ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΜΟΣ Ι

October 18, 2015

 

( κάντε κλικ επάνω στην εικόνα τού βιβλίου )

 

 

ALBERT GALATIN MACKEY

 

Αμερικανός Τέκτων, ιατρός και διδάκτωρ τής θεολογίας.

Γεννήθηκε στο Τσάρλεστον τής Νοτίου Καρολίνας τών Η.Π.Α. την 12-3-1807.

Σπούδασε την ίατρικήν είς το ιατρικό Κολλέγιο τού Τσάρλεστον.

Στον Τεκτονισμό μυήθηκε το 1841 στην στοά τού Αγίου Ανδρέα στο Τσάρλεστον.

Υπήρξε ένας τών πολυγραφοτέρων τεκτόνων, τα δε έργα του αποτελούν πολυτίμους διά πάντα τέκτονα οδηγούς.

Το έτος 1844 λόγω τών μελετών του και τής επιδώσεώς του εις την Τεκτονικήν Φιλοσοφία προήχθη εις τον 33ο χρηματίσας επί πολλά έτη Μέγας Γενικός Γραμματεύς τού Υπάτου Συμβουλίου του 33ο τού Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Δόγματος τής Νοτίου Δικαιοδοσίας.

Η προσήλωσίς του είς τα Τεκτονικά ιδεώδη και η ακούραστη προσπάθειά του είς την έζυπηρέτησιν τών σκοπών εκείνων ειςτους οποίους αποβλέπει το Τάγμα, τον ανάδειξαν ταχέως εις την εκτίμησιν τού Παγκοσμίου Ελευθεροτεκτονισμού .

Απεβίωσε την 20.6.1881 είς Φόρτρες Μόνρο τής Βιργίνιας και ενταφιάστηκε με όλες τις τιμές τις οφειλόμενες σε ενα τόσο διαπρεπή τέκτονα πολλαχώς εξυπηρετήσαντα το Τάγμα.

    Έργα του :

« Το Λεξικόν τού Ελευθεροτεκτονισμού »

« Το Βιβλίον τής Νομολογίας τού Ελευθεροκτονισμού »

« Η Εγκυκλοπαίδεια τού Ελευθεροτεκτονισμού »

 

                                                                                                                                                                                               Η. Σ.

 

 

Please reload