ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Ο ΣΤΑΓΕΙΡΙΤΗΣ

April 12, 2017

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ  

ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ΔΙΟΓΕΝΗ ΛΑΕΡΤΙΟΥ

Α.ΒΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ                                                                                                                 Β. ΒΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

1. Εισαγωγή

 

2. Ο Βίος του Αριστοτέλη, η εκπαίδευσή του στην Ακαδημία του Πλάτωνα

 

3. Η ίδρυση και το έργο του Αριστοτελείου Λυκείου

 

4. Οι περί Θεού απόψεις του Αριστοτέλη

 

5. Η Λογική και ο Συλλογισμός κατά τον Αριστοτέλη

 

6. Η Αριστοτελική Ηθική

 

7. Οι περί Ψυχής, Νου, Φαντασίας, Μνήμης και Ανάμνησης θέσεις του Αριστοτέλη

 

8. Ο Αριστοτέλης και ο κόσμος της Βιολογίας

 

9. Η Αριστοτελική σκέψη για την Δημοκρατία και την Ολιγαρχία   

 

10. Οι θέσεις του Αριστοτέλη για τα προσόντα των πολιτικών και εν γένει των ηγετών

 

11. Ο Αριστοτέλης ως δάσκαλος του Μ. Αλεξάνδρου και η εκπαίδευσή του στη Μίεζα

 

12. Η Αριστοτελική Φιλοσοφία και ο Τεκτονισμός

 

ΒΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ( Video )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please reload