειροι, που ίσως ήταν κατ’ ευθείαν απόγονοι των Αρίων.

Υπήρχε μαντείο στο όνομά της στην Ολυμπία και στους Δελφούς πριν γίνει το ιερό τού Απόλλωνα, κάτι που αναφέρει ο Παυσανίας. Τούτο δείχνει πως το πνεύμα της Γαίας, ο Γαβριήλ, ο Κάβειρος, ενεργούσε εκεί.

Ρείη. Ρείη ή Ρέα. Ένα από τα πολλά ονόματα της Γης.

Κυβέλη. Είναι και αυτό ένα από τα επίθετα της Γης. Αυτή είναι μια φρυγική θεότητα που λατρευόταν στην Μικρά Ασία, τη Ρώμη και την Ελλάδα όπου και ταυτίστηκε με τη Ρέα. Ο Αλέξανδρος ο Πολυΐστωρ στο έργο του «Περί Βιθυνίας» λέγει πως στο όρος Κύβελο που βρίσκεται στη Φρυγία, υπάρχει Ιερό Άγιο για τη μητέρα Κυβέλη.

 Ίακχος, Βάκχος, Διόνυσος. Ια ή Ζια ή Ζα ή Δια ή Τια με την εξέλιξη της γλώσσας. Είναι το πρώτο μέρος του εβραϊκού ονόματος Ιεχωβά ή Γιαχβέ ή Ζαχβέ. Αυτό το όνομα υπήρχε και στη μία στήλη του ναού του Σολομώντα: ΓΙΑΧΟΥΝ. Στα Ερωτήματα στην Οκτάτευχο, του Θεοδωρήτου, αναφέρεται το όνομα τού Θεού περιφραστικά «εγώ είμαι ο Ών». Οι Εβραίοι δεν το εκφράζουν. Το γράφουν με τέσσερα στοιχεία, δια τούτο και καλείται Τετραγράμματο. Αυτό σε χρυσό πέταλο το έβαζε το αρχιερέας στο μέτωπο. Οι Σαμαρείτες το καλούν Ιαβέ, οι Ιουδαίοι Ιά. Είναι ο Θεός Ιάω ή Ιαώ.

Ο Ίακχος (Βάκχος) είναι ηχητικός κραδασμός που επηρεάζει τα δύο ζωικά ρευστά του σώματος. Δι-ον-υ-ς είναι ο ελληνικός ηχητικός κραδασμός για τον ίδιο σκοπό. Ο Διόνυσος παντρεύτηκε την Αριάνδη. Α-ρα-ατον, την θεά, την λαμπρά, την αλάθητη, την σοφία. Είναι προγενέστερη ενσάρκωση τού Λόγου, πριν τον Απόλλωνα.

Δις, Ζευς ή Ζην ή δωρικά Ζαν. Η ρίζα διις, δύο φορές, δηλώνει το όνομα Δις, αρχαϊκός τύπος τού Ζευς. Η ρίζα Δι ή Τι που υπάρχει σε πολλές γλώσσες, σημαίνει την ομιλία, τον Λόγο. Με το πέρασμα των αιώνων ο Ζευς συγχίστηκε με το Δία.

Ο Πλάτωνας στον Κρατύλο αναφέρει : «εικότως και το όνομα διττόν εστίν αυτού, ων το μεν Δία την δι’ ου αιτίαν δηλοί, ήτις εστίν η πατρική αγαθότης, το δε Ζήνα την ζωογονίαν, ων τας πρώτας εν τω παντί αιτίας, ο δημιουργός ενιαίως προείληφεν..», δηλαδή ο Ζην είναι ο Δημιουργός, ο ζωοποιός των πάντων, ο δε Δις ο αγωγός του, η πατρική αγαθότης, ο Λόγος. Και τα δύο μαζί Ζευς. Ο ηχητικός κραδασμός Δις έχει επίδραση στην κεφαλή.

Στα Σχόλια του Ιεροκλέους εις τα πυθαγόρεια έπη, διαβάζουμε:

Δηλαδή, « Το όνομα τού Διός είναι σύμβολο και εικόνα σε δημιουργική φωνή ουσίας. Διότι αυτά τα ονόματα τα έβαλαν μεγάλοι σοφοί για να φανερώσουν τις δυνάμεις τους με τα ονόματα, όπως συμβαίνει και με τις εικόνες, ακριβώς όπως κάνουν οι άριστοι αγαλματοποιοί. Έτσι, ο δημιουργός τους ονομαζόταν στα παλιά χρόνια Τετρα-κτύς, τώρα δε Δις πατέρας, για τις αιτίες που αναφέραμε ».

Ο Ζην αναφέρεται στους αρχαίους Πέρσες με το όνομα Ζβένι. Διατηρείται ακόμα η θρησκεία του σε πολλούς λαούς τής Ασίας και πολύ πιθανόν να φυλάσσουν τα μυστικά αυτά των θεών στα μοναστήρια τους.

Ιαπετός ή Ιάφεθ της Παλαιάς Διαθήκης. Ζα-πα-τα, ο Θεός ενσαρκωμένος, γήινος. Ο Ιαπετός έχει επίδραση στην καρδιά. Ο υιός της Γαίας και του Ουρανού, βασιλεύς των Τιτάνων, πρόγονος τού ανθρώπινου γένους. Σύζυγοί του ήταν η Κλυμένη κόρη τού Ωκεανού, η Θέμις, η Αίθρα, η Ασία. Υιοί του ήταν ο Άτλας, ο Επιμηθεύς, ο Μενοίτιος, ο Προμηθεύς.

Ο Προμηθεύς, πα-ρα-μα-τα, πα ο θεός ενσαρκωμένος, ρα ο θεός ακτινοβόλος σε ενέργεια, μα με αγάπη, τα ο πεσμένος στην γη. Δηλαδή ο θεός πεσμένος και στην θεότητά του αυτή ένεκα της αγάπης του έπεσε πάρα πολύ.

Παν. Ο θεός Παν με την σύριγγά του, το ποιμενικό όργανο, από 7 σωλήνες, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο ίδιος ο άνθρωπος. Οι επτά σωλήνες αντιπροσωπεύουν τα επτά κέντρα. Η μουσική τών αρμονικών κινήσεων τών κέντρων ανακλά στους επτά πλανήτες τού Ηλιακού μας συστήματος και έχει απόλυτη σχέση με τον υλικό κόσμο, με την μουσική διατονική κλίμακα, τις επτά ημέρες της εβδομάδας, τα επτά χρώματα της Ίριδος κλπ.

 Η λέξη Παν είναι πα-ουμ και δρα ως ηχητικός κραδασμός σε όλο το ανθρώπινο σώμα, ειδικά στο γενετήσιο κέντρο. Για αυτό ο Θεός αυτός παριστάνεται πολύ ερωτευμένος με τις Νύμφες και Αμαδρυάδες και Δρυάδες κλπ.

Ιόλαος

 

Please reload