Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΝΑΙΤΩΝ

 

  ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

 

   Αρχές Νοεμβρίου του 1998, είχα μια συζήτηση μ' ένα καλό φίλο μου δικηγόρο.

Στην συζήτηση αυτή, ο αγαπητός φίλος μου πρότεινε να μου φέρει προς δημοσίευση την ιστορία των Ναϊτών Ιπποτών.

   Όπως ήταν φυσικό, με μεγάλο ενδιαφέρον δέχτηκα την πρόταση, γιατί στον τομέα αυτό η ελληνική βιβλιογραφία είναι ελάχιστη. Και ήταν σ' αυτό το σημείο της συζήτησης που τέ θηκε ως απαράβατος όρος, για να έρθουν στα χέρια μου τα χειρόγραφα, να τηρήσω αφ' ενός την ανωνυμία του φίλου μου που μεσολαβούσε, αφ' εταίρου της ομάδος, όπως μου  είπε,που έκανε μελέτες πάνω στην ιστορία των Ιπποτών και ειδικά των Ναϊτών. Δεν έπρεπε να ρωτήσω ούτε να πιέσω, για να μάθω από που προερχόταν τα χειρόγραφα και ποιος ήταν ο συγγραφέας.

   Η πρόταση ήταν δελεαστική και η περιέργεια μεγάλη. Έτσι δέχτηκα. Όταν μετά από μέρες τα χειρόγραφα ήρθαν στα χέρια μου, διαπίστωσα ότι καλώς δέχτηκα τους προαν αφερθέντες όρους. Το περιεχόμενο των χειρόγραφων σελίδων ήταν άκρως ενδιαφέρον και στηριζόταν σε αξιόλογη βιβλιογραφία.

Σε τελική ανάλυση αυτό ενδιαφέρει τον αναγν ώστη.

   Έτσι σήμερα με μεγάλη χαρά, παραδίδω στο αναγνωστικό κοινό την " ΑΓΝΩΣΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ " με το ψευδώνυμο του Ι. ΝΑΪΤΗ όπως ζητήθηκε  από την ομάδα που ασχολείται με την έρευνα της Ιστορίας των Ναϊτών.

ο εκδότης

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Γύρω από τους Ιππότες  Ναΐτες και τα άλλα Ιπποτικά Τάγματα, έχει αναπτυχθεί μια μεγάλη παραφιλολογία, όπου τα ιστορικά στοιχεία χάνονται και αμβλύν ονται, μέσα στα μυστήρια και τις σκοτεινές ιστορίες που αφηγούνται γι' αυτούς.

Η μυστικότητα των ταγμάτων αυτοόν,  έχει  εξάψει από πολλά χρόνια την φαν τασία των ανθρώπων, ώστε να πλάσουν γύρω τους πολλές μυστηριώδεις ιστορίες. Ακόμη και σήμερα, επί των ημερών μας, φτάνει ο απόηχος των ιστο ρικών  αυτών που  θέλουν τους Ναΐτες Ιππότες, κατόχους τρομερών μυστικών και αμύθητου πλούτου, πλούτου που υπήρχε κρυμμένος στα θεμέλια του Ναού του Σολομώντα, πάνω στα ερείπια του οποίου οι Ναΐτες έκτισαν το κάστρο τους και επί  17 ολόκληρα χρόνια έσκαβαν το έδαφος κάτω από αυτό, για να βρουν το θησαυρό και άλλα πολύτιμα έγγραφα.

Το τι βρήκαν είναι άγνωστο και μόνο υποθέσεις εικάζονται.  Υποθέσεις που στηρίζονται στην μεγάλη χρηματική ευρωστία που απέκτησαν οι Ναΐτες, τόση, οπότε να μην υπολογίζουν ούτε  βασιλείς της εποχής τους.  Αυτή όμως η μεγάλη οικονομική τους δύναμη οφείλεται άραγε σε αυτά που  βρήκαν  ή στις διάφορες δωρεές, στην  σώφρονα διαχείριση των οικονομικών τους και στα προνόμια που κατά καιρούς απέκτησαν από ευπόρους Ιππόπες και βασιλείς ;

Και μετά όταν διαλύθηκε το Τάγμα των Ναϊτών που πήγε αυτή η τεράστια περιουσία, που ήταν και ο λόγος κατασιροφής του Τάγματος ;

Πολλά φημολογούνται. Άλλοι λένε ότι ένα μεγάλο μέρος της  περιουσίας τους μεταφέρθηκε στην Σκοτία, απ'όπου αργότερα ξεπήδησε και ο Τεκτονισμός, στηριγμένος στα πρότυπα οργάνωσης τών Ναϊτικών Ταγμάτων. Άλλοι πάλι υποστηρίζουν ότι μεταφέρθηκε το  μεγαλύτερο μέρος του αμύθητου θησαυ ρού στην Αμερική, την οποία είχαν ανακαλύψει με το στόλο τους οι Ναΐτες πριν από τον Κολόμβο. Λένε ακόμα πως τα χρήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν για την ίδρυση του νέου κράτους πάνω σας αρχές των Ναϊτών, από διασωθέ ντες Ναΐτες, που απέβλεπαν στη δημιουργία ενός παγκόσμιου κράτους, όπου όλοι οι άνθρωποι θα  ζουν ευτυχισμένοι,  υπό την ηγεσία μιας εμπνευσμένης Κυβέρνησης. Άραγε αυτό το όνειρο εξυπηρετεί η σημερινή Μεσσιανική εμφάνιση των Ηνωμένων Πολιτειών τής Αμερικής ;

Όλα αυτά και πολλά άλλα ακόμη ερωτήματα, είναι που πλέκονται γύρω από την ιστορία των Ναϊτών. Είναι ερωτήματα που κάνουν ακόμη πιο θολό το περιβάλλον γύρω από τους Ναΐτες και τη πορεία τους μέσα στο χρόνο.

Το παρόν βιβλίο προσπαθεί να αφαιρέσει όλους αυτούς τους θρύλους και να παρουσιάσει τα πραγματικά ιστορικά γεγονότα.

 

 

                        ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

                                                        

ΕΙΣΑΓΩΓΗ..........................................     

 

-Μια σύντομη ιστορία των Ναϊτών...........................    

 

Κεφάλαιο Ιο

Η ΠΡΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ...............................    

 

-Η σταυροφορία αρχίζει...............................    

-Η σταυροφορία των ανθρώπων..........................  

-Η επίσημη σταυροφορία..............................   

-Η κατάκτηση της Νίκαιας και της Έδεσσας...............   

-Η πολιορκία της Αντιόχειας..............................    

-Η σφαγή της Ιερουσαλήμ.............................    

 

Κεφάλαιο 2ο

Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΡΧΗΣ ΤΩΝ ΝΑΪΤΩΝ..........    

 

-Οι πρώτοι Ναΐτες.....................................    

-Ο Bernard του Clairvaux και ο Ιερός Κανόνας..................    

-Η ανασκαφή του ναού του Σολομώντα.....................   

-Η σφραγίδα των Ναϊτών...............................    

-Μύηση στο Τάγμα....................................    

-Η ανάπτυξη του Τάγματος.............................   

-Καθημερινή ζωή.....................................    

-Οι Ναΐτες στη μάχη....................................    

-Πανοπλία..........................................    

-Όπλα............................................    

-Ιεραρχία στο Τάγμα.................................    

-Οι βαθμοί μέσα στο Τάγμα............................    

-Οι Μεγάλοι Διδάσκαλοι του Τάγματος....................    

-ΟιΝαΐτες τραπεζίτες................................   

-Νάϊτικά διδασκαλεία στην Ευρώπη......................    

-Αρχιτεκτονική των Ναϊτών................................    

 

Κεφάλαιο 3ο

ΤΑ ΟΧΥΡΑ ΤΩΝ ΝΑΪΤΩΝ

 

-Αρχηγεία των Ναϊτών................................    

-Οχυρά στους Αγιους Τόπους...........................   

-Σπουδαιότερα οχυρά των Ναϊτών........................    

-Οι τάφοι των Ναϊτών.............. :...................   

 

Κεφάλαιο 4ο

ΑΛΛΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΤΑΓΜΑΤΑ

 

-Οι ιππότες  του Αγίου Ιωάννη της Μάλτας.....................    

-Οι Τεύτονες Ιππότες................................    

-Οι Ιππότες  του Αγίου Λαζάρου............................    

-Οι Ιππότες  της Λαίδης του Montjoie........................    

 

Κεφάλαιο 5ο

ΚΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ.......   

 

-Ένα κάλεαμα για το Jihad......................... .

-Ο Nur ed Din και η δεύτερη σταυροφορία................  

 

Κεφάλαιο 6ο

Η ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΚΤΗΣΕΩΝ

 

-Οι Ναΐτες εναντίον των Assassins..........................  

-Η μάχη της Ναζαρέτ.................................  

-To Horn of Hattin.....................................  

-Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος και η Τρίτη Σταυροφορία........  

-Baybars..........................................  

-Η πτώση της Acre...................................  

-Οι Ναΐτες και η Ρώμη..................................  

-Υπέρ της Νέας Ιπποσύνης.............................  

 

Κεφάλαιο 7ο

ΠΑΠΕΣ ΚΑΙ ΝΑΪΤΕΣ

 

-Κατάσταση Παπών την εποχή ύπαρξης του Τάγματος........    

-Οι Πάπες και η επιρροή τους στο Τάγμα......................  

-Προδοσία από την Εκκλησία...........................  

 

Κεφάλαιο 8ο

ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΑΠΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

-Vox in Excelso 22-3-1312...............................  

-Ad Providam 2 Μαίου 1312............................  

-Considérantes Dudem 6 Μαίου 1312.....................  

-Nuper in Concilio 16 Μαΐου 1312..........................  

-;;; 1 Δεκεμβρίου 1312.................................   

-Licet dudum 18 Δεκεμβρίου 1312......................  

-Dudum in generali Concilio 31 Δεκεμβρίου 1312.................

-Licet pridem 13 Ιανουαρίου 1313..........................  

 

Κεφάλαιο 9ο

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΝΑΪΤΩΝ

 

-Φίλιππος ο τίμιος.....................................  

-Παρασκευή και 13 -η σύλληψη των Ναϊτών................  

-Οι κατηγορίες.......................................  

-Βασανιστήρια από την Ιερά Εξέταση....................  

-Η διάλυση του Τάγματος.............................. 

-Η εκτέλεση του τελευταίου Μεγάλου Διδασκάλου...........  

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

-Το Μυστικό Τάγμα...................................

-Γνωριμία με το Μεσαίωνα............................   

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.......................................  

 

Please reload