top of page

11 Οκτωβρίου 2021

ΜΙΑ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΟΣ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ


Ποιος είναι ο Σαμαέλ Αούν Βεόρ;

Για όσο το διάστημα διαρκεί και για όσο ο κόσμος κρατά, είθε να ζω διασκορπίζοντας τις δυστυχίες του κόσμου – Από Τον Οδηγό για το Δρόμο της Ζωής του Bodhisattva του Santideva

Ο Σαμαέλ Αούν Βεόρ (Samael Aun Weor) έγραψε πάνω από εξήντα βιβλία, έδωσε χιλιάδες διαλέξεις, και σχημάτισε την παγκόσμια Γνωστική Κίνηση, της οποίας τα μέλη μετρούνται σε εκατομμύρια. Αν και αυτά τα κατορθώματα είναι οπωσδήποτε εντυπω-σιακά με κάθε μέτρο, είναι μόνο η χλωμή γήινη αντανάκλαση της εργασίας που πραγματοποίησε εσωτερικά, πνευματικά. Και ακόμα, παρά την σοφία του και την γενναιοδωρία του προς την ανθρωπότητα, είπε:


Μη με ακολουθείτε. Είμαι απλώς μια ένδειξη.

Φτάστε στη δική σας Αυτο-Πραγμάτωση.

Η ισόβια αποστολή του ήταν να παραδώσει στην ανθρωπότητα τον πλήρη δρόμο προς την Αυτό-Πραγμάτωση του Είναι, ή με άλλα λόγια, την ολοκληρωμένη και ακριβή επιστήμη που χρειάζεται σε οποιονδήποτε ανεξαρτήτου θρησκείας, φυλής, παράδοσης ή δόγματος επιθυμεί πλήρως να αναπτύξει την ανθρώπινη ψυχή. Ο δρόμος που δίδαξε είναι ο Δρόμος του Bodhisattva, αυτή η μυστηριώδης και αρχαία γνώση επί πολύ χρόνο κρυμμένη στο βάθος κάθε μεγάλης θρησκείας. Ο δρόμος του Bodhisattva, που είναι επίσης γνωστός ως ο Ευθύς Δρόμος, διαλέγεται από πολύ λίγους. Ενώ πολλοί φιλοδοξούν το Φως, η πλειονότητα διαλέγει το ευκολότερο Ελικοειδές Μονοπάτι, το οποίο ολοκληρώνεται σε μια πολύ μεγαλύτερη περίοδο. Είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί κάποιος που περπατάει στον Ευθύ Δρόμο γιατί αυτός ο δρόμος είναι πικρός, οδυνηρός και γεμάτος με τρόμους. Ενσωματωμένος στην ιστορία της ζωής του Ιησού του Ναζωραίου, ο Δρόμος του Bodhisattva είναι ο δρόμος της σταύρωσης και της δυστυχίας για όφελος των άλλων.

Ο ευθύς δρόμος, η ορθή σειρά δράσης, το οκτάπτυχο μονοπάτι, μας καθοδηγούν από το σκοτάδι στο φως. Έτσι, αυτό είναι που ο Χριστός εννοούσε όταν μας είπε:

Εγώ είμαι ο δρόμος, η αλήθεια, και η ζωή: κανένας δεν έρχεται στον Πατέρα, αλλά μόνο μέσα από εμένα. - Ιωάννης 14:6

Αυτοί που απαρνιούνται την ευτυχία του Νιρβάνα λόγω της αγάπης τους προς την ανθρωπότητα, αυτοί που έχουν το σώμα ή το όχημα της ηλιακής μετατροπής, οι Νιρμανακάγιας, είναι οι αυθεντικοί Bodhisattvas, που πράγματι βαδίζουν κατά μήκος του ευθύ δρόμου, γνωρίζουν το λόγο του Κυρίου.

Όσον αφορά τον εαυτό μου, σχετικά με εμένα, είμαι κάποιος που βαδίζει το ευθύ δρόμο, έτσι, διδάσκω την διδασκαλία σε σχέση με τον ευθύ δρόμο για όσους θέλουν να πάνε στο ευθύ μονοπάτι. Όσον αφορά αυτούς που δεν θέλουν να πάνε στον ευθύ δρόμο, καλά, συγνώμη, αλλά θα έρθει η στιγμή που θα πρέπει να προσδιορίσουν τη θέση τους: τότε, σε αυτούς που διαλέγουν το Ελικοειδές Νιρβανικό Δρόμο, εμείς, αυτοί που ακολουθούμε τον Ευθύ Δρόμο, θα πρέπει να πούμε "αντίο", γιατί βαδίζουμε προς το Απόλυτο! - Σαμαέλ Αούν Βεόρ

Καθαρά, ο Δρόμος που διδάχτηκε από τον Σαμαέλ Αούν Βεόρ είναι μια ριζική αναχώ-ρηση από τις διδασκαλίες του Ελικοειδή Δρόμου, και είναι ακόμα πιο δηκτικά αντίθετος με τις πολύ πιο κοινές διδασκαλίες των Μπάαλιμ, ή του Σεληνιακού δρόμου. Έτσι, ο μαθητής, όταν συναντάει τη Γνώση για πρώτη φορά, συχνά αιφνιδιάζεται, σοκάρεται, ή προσβάλλεται, γιατί η διδασκαλία αντικρούει πολλά από αυτά που πιστεύουμε ή κρατάμε ως αγαπημένα. Με μια πιο προσεκτική μελέτη, θα ανακαλυφθεί πως η Γνώση είναι αληθινά η Διδασκαλία της Σύνθεσης, η έκφραση της Οικουμενικής Σοφίας στην καρδιά κάθε θρησκείας. Αυτό που είναι σε σύγκρουση με τη Γνώση είναι οι ιδέες και οι ερμηνείες της ανθρωπότητας.

Η Αλήθεια είναι Μια, είναι ο νους που έχουμε μέσα μας που εκφυλίζει την Αλήθεια σε απόψεις, δόγματα, πολιτικές και πολέμους.

Ως μια δραστήρια ενσάρκωση του προτύπου ενός Bodhisattva, που απαρνιέται κάθε προσωπικό ενδιαφέρον και αντιθέτως επιζητά να ωφελήσει τους άλλους, ο Σαμαέλ Αούν Βεόρ απορρίπτει κάθε έννοια της λατρείας της προσωπικότητας ή της προσκόλ-λησης των οπαδών. Κατά την διάρκεια της ζωής του, πολλές χιλιάδες μαθητών πρό-βαλλαν σε αυτόν τα ιδανικά τους και τις ανάγκες τους, και αυτό συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Ενώ άλλοι τον λατρεύουν και κάνουν την Γνώση ακόμα ένα σύστημα πίστης, το δικό του μήνυμα είναι πολύ σαφές: ο μόνος Δάσκαλος τον οποίος πρέπει να ακολουθή-σουμε είναι η δικιά μας εσωτερική Θεότητα. Για να φτάσουμε σε αυτή την εσωτερική Θεότητα, πρέπει να αφαιρέσουμε από τον νου μας το δόγμα: αντιθέτως πρέπει να μελετούμε τον δρόμο όπως διδάχτηκε από όλους τους μεγάλους δασκάλους της ανθρωπότητας, και να κάνουμε αυτές τις διδασκαλίες καθημερινή εξάσκηση.


Ο Γήινος Άνθρωπος και ο Ουράνιος Άνθρωπος

Ο πρώτος άνθρωπος είναι από τη γη, γήινος, ο δεύτερος άνθρωπος είναι ο Κύριος από τον ουρανό. – Απ. Παύλος, από Κορίνθιους Α΄ 15:47

Για να γίνει κατανοητή η αληθινή ταυτότητα του Σαμαέλ Αούν Βεόρ, είναι αναγκαίο να σημειωθεί κάτι για την ταυτότητα όλων των ανθρώπων: εμείς, ως γήινοι άνθρωποι, είμαστε τα παιδιά της δικής μας, ιδιαίτερης εσωτερικής Θεότητας. Εμείς είμαστε ο "πρώτος άνθρωπος", αυτός της γης, και έχουμε μέσα μας τον "δεύτερο άνθρωπο", τον οποίο, αυτή τη στιγμή, δεν γνωρίζουμε, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υπο-φέρουμε, επειδή δεν έχουμε μια απευθείας επαφή με τον δικό μας αληθινό, εσωτερικό Εαυτό.

Ο σκοπός της "θρησκείας" (Λατινικά: religare, να ενώνει) είναι η επανασύνδεση αυτών των δύο τμημάτων. Αυτή είναι η ερμηνεία της φράσης η "Αυτο-Πραγμάτωση του Είναι". Ο Γήινος Άνθρωπος "πραγματώνει" τον εσωτερικό του Εαυτό, ενώνεται με τον εσωτερικό του Εαυτό, τον Ουράνιο Άνθρωπο.

Και καθώς φορέσαμε την εικόνα του γήινου θα φορέσουμε και την εικόνα του επουράνιου.

Αυτό λοιπόν δηλώνω, αδελφοί, ότι με σάρκα και αίμα τη βασιλεία του Θεού δε δύνανται να την κληρονομήσουν, ούτε η φθορά κληρονομεί την αφθαρσία.

Απ. Παύλος, από Κορίνθιους Α΄ 15:49-50

Εμείς για να εκπληρώσουμε αυτό το σκοπό, πρέπει να αφαιρέσουμε τη φθορά από μέσα, γιατί ο θεός, ο Ουράνιος Άνθρωπος μέσα μας, δεν μπορεί να αναμιχθεί με την διεφθαρμένη μας ψυχή.

Να είστε λοιπόν εσείς τέλειοι όπως ο Πατέρας σας ο ουράνιος είναι τέλειος. – Ματθαίος 5:48

Για αυτό το λόγο όλες οι αληθινές θρησκείες και μυστικές παραδόσεις δίνουν έμφαση στην ανάγκη για εξαγνισμό, ή ψυχολογική αγνότητα. Αυτός ο οποίος καθαρίζει τον εαυτό του από όλο αυτό που είναι διεφθαρμένο μπορεί τότε να "κληρονομήσει το Βασίλειο" ή με άλλα λόγια, να γίνει ένα με τον δικό του εσωτερικό Εαυτό.

Πέρα από αυτό, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι εργάζονται ώστε να ενσωματώσουν περισ-σότερα από τον δικό τους εσωτερικό Εαυτό, διαλέγουν το πιο δύσκολο δρόμο από όλους, και αναζητούν να ενσαρκώσουν τη πηγή όλης της Σοφίας και της Συμπόνιας: τον οικουμενικό Κοσμικό Χριστό.


Ο Δρόμος του Bodhisattva

Bodhisattva: (Σανσκριτικά) Κατά γράμμα, Bodhi σημαίνει "φώτιση" ή "σοφία". Sattva σημαίνει "ουσία" ή "καλοσύνη", επομένως ο όρος Bodhisattva κυριολεκτικά σημαίνει "η ουσία της σοφίας"

Στις εσωτερικές ή μυστικές διδασκαλίες του Θιβέτ και του Γνωστικισμού, ο Bodhisattva είναι ένα ανθρώπινο ον το οποίο, μέσα από την τρομαχτική εργασία με τον εαυτό του, έφτασε στην Πέμπτη Μύηση της Φωτιάς (Τίφερετ) και διάλεξε να συνεχίσει να εργάζεται μέσω του Ευθύ Δρόμου, απαρνούμενος το ευκολότερο Eλικοειδές Mονοπάτι (στο Νιρβάνα), και επιστρέφοντας ώστε να βοηθήσει την δυστυχισμένη ανθρωπότητα. Μέσα από αυτή τη θυσία, το άτομο αυτό ενσαρκώνει τον Χριστό (Αβαλοκιτεσβάρα), και με αυτό τον τρόπο ενσωματώνει την ανώτατη πηγή σοφίας και συμπόνιας. Ο Κοσμικός Χριστός είναι γνωστός στα Εβραϊκά ως Χόκμα, το οποίο κυριολεκτικά σημαίνει "σοφία".

Αυτή είναι η είσοδος στον Ευθύ Δρόμο ώστε να ελευθερωθεί κανείς πλήρως από το εγώ, μια κατεύθυνση την οποία πολλοί λίγοι διαλέγουν, εξαιτίας του γεγονότος ότι πρέπει να πληρώσει κανείς την πληρότητα του κάρμα του σε μια ζωή. Αυτοί οι οποίοι διάλεξαν αυτό το δρόμο υπήρξαν οι πιο αξιοπρόσεκτες φιγούρες στην ανθρώπινη ιστορία: Ιησούς, Βούδας, Μωάμεθ, Κουετσαλκοάτλ, Κρίσνα, Μωϋσής, Παντμασαμπάβα, Μιλαρέπα, Ιωάννα τής Λωραίνης, Φου-Χι, και πολλοί άλλοι των οποίων τα ονόματα έχουν ξεχαστεί ή δεν είναι γνωστά.

"Ο αληθινά ταπεινός Bodhisattva ποτέ δεν επαινεί τον εαυτό του.

Ο ταπεινός Bodhisattva λέει, "Εγώ είμαι μόνο ένα άθλιο σκουλήκι της λάσπης της γης, είμαι ασήμαντος. Το άτομο μου δεν έχει καμία αξία. Μόνο η εργασία είναι που αξίζει." Ο Bodhisattva είναι η ανθρώπινη ψυχή ενός Δασκάλου.

Ο Δάσκαλος είναι ο εσωτερικός Θεός. – Σαμαέλ Αούν Βεόρ Το μήνυμα του Υδροχόου

Ο Σαμαέλ Αούν Βεόρ, μέσα από τρομαχτικές ψυχολογικές επαναστάσεις στο εσωτερικό του, πέτυχε τη δόξα του δικού του εσωτερικού Δασκάλου, και ενσάρκωσε τον Κοσμικό Χριστό, ώστε έγινε ένας Bodhisattva, ή "η ουσία της σοφίας ( Χόκμα )."


Η Μυητική Ζωή του Γήινου Ανθρώπου

Ο Σαμαέλ Αούν Βεόρ, ο Bodhisattva του Σαμαέλ, του Πνεύματος της Φωτιάς, γεννήθηκε στην Κολομβία, της Νότιας Αμερικής. Σε πολύ πρώιμη ηλικία, ήταν ικανός να θυμηθεί τις προηγούμενες ενσαρκώσεις του. Για αυτό το λόγο, ήξερε ποιος ήταν.

Ποτέ δεν ταυτίστηκε με το Χριστιανικό του όνομα καθώς ήξερε πως ήταν μόνο ένα περαστικό γεγονός της ζωής και σύντομα θα εξαφανιστεί τελικά. Παρόλο που πολλοί άνθρωποι που τον ήξεραν ακόμα προτιμούν να χρησιμοποιούν το Χριστιανικό του όνομα, εμείς το αποφεύγουμε, γιατί όπως και αυτός, θέλουμε μόνο να μιλήσουμε για τον Αληθινό του Εαυτό ή για το Αληθινό του Είναι

Στην ηλικία των δεκαοκτώ, ήρθε σε επαφή με τον Εσώτερο του μέσα από ένα μάχα-σαμαντί και γνώρισε τον Γκουρού του στους Εσωτερικού Κόσμους. Αφού πέρασε τρομερές δοκιμασίες στον φυσικό κόσμο μυήθηκε σε ένα Γνωστικό Ναό στους Ανώτερους Κόσμους. Μέσα από αυτή του τη μύηση θυμήθηκε τις ενσαρκώσεις του στην Ατλαντίδα, στην Λεμούρια, στην Υπερβόρεια, και στην Πολική Φυλή. Φτάνοντας στο στάδιο του πρατζναπαραμίτα απέκτησε πρόσβαση στα κοσμικά Ακασι-κά Αρχεία (η μνήμη της Φύσης) και μετά από αυτά πήγε πέρα από την Πολική Φυλή, ενθυμούμενος περασμένα μαχαμανβαντάρας (Κοσμικές Ημέρες). Έτσι έφτασε να γνωρί-ζει για την προέλευση του ανθρώπινου όντος πάνω σε αυτόν τον πλανήτη, μια γνώση την οποία έγραψε σε ένα από τα βιβλία του με τίτλο Γνωστική Ανθρωπολογία.

Πέτυχε την πλήρη εκμηδένιση μέσα στον εαυτό του, του υποσυνείδητου, του ασυνεί-δητου, και του παρασυνείδητου μέσα από τις τεχνικές του διαλογισμού και της σεξουα-λικής δυναμικής, έτσι ανέπτυξε την Υπερσυνείδηση, η οποία του έδωσε την ικανότητα να ερευνήσει τα κοσμικά φαινόμενα μέσα σε όλες τις σεφίρες του Δέντρου της Ζωής. Επίσης έγινες ικανός να επικοινωνεί συνειδητά με όλα τα αισθητά όντα που κατοικούν στις διάφορες σφαίρες ή διαστάσεις, παράλληλα σύμπαντα του κόσμου. Με αυτό το τρόπο είναι πως κατάφερε να φέρει στον φυσικό του εγκέφαλο μια μεγάλη ποσότητα σοφίας σχετική με εσωτερισμό, μάντρας, επικλήσεις, Καμπάλα, εσωτερική ψυχολογία, κτλ, κτλ, κτλ.

Πολλές ήταν οι φορές που εξηγούσε στους μαθητές του την μεγάλη δυσκολία που είχε να κρυσταλλώσει σε σύγχρονη γλώσσα, την σοφία που λάμβανε μέσα στους Εσωτερι-κούς Κόσμους. Χρειάστηκε να μάθει Σανσκριτικά, Λατινικά, Ελληνικά, και Εβραϊκά ώστε να εξηγήσει αυτό που ήταν αδύνατο να εκφραστεί σε καθημερινή γλώσσα. Για αυτό όταν διαβάζει κανείς τα βιβλία του βρίσκει πως είναι γεμάτα με ένα λεξιλόγιο κατάλ-ληλο στην γνώση που εκφράζει. Οποιοσδήποτε αναγνώστης θα βελτιώσει την γλώσσα του με έναν πνευματικό τρόπο καθώς διαβάζει τα βιβλία του. Ο Σαμαέλ Αούν Βεόρ πέτυχε πλήρη Αυτο-πραγμάτωση στην ηλικία των εξήντα-ενός χρονών, έτσι σε εκείνη την ηλικία πέρασε μέσα από μια τρομαχτική δοκιμασία η οποία του επέτρεψε να επιτύχει τον βαθμό ενός Αναστημένου Δασκάλου και να επιστρέψει στο Shangri-La. Από τότε, εργάζεται ανώνυμα στον φυσικό κόσμο, ενόσω ταυτόχρονα συνεχίζει την αποστολή του μέσα στους Εσωτερικούς Κόσμους. Έτσι είναι πως το Αληθινό του Είναι, ο Σαμαέλ, το Πνεύμα της Φωτιάς, τον απορ-ρόφησε τελείως μέσα στην αγκαλιά του και έγινε ένα με αυτόν.


Ο Ουράνιος Άνθρωπος

Ένας μεγάλος όγκος πληροφοριών για τον Σαμαέλ, το Πνεύμα της Φωτιάς, υπάρχει γραμμένο σε πολλά εσωτερικά βιβλία. Σε κάποια σημεία ο Σαμαέλ περιγράφεται ως ένας δαίμονας, και σε άλλα ως ένας μεγάλος Άγγελος. Αυτό συμβαίνει διότι υπάρχει πάντα κίνηση τους ουρανούς και στις κολάσεις, οι δαίμονες μπορούν να απαρνηθούν το κακό και να εργαστούν να γίνουν Άγγελοι, και οι Άγγελοι μπορούν να κάνουν λάθη και να πέσουν στο κακό. Αυτό είναι το αληθινό νόημα πίσω από τη Σκάλα του Ιακώβ.

Και είδε ένα όνειρο, και να, μια σκάλα στηριγμένη στη γη, και η κορυφή της έφτανε στον ουρανό• και να, οι άγγελοι του Θεού ανέβαιναν (σε ανώτερα βασίλεια) και κατέβαιναν (σε κατώτερα βασίλεια) επάνω σ' αυτήν. - Γένεση 28:12

Η σκάλα είναι το Δέντρο της Ζωής.

Ο Σαμαέλ Αούν Βεόρ είπε όσον αφορά αυτό:

Έφτασα να μεταμορφωθώ σε έναν πεσμένο άγγελο. Πολλά εγώ ορθώθηκαν ξανά μέσα στο νου μου και μεταμορφώθηκα σε έναν αληθινό διάβολο.

Τώρα, στην παρούσα μου ύπαρξη, κατανόησα την ανάγκη να εξαλείψω τα εγώ μου, την ανάγκη να εκπληρώσω το Μεγάλο Έργο του Πατέρα. Συνεπώς, για αυτό βρίσκομαι εδώ σήμερα μιλώντας σε όλους εσάς, με το χέρι στην καρδιά μου.

Σαμαέλ Αούν Βεόρ είναι το αληθινό μου όνομα ως ένας Bodhisattva. Σαμαέλ είναι το όνομα της Μονάδας μου!

Το όνομα Σαμαέλ Αούν Βεόρ είναι το αληθινό, αιώνιο όνομα του. Κάθε πλάσμα έχει το δικό του αιώνιο όνομα, το οποίο δεν έχει τίποτα να κάνει με το κοσμικό όνομα που λαμβάνουμε μετά τη γέννηση.

Όπως έγραψε στο βιβλίο του Ζωδιακά Μαθήματα:

Σαμαέλ Αούν Βεόρ είναι το αυθεντικό όνομα μιας φλόγας της μεγάλης λάμψης, πριν από την οποία πρέπει να βάζω με ταπείνωση τον εαυτό μου. Σαμαέλ Αούν Βεόρ σημαίνει "Θέλημα τού Θεού"...

Ο Σαμαέλ, είναι το εσώτερο Είναι του Σαμαέλ Αούν Βεόρ, είναι ένας μεγαλοπρεπής αρχάγγελος ο οποίος βοηθάει την ανθρωπότητα επί αιώνες. Ήταν γνωστός με πολλά ονόματα κατά τη διάρκεια της ιστορίας μας, αλλά είναι ίσως πιο γνωστός με το όνομα Άρης, ο Θεός του Πολέμου. Ο πόλεμος του είναι πάντα πνευματικός, ένας πόλεμος εναντίον της διαφθοράς του ανθρώπινου νου. Έχοντας υπόψη αυτό ο αναγνώστης μπορεί πιο εύκολα να καταλάβει γιατί τα γραπτά και οι διδασκαλίες του Σαμαέλ Αούν Βεόρ είναι τόσο άμεσα και τόσο ισχυρά διατυπωμένα.

Ο Σαμαέλ (Άρης) είναι αυτή η μεγάλη κοσμική ευφυΐα η οποία είναι υπεύθυνη για την πνευματική ανάπτυξη της τωρινής ανθρωπότητας, η οποία από παλιά ήταν γνωστή με το όνομα "Άρια" (από το Άρης) φυλή. (Δυστυχώς, αυτός ο όρος "Άρια φυλή" έχει δια-φθαρεί από πολλά αγνοούντα άτομα.) Επομένως, χρειαζόταν το γήινο κομμάτι του για να εργαστεί εδώ στο φυσικό κόσμο για όφελος της ανθρωπότητας. Ο γιος του, ο bodhisattva, έπεσε σε δυσμένεια για πολλούς αιώνες, και διέπραξε πολλά λάθη. Εξαιτίας αυτού, πολλοί εσωτεριστές από περασμένες εποχές τον ήξεραν ως έναν μεγάλο δαίμονα. Διαδοχικά, ο bodhisattva έφτασε να αντιληφθεί τα λάθη του, και εργάστηκε πολύ σκληρά ώστε να επανορθώσει για αυτά. Τώρα, ο Σαμαέλ, το εσώτερο Είναι, έχει το γιο του να στέκεται όρθιος για ακόμα μια φορά, και ήταν ικανός να παρα-δώσει τις διδασκαλίες του στην ανθρωπότητα. Κάθε αρχάριος μπορεί να επικαλεστεί τον Δάσκαλο Σαμαέλ στους Εσωτερικούς Κόσμους χρησιμοποιώντας τις τεχνικές που έδωσε σε πολλά από τα βιβλία του, και να ερευνήσει για όλα αυτά απευθείας.


Η Διδασκαλία του Σαμαέλ Αούν Βεόρ

Η Διδασκαλία του Πατέρα του, του Σαμαέλ, του Πνεύματος της Φωτιάς, δίνεται μέσα από τρεις απόψεις, καθώς το ανθρώπινο ον έχεις τρεις εγκεφάλους: τον Διανοητικό Εγ-κέφαλο, τον Συγκινησιακό Εγκέφαλο, και τον Κινητικό/Ένστικτο/Σεξουαλικό Εγκέφαλο.

Για να θρέψουν τον Διανοητικό του Εγκέφαλο οι μαθητές του με την σοφία της Φωτιάς, έγραψε πάνω από εξήντα βιβλία. Ως ένα περιεκτικό σύνολο, αυτά τα βιβλία δείχνουν το δρόμο και τους κινδύνους της εργασίας. Με την διανοητική εκμάθηση της Διδασκα-λίας του Πατέρα του, κάποιος μπορεί να περπατήσει πιο εύκολα στο Δρόμο της Αυτο-πραγμάτωσης. Καθώς η διδασκαλία είναι πολύ βαθιά και μερικές φορές δύσκολη για το διανοητικό να την κατανοήσει, ο Σαμαέλ έφερε από τους Εσωτερικούς Κόσμους τις αρχαίες τελετου-ργικές εργασίες της Ίσιδας, ένα μαγικό κανάλι μέσα από το οποίο ο Σαμαέλ το Πνεύμα της Φωτιάς εργάζεται ώστε να βοηθήσει με εύφλεκτα άτομα, την Συνείδηση και το Πνεύμα αυτών που εκτελούν αυτές τις εσωτερικές εργασίες, αφυπνίζοντας μέσα τους την υπερθετική Διαίσθηση που τους επιτρέπει να κατανοήσουν την Διδασκαλία του.

Η υπερθετική Διαίσθηση σχετίζεται με το Άτομο Νους στην αριστερή κοιλότητα της καρδιάς και με αυτό που στην Καμπάλα καλείται "Φυσική Μαγεία".

Ο Σαμαέλ βοηθάει κάθε νεόφυτο που τον επικαλείται στο πύρινο σιδηρουργείο του Ηφαίστου, στην "Ένατη Σφαίρα", ώστε να βαδίζει στον Δρόμο της Κόψης του Ξυραφιού, ώστε να γίνει ένα αληθινό Ανθρώπινο Ον μέσα από την μετατροπή των ζωτικών μας ενεργειών.

Η σύνθεση της Διδασκαλίας του εκπληρώνεται όταν κάποιος εργάζεται με τους τρεις εγκέφαλους, σε πλήρη ισορροπία.


Η Παράδοση του Σαμαέλ Αούν Βεόρ

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου αιώνα, πολλές σχολές και παραδόσεις ανήλθαν η οποίες καλούν τον εαυτό τους "Γνωστικό". Από αυτές, κάποιες βασίζονται αποκλειστικά σε παλιά ξερά κείμενα τα οποία αποκαλύφτηκαν στην έρημο. Κάποιες είναι απόγονοι διαφόρων "απόκρυφων" σχολών η οποίες ισχυρίζονται κάποια διασύνδεση με τα αρχαία μυστήρια. Αλλά, στην περίπτωση των σχολείων που ιδρύθηκαν πάνω στην παράδοση του Σαμαέλ Αούν Βεόρ, υπάρχει μια αξιοσημείωτη διαφορά: η εφαρμογή πρακτικών τεχνικών ώστε να γνωρίσουμε από μόνοι μας. Γνώση είναι το ίδιο με το εβραϊκό Ντάατ, το οποίο είναι το Δέντρο της Γνώσης. Αυτή η γνώση είναι πέρα από οποιαδήποτε δοξασία ή θεωρία: είναι άμεση γνώση μέσα από εμπειρία.

Στην παράδοση του Σαμαέλ Αούν Βεόρ, σε κανέναν δεν ζητείται να πιστέψει σε τίποτα. Δεν υπάρχουν απαιτήσεις από τον μαθητή, εκτός από μία: χρησιμοποίησε τις τεχνικές ώστε να γνωρίσεις και από μόνος σου. Η γνώση, όπως και ο δάσκαλος, είναι απλώς μια ένδειξη, μια πινακίδα, που κάποιος θα την ακολουθήσει ώστε να επιτύχει το στόχο.

Είναι γεγονός, πως υπάρχουν σχολεία και εκπαιδευτές μέσα στην παράδοση του Σαμαέλ Αούν Βεόρ που έχασαν την αντίληψη αυτού του σημαντικού σημείου, και έγιναν ακόμα μια "λατρεία της προσωπικότητας", η οποία επιζητά να συγκεντρώνει ακολούθους και να χτίζει οργανισμούς. Αυτό, όμως, δεν έχει τίποτα να κάνει με την αληθινή γνώση.

Ο Σαμαέλ Αούν Βεόρ το υπέδειξε αυτό πολλές φορές, όπως σε αυτή την περίπτωση από το βιβλίο του Ζωδιακά Μαθήματα:

Δηλώνω πως το Νιρβάνα μπορεί να κερδηθεί από εμάς σε μια μόνο επανενσάρκωση, σωστά εκμεταλλευμένη. Ο Σαμαέλ Αούν Βεόρ σας έχει παραδώσει αυτή τη σειρά μαθημάτων ακριβώς για να κερδίσετε το Νιρβάνα γρήγορα και μέσα σε λίγα χρόνια. Δεν θέλω οπαδούς ή ακολούθους, μόνο μιμητές του παραδείγματος μου. Δεν έχω έρθω για να σχηματίσω καμιά αίρεση ή ακόμα ένα πιστεύω, ούτε με ενδια-φέρουν τα σχολεία του σήμερα, ή τα συγκεκριμένα πιστεύω κανενός!

Η αληθινή Γνώση είναι η εμπειρική γνώση της ψυχής, η οποία είναι πέρα από κάθε θεωρία, δοξασία ή πιστεύω. Συνεπώς, πρέπει να απορρίψουμε από μέσα μας κάθε θεωρία, πιστεύω και δοξασία ώστε να εισέλθουμε στην εμπειρία του Πραγματικού (άμεση γνώση).

Ο νους πρέπει να ελευθερωθεί από κάθε είδους "σχολή", θρησκεία, αίρεση, λατρεία, κτλ. Όλα αυτά τα "κλουβιά" είναι εμπόδια που καθιστούν το νου αδύνατο να σκεφτεί ελεύθερα. Είναι απαραίτητο για το νου να μείνει ελεύθερος από τις πλάνες αυτού του κόσμου και να γίνει ένα εκλεπτυσμένο και θαυμάσιο εργαλείο για το Εσωτερικό Είναι. - Σαμαέλ Αούν Βεόρ.

コメント


bottom of page