ΑΣΤΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ                                                         Σελίς                7

ΕΙΣΑΓΩΓΗ                                                                                                «                    9

Ο ΜΥΣΤΙΚΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΚΕΛΣΟΣ                                                           «                  17

Η ΑΣΤΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ                                                                          «                   23

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ                                                         «                  34

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ                                        «                  37

ΤΑ ΤΣΑΚΡΑΣ                                                                                           «                  55

ΤΟ ΑΣΤΡΙΚΟ ΣΩΜΑ                                                                                «                  65

ΟΙ ΜΑΝΔΥΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ                                                                     «                  71

ΟΙ ΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΝΟΥ                                                                               «                  80

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΝΟΥΣ                                                                    «                  83

Ο ΑΣΤΡΙΚΟΣ ΝΟΥΣ                                                                                «                  92

Η ΤΕΛΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ                                                                                 «                100

 

Ο αποκρυφισμός προσφέρει γνώσεις αλλά όχι Σωτηρία και ε­δώ θα μπορούσαν να παραφραστούν τα λόγια του τυπικού ως εξής : " Υπάρχουν σπουδαιότερα πράγματα από το να παρατη­ρούμε την φύση και να μελετάμε τα φαινόμενα ".

 

Αυτά τα σπουδαιότερα μας τα αποκαλύπτει ο μυστικισμός, ό- J τι είναι δηλαδή Αυτός που βρίσκεται πίσω από τα φαινόμενα και τα προκαλεί ή πίσω από την φύση και την δημιούργησε. Αυτή είναι η θεμελιώδης διαφορά μεταξύ του αποκρυφισμού και του μυστικισμού. Ο αποκρυφιστής μελετάει τα φαινόμενα, τα θαυμάζει, μιλάει γι' αυτά, αλλά δεν μπορεί να τα ερμηνεύ­σει.

 

Ο μυστικιστής δεν περιμένει να τα μάθει από άλλους αλλά προσπαθεί και τελικά κάποτε κατορθώνει, με προσωπική πνευματική

εργασία, να τα γνωρίσει ή πιο σωστά να τα βιώσει καθώς προχωράει στο δρόμο του προς την Αυτογνωσία και την θέωση.

 

Μ.Ν.Μ

Please reload