ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΜΑΘΗΤΟΥ