Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΩΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΛΟΓΟΥ

 

                                        ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

    Εισαγωγή.

 

    ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

 

  I. To Δίχαλο στο Δρόμο                

 II. Οι Δυο Μεγάλες Στοές και η Βασιλική Αψίδα    

 III. Γιατί και Πώς Δημιουργήθηκαν οι Ανώτεροι Τεκτονικοί Βαθμοί       

IV. Το Πολιτικο-Κοινωνικό Πλαίσιο στο οποίο Αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε ο Τεκτονισμός  

      Αγγλία - Ιστορικά, οικονομικά και πολιτισμικά στοιχεία της εποχής -  Ροδοσταυρική επίδραση

      Το Γαλλικό πλαίσιο       

V. Η Γένεση τών Ανωτέρων Βαθμών    

    α. Η Αγγλική θεωρία σύνδεσης και οι πρώτες αναφορές Υψηλών βαθμών στην Αγγλία

    β. Η Γαλλική Εκδοχή - Γαλλικές αποκαλύψεις         

VI. Γιατί οι Γάλλοι Τέκτονες Ανέπτυξαν τους Ανώτερους Βαθμούς ;

      Η ομιλία του Ιππότη Ράμσεϋ

      Η αταξία και σύγχυση στους Συμβ.'. Βαθμ.'. της Γαλλίας

      Γιατί όχι Σκωτικός

VII. Πηγές και Σχέσεις του Συμβολικού Τεκτονισμού με τον Τέκτονισμό

      των Ανωτέρων Βαθμών        

VII. Η Ανάπτυξη του Σκωτικού Τεκτονισμού στη Γαλλία...    

      Το ξεκίνημα στό Bordeaux – Ο Τύπος Τελειοποιήσεως

      ( The Rite of Perfection ) – Ο Τύπος του Μορέν ( 25 βαθμοί )        

IX. Η Χάρτα στο Στέφανο ΜΟΡΕΝ ( Etienne Morin )      

      Το Σύνταγμα του 1762 - Ο Henry Andrew Francken

    - Πληρεξούσιος Γεν. Επιθεωρητής - Θάνατος του  Morin 1771       

    - Οι de Grasse - Tilly και de la Hogue προχειρίζονται πληρεξούσιοι Γεν.   

      Επιθεωρητές 1796 - Τα Μεγάλα Συντάγματα του 1786 - Εγκατάσταση του πρώτου

      Υπάτου Συμβ. στο Charleston (1801) - Ordo ab Chao

      Τα Συντάγματα του 1786    

      Υπογραφή του Φρειδερίκου II της Πρωσίας

      το ερώτημα της γνησιότητας της υπογραφής

XI. Η ίδρυση του Υπάτου Συμβουλίου στο Charleston ....    

      - Δραστηριότητα του Grasse - Tilly

XII. Σημειώσεις και Σχολιασμός επί των Βαθμών του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Τύπου  

      Εισαγωγή στις Εσωτερικές Έννοιες- Η αναζήτηση του Λόγου - Η αναζήτηση τών δολοφόνων

  1.     Ο 4ος Βαθμός του Μυστικού Διδασκάλου        

  2.     Ο 5ος Βαθμός του Τελείου Διδασκάλου       

  3.     Ο 6ος Βαθμός του Γραμματέως Εξ Απορρήτων           

  4.     Ο 7ος Βαθμός του Εφόρου του Δικαστού            

  5.     Ο 8ος Βαθμός του Επόπτου του Οικοδομήματος ...   

  6.     Ο 9ος Βαθμός Εκλεκτός των Εννέα     

  7.     Ο 10ος Βαθμός Εκλεκτός των Δεκαπέντε            

  8.     Ο 11ος Βαθμός Υπέρτατος Εκλεκτός των Δώδεκα.    

  9.     Ο 12ος Βαθμός Μέγας Διδασκαλος Αρχιτέκτων      

10.     Ο 13ος Βαθμός Η Βασιλική Αψίδα     

11.     Ο 14ος Βαθμός Μέγας Εκλεκτός του Τελείου Υπέρτατου Τέκτονος          

XIII. Χρονολογικός Πίνακας των Κυριοτέρων Γεγονότων που αφορούν κυρίως την εξέλιξη του Α.A.Σ.Τ.   

 

       ΜΕΡΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ   

 

XIV. Η Βασιλική Αψίδα           

   1.Οι πρώτες Δεκαετίες         

   2.Τεκτονικές Επικοινωνίες του 18ου αιώνα         

   3. Οι Αποκλίνοντες Τρόποι          

   4.Ενα πολύ προσωρινό συμπέρασμα         

   5.Ο Μύθος της Υόρκης        

XV. Η Μεγάλη Στοά όλης της Αγγλίας (THE GRAND LODGE OF ALL

      ENGLAND) - 1752            

XVI. Η ( ΑΡΧΑΙΑ ) ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ (1751)               

       Τα Πρώτα Μεγάλα Περιστύλια         

XVII. Σκεψεις, σχόλια και εσωτερικές έννοιες των βαθμών της Β.Α 

   1. Διδάσκαλος του Σήματος         

     - Η εσωτερική διδαχή 

   2. Ο Βαθμός του Πρώην Σεβασμίου            

     - Η εσωτερική διδασκαλία  

   3. Ο Βαθμός του Εξοχωτάτου Διδασκάλου          

       Περίληψη και Σχολιασμός

   4. Ο Βαθμός της Βασιλικής Αψίδας              

       Περίληψη και Σχολιασμός

XVIII. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ           

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Γνωστή είναι η σχεδόν παντελής έλλειψη ελληνικής τεκτονικής βιβλιογραφίας που να αναφέρεται ιδιαίτερα στους "επιγενό-μενους" βαθμούς του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου καθώς και εκείνων που αποτελούν τον κακώς επονομαζόμενο Τύπο τής Υόρκης. Αποτέλεσμα είναι η μεγάλη πλειοψηφία των " υψηλόβαθμων " Ελλήνων Τεκτόνων να μην έχουν μια σφαιρικότερη πληροφόρηση για τις πηγές, εξέλιξη, ιστορία ακόμη και έννοιες του θεσμού που υπηρετούν. Στις σελίδες που ακολουθούν, προσπάθεια μου θα είναι να καλύψω μέρος αυτού του μεγάλου κενού. Οι πληροφορίες δίδονται είναι ερανισμένες από ξένα βιβλία. Τα περισσότερα αναφέρονται στην "Βιβλιογραφία" στο τέλος αυτού του βιβλίου. Δεν διατείνομαι πως υπάρχει από μέρους μου οποιαδήποτε πρωτοτυπία στα παρουσιαζόμενα στοιχεία. Ευθύνη μου είναι μόνο η συλλογή αυτών των στοιχείων από διαφορετικές, κατά το δυνατόν, αξιόπιστες πηγές, άρθρα και βιβλία, η μετά-φραση και η σύνθεση-ένταξή τους σε ένα ενιαίο σύνολο. Βαρύτερη νοιώθω την ευθύνη για όσες ερμηνείες και απόψεις μου διατυπώνω ως προς τις έννοιες των συμβολισμών και αλληγοριών που υπάρχουν στους διάφορους βαθμούς. Σπεύδω όμως να πω ότι δεν τις παρουσιάζω ως μοναδικές ή θέσφατες. Ο κάθε αναγνώστης, ανάλογα με την πνευματική του ανάπτυξη και ιδιοσυγκρασία, μπορεί να δεχτεί ή και να προβάλλει την δική του ερμηνεία και άποψη.

Δεν χρειάζεται ιδιαίτερα να τονίσω πως η ιστορία, όπως δίδεται, στηρίζεται στις σημερινές υπάρχουσες πληροφορίες. Τίποτα όμως δεν αποκλείει κάποια νέα χειρόγραφα ή μελέτες να φέρουν καινούργια στοιχεία στο φως που θα μπορούσαν να μεταβάλλουν ή συμπληρώσουν την άποψη μας.

Θέλω επίσης από την αρχή να διευκρινίσω πως παρά τις προσπάθειες πολλών ερευνητών όλοι οι τέκτονες συγγραφείς δεν συμφωνούν ως προς τα γεγονότα, διαφέρουν συχνά στην ερμηνεία τους και υπάρχουν κενά στο ψηφιδωτό που θα μας έδινε μια πλήρη εικόνα. Τα κενά αυτά είναι ιδιαίτερα αισθητά για μεν την Αγγλία μεταξύ 1735-1760, στην Γαλλία από το 1755-1765 και στην Αμερική λίγα χρόνια πριν από τον σχηματισμό τού Υπάτου Συμβουλίου στο Τσάρλεσιον, δηλαδή από το 1795 έως και το 1801. Προσθέτω πως έχουν αποκλεισθεί από το βιβλίο αυτό οι μυθικές διατυπώσεις παλαιών συγ­γραφέων που απευθύνονταν σε αδαείς και ανύποπτους αναγνώστες.Η έκφραση "ανώτεροι βαθμοί", όπου χρησιμοποιείται, έχει την έννοια μόνο των αριθμητικά μεγαλυτέρων βαθμών και με κανένα τρόπο δεν δηλώνει ανώτερη αξία, ποιοτική ανωτερότητα έναντι των Συμβολικών βαθμών ή και των βαθμών άλλου Τεκτονικού Τύπου. Στην πατρίδα μας, μέχρι πρόσφατα, είχαμε μόνο τον Αρχαίο και Αποδεδεγμένο Σκωτικό Τύπο (Α.Α.Σ.Τ.). Έλειπε παντελώς η Βασι­λική Αψίδα (ΒΑ) και γενικότερα ο Τύπος τής Υόρκης. Δύσκολα θα μπορούσε κανείς ν' αναπτύξει την ιστορία εξέλιξης των "ανωτέρων" βαθμών χωρίς ν' αναφερθεί στην Ιερά Βασιλική Αψίδα για την οποί­α γνωρίζαμε ελάχιστα,. Το κενό αυτό καλύφθηκε και σήμερα με άνε­ση μπορούμε να διηγηθούμε αυτή την ιστορία. Χαίρομαι που αυτό είναι από τα πρώτα βιβλία που το κάνουν στην γλώσσα μας.Μια που οι ίδιοι τέκτονες στον τόπο μας υπηρετούν τόσο τον Α.Α.Σ.Τ. όπως και τη Β.Α. υπάρχουν στο πόνημα αυτό πληροφορίες και για τα δύο Τεκτονικά Συστήματα. Το πρώτο μέρος αφιερώνεται κυρίως στους Βαθμούς Τελειοποιήσεως του Α.Α.Σ.Τ. Το δεύτερο μέρος στην εξέλιξη και σχολιασμό μέχρι και του βαθμού της Β.Α. Για να είναι χρήσιμο αυτό το βιβλιαράκι, προσπάθησα νά είναι σύ­ντομο, απλό και να περιέχει όσο το δυνατόν εγκυρότερη και πλουσιό- τερη τεκτονική πληροφόρηση. Θησαυρός σκέτος είναι ο χρονολο­γικός πίνακας σημαντικών γεγονότων που παρατίθεται. Θέλω με την ευκαιρία να ευχαριστήσω θερμά τον διακεκριμένο τέκτονα της Στ.·. Τελειοποιήσεως " Απολλώνιος ο Τυανεύς ", φίλτατο αδελφό Μανώλη Καμπουρίδη για την πολύτιμη βοήθεια που μου προσέφερε. Χωρίς τα τρία ή τέσσερα τεκτονικά βιβλία που μου εδάνεισε η πληροφόρηση σε αρκετά σημεία τού πονήματος θα ήταν φτωχότερη και όχι ίσως τόσο έγκυρη.

Επίσης, θερμά ευχαριστώ τους Αδελφούς μου τής Στοάς Τελειο­ποιήσεως "Απολλώνιος ο Τυανεύς" για την ενθάρρυνση τους να γρά­ψω αυτό το βιβλιαράκι και την απόφαση τους να ενισχύσουν οικο­νομικά την έκδοση του.

  

Please reload