top of page

Γνώση: Η Επιστήμη τού Μυστικισμού


« Μιλούμε εκείνο που ξέρουμε, και μαρτυρούμε εκείνο που είδαμε » Ιωάννης κεφ. 3:11

Καθ' όλη την διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας, υπήρχαν άτομα των οποίων η αποστολή ήταν να δράσουν ως καθοδηγητικά φώτα μέσα στο σκοτάδι της άγνοιας και του μίσους της ανθρωπότητας. Αυτά τα άτομα καλούνταν σωτήρες, προφήτες, δάσκαλοι, μάγοι, bodhisattvas, Βούδες, arhats, και υιοί του ανθρώπου...

Με σοφά λόγια, θαύματα και εσωτερικά γραμμένα κείμενα, αυτοί οι άντρες και γυναίκες επέδρασαν ώστε να εξελιχθεί πνευματικά η ανθρωπότητα.


Ι. Μυστικισμός

Διαβάζουμε σε βιβλία ότι αυτά τα ιερά άτομα αναλάμβαναν διάφορες αποστολές και ανήκαν σε διαφορετικές εποχές, περιοχές, θρησκείες, ομάδες, μυστικές οργανώσεις, και εσωτερικά τάγματα, εν τούτοις, υπάρχει μια κοινή και ακριβής διδασκαλία που είναι έμφυτη μέσα σε όλες τις εργασίες τους. Σαν να υπήρχε κάποιο κοσμικό σχέδιο, σε όλες τις φυλές και τις εποχές, να σταλούν αυτοί οι φωτισμένοι αγγελιοφόροι ώστε να εργαστούν σε συγκεκρι-μένες αποστολές όσον αφορά την εξέλιξη της ανθρωπότητας. Στο βιβλίο του, «Αδελφότητες της Αναζήτησης» ο Manly P. Hall αναφέρει:

«Υπάρχει ένας αναμφισβήτητος όγκος αποδείξεων που υποδεικνύει την ύπαρξη μυημένων φιλοσόφων οι οποίοι κατέχουν μια ανώτερη γνώση των θεϊκών και φυσικών νόμων. Υπάρχουν ακόμα επαρκής αποδείξεις ότι αυτοί οι μυημένοι ήταν αντιπρόσωποι μιας Παγκόσμιας Αδελφότητας Μυστών η οποία υπάρχει από τις πιο μακρινές εποχές. Αυτή η υπεραδελφότητα έχει πάρει ονομασίες όπως : Φιλοσοφική Αυτοκρατορία, Μεγάλη Σχολή, Κολλέγιο του Αγίου Πνεύματος και Αόρατη Κυβέρνηση του Κόσμου. Αναφορές για αυτό το ανεξάρτητο σώμα των «αρχαίων της γης» απαντώνται σε ιερές γραφές, φιλοσοφική λογοτεχνία, και στις μυστικές διδασκαλίες όλων των φυλών και εθνών της ανθρωπότητας».

Συναντούμε στην ροή της μυστικής διδασκαλίας τον όρο Ανθρωπισμός. Αυτός ο όρος δεν χρησιμοποιείται με το δημοφιλές νόημά του, αλλά περιγράφει το κυρίως πρόγραμμα των Μυστηριακών Σχολών για την απελευθέρωση του ανθρώπου από την δουλεία, την άγνοια, πρόληψη, και φόβο.

Για να ξεκινήσει η παραπάνω απελευθέρωση, ο Γνωστικός μαθητής επιζητεί να προάγει και να εξελίξει την διαισθητική αρχή μέσα του, αυτήν την δύναμη που προκαλεί κάποιον να αναζητά την Αλήθεια, αυτή την αρχή που μας ωθεί να γνωρίσουμε τους εαυτούς μας. Αυτή η αρχή είναι η Συνείδηση μέσα σε κάθε άτομο, και είναι ο λόγος και η αιτία κάθε μυστικιστικής εμπειρίας. Η συνείδηση είναι ο τρόπος ή το υλικό που χρησιμοποιείται σε όλες τις πράξεις της Θεουργίας, του μυστικισμού ή της λευκής Μαγείας. Ο Ελιφάς Λεβί άλλοτε έγραψε,

«Μαγεία είναι το θεϊκό στον άνθρωπο, αποτελούμενη από επιστήμη σε ένωση με Πίστη».

Ο αληθινός Θεουργός, μυστικιστής ή προφήτης, είναι η όψη της θεϊκότητας μέσα σε κάθε ξεχωριστό άνθρωπο, είναι το Εσωτερικό Είναι, ο Εσώτερος. Αυτός είναι το ιδιαίτερο Εσωτερικό Είναι ενός μυημένου το οποίο εκφράζεται μέσα από τα λόγια και τις ενέργειες του μυημένου μέσα από την ουσία ή την αιτιατή αρχή. Δεν λέμε πως κάθε ατομική προσωπικότητα είναι θεϊκή, όχι, ο Σαμαέλ αναφέρει: «Ο Θεουργός είναι περισσότερο μέσα, βαθύτερα, πιο πλήρης». (στο βιβλίο του «Λόγος Μάντραμ Θεουργία»). Δεν είναι, όπως πολύ φανατικοί πιστεύουν, η προσωπικότητα ενός αγίου που είναι θεϊκή, είναι η θεϊκότητα μέσα στον άγιο που είναι ιερή. Και εδώ είναι που οι μυημένοι της Οικουμενικής Αδελφότητας βρίσκουν αληθινή μαγεία. Στερούμενος της καθοδήγησης από τον θεό εσωτερικά, μπορεί κάποιος να βρει εγωισμό, και έτσι όλη η μαγεία θα γίνει μαύρη όπως εκφυλίζεται σε σκοτάδι. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει σε πολλές από τις ψευδο-εσωτερικές σχολές και θρησκείες της σύγχρονης ανθρωπότη-τας. Επομένως, για κάποιον που επιθυμεί να διερευνήσει στα εσωτερικά ή απόκρυφα μυστήρια, πρέπει να επιζητήσει σύνδεση και καθοδήγηση μόνο από τον «Κύριο Θεό της Αλήθειας Εσωτερικά». Και αυτό είναι το πραγ-ματικό νόημα της Θρησκείας, η οποία στα Λατινικά είναι Religare, που σημαίνει «να ενώσω (με το θεϊκό)». Το ίδιο νόημα βρίσκουμε και στην Σανσκριτική λέξη Yoga (δες στο βιβλίο με τίτλο « Τα Μυστήρια της Φωτιάς, Κουνταλίνη Yoga » του Σαμαέλ Αούν Βεόρ ► ), η οποία είναι η ίδια διαδικασία κάτω από το φως του ανατολικού μυστικισμού.

Συνεπώς, οι μαθητές του Γνωστικισμού δεν ακολουθούν κανένα Γκουρού ή δάσκαλο, εκτός από τον εσωτερικό Γκουρού, με το να καλλιεργούν την σχέση μεταξύ αυτών και της θεϊκότητας.

Οι αληθινές διδασκαλίες των Δασκάλων, οι οποίοι ήρθαν για να υπηρετήσουν την ανθρωπότητα, στοχεύουν μόνο να μας δώσουν τους τρόπους ώστε να θρέψουμε αυτήν την σχέση.

Ο Ελιφάς Λεβί έγραψε στο βιβλίο του « Τα Παράδοξα της Ανώτατης Επιστήμης » :

«Η Θρησκεία είναι Μαγεία κάτω από την έγκριση της εξουσίας».

Οι Σοφοί καταλαβαίνουν τι είναι αληθινή θρησκεία, η οποία είναι αιώνια ανάγκη. Για διεφθαρμένες ψυχές, θρησκεία είναι ένας δεσμός που επιβάλλεται από τους παραλογισμούς του φόβου και τις ανοησίες της ελπίδας. Για προαχθείσες ψυχές, θρησκεία είναι μια δύναμη, η οποία ανθίζει από μια όλο και πιο έντονη αγάπη για το Θεό και την ανθρωπότητα.


ΙΙ. Επιστήμη

Για χιλιάδες χρόνια, ο Γνωστικισμός πρόσφερε τα κλειδιά για να ξεκλειδώσει κανείς τα μυστήρια που απλώνονται βαθιά κρυμμένα μέσα στην ψυχή και υποσχέθηκε ένα πράγμα: αντικειμενική γνώση. Δεν ζητούμε από τους μαθητές να πιστέψουν σε κάποιο συγκεκριμένο δόγμα. Γιατί να πιστέψεις όταν θα μπορούσες να γνωρίζεις; Για αυτό λέγεται πως η βαθιά Αυτο­πραγμάτωση του Είναι αποτελεί τον στόχο μας, αλλά η επιστήμη είναι η μέθοδος μας.

Πρέπει να είμαστε κριτικοί, προσεκτικοί και αποφασισμένοι αν είναι να φτάσουμε έναν τόσο ευγενή στόχο. Επομένως, υπάρχουν τρεις εσωτερικές επιστήμες οι οποίες έχουν μελετηθεί από την αυγή της ανθρωπότητας οι οποίες προσφέρουν τους τρόπους για να φτάσουμε στο στόχο μας.


Α. Ψυχολογία

Όλοι οι μορφωμένοι καθηγητές και εκπαιδευτές συμφωνούν στο ότι τα παιδιά δεν ξέρουν τον λόγο των επιθυμιών τους. Αλλά το ότι οι ενήλικες επίσης σφάλλουν όπως τα παιδιά σε αυτήν την γη, χωρίς να γνωρίζουν από πού έρχονται ή που πηγαίνουν, ενεργώντας σαν παιδιά σε σχέση με τους αληθινούς σκοπούς, εξουσιαζόμενοι από γλυκίσματα και ξύλινες βέργες, κανείς δε θέλει να το πιστέψει, εν τούτοις σε εμένα φαίνεται εντελώς προφανές.

Ας παρακολουθήσουμε έναν άνθρωπο στην περιορισμένη σφαίρα του και ας δούμε πως τον επηρεάζουν οι εντυ-πώσεις, πως είναι παθιασμένος με τις ιδέες του, μέχρι τελικώς που το αναπτυσσόμενο πάθος του θα κλέψει κάθε πιθανή ηρεμία του νου και θα γίνει η καταστροφή του». Johannes von Goethe, αποσπάσματα από το « Οι Θλίψεις του Νεαρού Werther ».

Ο όρος ψυχολογία είναι μια σύνθετη λέξη που προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις Ψυχή και Λόγος. Η μοντέρνα ψυχολογία προχωράει μέχρι την μελέτη του νου και του εγωιστικού εαυτού. Ο Γνωστικισμός διερευνά βαθιά μέσα στην εσωτερική άποψη της ψυχολογίας, επιζητώντας να συγχωνεύσει την κατανόηση του πνεύματος και της ψυχής σε σχέση με τον νου και τα διάφορα εγώ.

Εσωτερικός : ( Ελλην. ) Κρυμμένος, μυστικός. Ελληνική λέξη, «ενδόμυχος», αυτό που κρύβεται.

(Από το «Θεοσοφικό Λεξικό» της Ε.Π. Μπλαβάτσκυ )

Η εσωτερική ψυχολογία επιζητεί να κατανοήσει και να εξαλείψει τον λόγο της δυστυχίας όπως ακριβώς ο Βούδας Shakyamuni δίδαξε πριν από 2500 χρόνια. Σε σχέση με αυτήν την όψη της ψυχολογίας, ο Βούδας έδωσε στους μαθητές του τις Τέσσερις Ευγενείς Αλήθειες. Εν συντομία, η πρώτη ευγενής αλήθεια είναι ότι όλη η Εγωκεντρική ζωή είναι δυστυχία. Η δεύτερη ευγενής αλήθεια είναι ότι η επιθυμία είναι η αιτία όλης της δυστυχίας. Η τρίτη ευγενής αλήθεια είναι ότι για να εξαλειφθεί η δυστυχία, κάποιος πρέπει να εξαλείψει όλη την επιθυμία από μέσα του. Η τέταρτη ευγενής αλήθεια λέει πώς το να ακολουθείς αυτό που καλείται στο Βουδισμό « το Οκτάπτυχο Μονοπάτι », αυτοί είναι οι τρόποι με τους οποίους κάποιος μπορεί να εξαλείψει την επιθυμία και την δυστυχία.

Μέσα από πολλές γεννήσεις αναζήτησα άσκοπα

τον οικοδόμο αυτού του Σπιτιού του Πόνου.

Τώρα, Οικοδόμε, σε βλέπω καθαρά!

Αυτή είναι η τελευταία κατοικία για εμένα.

Της σκεπής σου το στήριγμα και τα δοκάρια έσπασαν,

η καρδιά μου έχει ειρήνη.

Όλο το πάθος θα παύση.

Βούδας Shakyamuni

Έτσι στην Γνώση πηγαίνουμε μακρύτερα, στην ψυχή του θέματος. Στην εσωτερική ψυχολογία, πρέπει να καταλά-βουμε ότι οι επιθυμίες και τα ελαττώματα του νου παγιδεύουν και προσαρμόζουν την συνείδηση της Ανθρώπινης Ψυχής. Επομένως, κάτω από το φως των διδασκαλιών του Σαμαέλ Αούν Βεόρ, μελετάμε τις τρεις κύριες όψεις της ψυχολογίας : το εγώ, την ουσία, και την προσωπικότητα.

ΕΓΩ : Αυτά είναι τα διάφορα πάθη, λάθη, θέλω, επιθυμίες, προϋποθέσεις, μηχανικότητες, κτλ στον νου, στην καρδιά και στις πράξεις του καθενός. Με το να παρατηρούμε τους εαυτούς μας, θα δούμε με καθαρό και φανερό τρόπο, ότι έχουμε πολλές διαφορετικές επιθυμίες, πολλές φορές συγκρουόμενες και αντιλεγόμενες μεταξύ τους, χωρίς κανέναν ρυθμό ή αιτία. Λέγεται ότι έχουμε πολλές χιλιάδες από αυτά τα εγώ που κυριαρχούν στον νου μας, στα συναισθήματα μας και στις πράξεις μας σε κάθε δεδομένη στιγμή. Αυτά είναι τα στοιχεία, μέσα στην ψυχή μας, τα οποία προκαλούν σε εμάς την ταύτιση με μια συγκεκριμένη ευχάριστη για εμάς αίσθηση, αυτά επινοούν την λανθασμένη ταυτότητα. Αυτά είναι τα στοιχεία που οδηγούν στην δυστυχία της ανθρωπότητας. Αυτά είναι τα στοιχεία, τα οποία καλούνται ψυχικά επιπρόσθετα από τους Θιβετιανούς, προσαρμόζουν την ανθρώπινη ψυχή με το να παγιδεύουν την Ουσία ή την Αιτιατή Αρχή στις πολλές πλανεμένες καταστάσεις της επιθυμίας. Το εγώ είναι μια πολλαπλότητα, το όνομα του είναι λεγεώνα.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ : ( στα Λατινικά Persona, που σημαίνει μάσκα ) : Αυτό είναι η ορατή άποψη του χαρακτήρα κάποιου, καθώς δημιουργεί εντυπώσεις στους άλλους. Αυτή δημιουργείται από την στιγμή της γέννησης έως στην ηλικία των επτά ετών. Έχει τρεις σημαντικές επιδράσεις οι οποίες μελετούνται στην σειρά μαθημάτων της Γνώσης. Η προσωπικότητά μας μπορεί να μας δώσει τα κλειδιά για να κατανοήσουμε την ψυχολογική μας σύνθεση και τον εαυτό μας. Εν τούτοις η προσωπικότητα είναι απλώς μια μάσκα, μπορεί να φορεθεί από τα διάφορα Εγώ ή μπορεί να είναι ένα παθητικό εργαλείο για τον Εσώτερο ώστε να εκφραστεί στον κόσμο.

ΟΥΣΙΑ: Είναι η ευφυΐα του δικού μας Εσωτερικού Είναι, μέσα στον νου, στην καρδιά και στο σώμα. Αυτή είναι αυτό που ονομάζουμε Συνείδηση, Βουδική Φύση, Μπουδάτα κτλ. Ο Εσώτερος έχει δύο ψυχές, μία θεϊκή και μία ανθρώπινη· αυτές οι τρεις όψεις συνθέτουν την δική μας ιδιαίτερη Μονάδα. Ο Εσώτερος ο οποίος είναι η άποψη του ανδρόγυνου εσωτερικού πνεύματος, ο Εσωτερικός Θεός, στέλνει την ουσία της ανθρώπινης ψυχής στον κόσμο ώστε να δημιουργήσει. Αυτό το κάνει, ώστε να αποκτήσει περισσότερη γνώση όσον αφορά τα μυστήρια της φύσης. Έτσι, με θεϊκή ευφυΐα, η μονάδα στέλνει την ουσία μέσα στον κόσμο, τον δικό μας ψυχολογικό-φυσικό κόσμο: νοητικά, συναισθηματικά ή Αστρικά, ζωτικά και φυσικά σώματα. Αυτά τα σώματα, που υπάρχουν με σκοπό να είναι τα οχήματα της κοσμικής νοημοσύνης του Εσώτερου (Μονάδα), ταυτίζονται και ο νους χάνεται μέσα στον κόσμο, εξαιτίας της ταύτισης με την επιθυμία για φυσική αίσθηση. Έτσι, πρέπει να καταλάβουμε τα Εγώ, πως χρησιμο-ποιούν την προσωπικότητα μας και πως παγιδεύουν την Ουσία προκαλώντας τον εγκλωβισμό μας σε ένα χαμηλό και επιφανειακό Επίπεδο του Είναι, κάτι το οποίο είναι τόσο συνηθισμένο και φυσικό σε αυτή την εποχή. Εν τούτοις, μόνο μέσα από την επανασύνδεσή μας με την Ουσία θα ήταν δυνατή μια τέτοια αποστολή, γιατί ένα Εγώ δεν μπορεί να εργαστεί πάνω σε ένα άλλο Εγώ, η δυστυχία διαιωνίζει μόνο περισσότερη δυστυχία. Συνεπώς, η Ουσία είναι αυτό με το οποίο οι μαθητές του Γνωστικισμού επιζητούν να επικοινωνήσουν, αυτό βιώνεται μόνο στο παρόν, φέρνοντας γνώση, ευτυχία και κατανόηση. Είναι μέσα από την Ουσία που ο μαθητής μπορεί να φτάσει στην εμπειρία της Γνώσης (μια διαισθητική και άμεση γνώση), η οποία μπορεί να βρεθεί σε διάφορες μυστικιστικές καταστάσεις και ποικίλες διαστάσεις, καθώς η Ουσία είναι πολυδιάστατη.


Β. Αλχημεία

Η Αλχημεία συμπεριλαμβάνονταν στη σειρά μαθημάτων της Σχολής των Αγγέλων, την οποία παρακολούθησε ο Αδάμ στον Παράδεισο πριν από την Πτώση. Ο Μωυσής και ο Ααρών εκπαιδεύτηκαν στο μυστήριο της μετατροπής από τον ίδιο τον Θεό, και έγιναν μεγάλοι μύστες στα μυστικά της Πέτρας. Όταν οι άγγελοι κατήλθαν για να παντρευτούν γυναίκες μεταξύ των θυγατέρων των ανθρώπων ( Γένεση κεφ. 6,2 ), όπως καταγράφηκε στο Βιβλίο του Ενώχ, αποκάλυψαν στους θνητούς την πολύτιμη χημεία για την αναγέννηση των στοιχείων.

Manly P. Hall ( Κανόνες για το Μέγα Έργο ).

Αυτή η αρχαία μεταλλουργική επιστήμη υποδηλώνει σε εμάς τις ιδέες αυτών που επιχείρησαν να μετατρέψουν τα κατώτερα μέταλλα σε χρυσό. Η λέξη Αλχημεία λέγεται πως έρχεται από την αρχαία Αίγυπτο (η χώρα του Κεμ ή Χεμ ) και είναι μια σύνθετη λέξη που περιέχει το Αλ, από το αραβικό Αλλάχ, και Χημεία, ένας ελληνικός όρος που σημαίνει «συγχωνεύω ή σχηματίζω ένα μέταλλο». Έτσι ο αληθινός σκοπός της Αλχημείας είναι «η συγχώνευση με τον Θεό». Εδώ πρέπει να καταλάβουμε επίσης ότι EL (στα εβραϊκά ο Θεός) και El[o]ah ( στα εβραϊκά η Θεά ) είναι ανάλογοι όροι με την αραβική λέξη Αλλάχ.

Αυτή η επιστήμη δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι όπως φαίνεται. Τα φανταχτερά αλχημικά εργαλεία στα εργαστήρια τού μεσαίωνα μερικώς χρησιμοποιούνταν ως συμβολικά εργαλεία για να διδάξουν την μυστική διδασκαλία στους μυημένους, ώστε να μην μπορεί να καταστραφεί από την ιερά εξέταση. Οι Φύλακες του Μεγάλου Αρκάνο φύλαξαν επίμονα αυτήν την επιστήμη. Αυτή είναι η επιστήμη τής δημιουργίας και της τελειοποίησης. Θυμηθείτε όταν ο Ιησούς είπε, « Στην υπομονή θα κερδίσετε τις ψυχές σας ». Και αληθινά η υπομονή είναι που χρειάζεται για να εκπληρώσει κανείς αυτό το Μέγιστο Έργο. Συμβολικά μιλώντας, αυτή η επιστήμη είναι το Δέντρο της Γνώσης του Καλού και του Κακού.

«Θα είσαι μαζί με εμένα αύριο ευχαριστημένος,

πιστά να δεχτείς το Ευλογημένο Μυστήριο,

πάνω στον Όρκο που θα δώσω εδώ,

για κανένα χρυσάφι, ή ασήμι, όσο θα ζεις,

ούτε για την αγάπη που έχεις για τους συγγενείς σου,

κι ούτε ακόμα για κανέναν σπουδαίο άνθρωπο,

την προτίμηση του για να κερδίσεις,

δεν θα αποκαλύψεις το μυστικό που θα σου διδάξω,

ούτε με γραφή, κι ούτε με επιδέξια λόγια,

αλλά μόνο σε αυτόν, στον οποίον μπορεί να είσαι σίγουρος,

ο οποίος πάντα έψαχνε πίσω από τα μυστικά της Φύσης,

σε αυτόν μόνο μπορείς να αποκαλύψεις τα μυστικά αυτής της τέχνης,

κάτω από το πέπλο της φιλοσοφίας, πριν από τον κόσμο, αναχωρήσεις».

Από το χειρόγραφο «Theatrum Chemicum Britannicum»Γ. Καμπάλα

Αυτή η λέξη έρχεται από την Εβραϊκή λέξη Kibel, που σημαίνει «δέχομαι». Αυτή η λήψη, οι αρχαίοι Εβραίοι Ραβί θα έλεγαν, πως αναφέρεται στην λήψη της κρυμμένης διδασκαλίας. Καθώς οι μάζες θα ακολουθούσαν γενικές αρχές της εξωτερικής θρησκείας και θα διάβαζαν το κυρίως σώμα της διδασκαλίας, την Βίβλο, τον Εβραϊκό Νόμο, αυτά τα βιβλία ήταν μόνο βοηθητικά για την μυστική διδασκαλία που μελετούνταν από τους Ραβί της Καμπάλας. Για τους Ραβί, ο μυστικός συμβολισμός μέσα στα βιβλία του «Zohar» και του «Talmud» ήταν το κυρίως σώμα της μυστικής διδασκαλίας. Ο Γνωστικισμός έχει αποκαλύψει αυτή την πολύτιμη παράδοση κάτω από το φως του εσωτερισμού.

Εξωτερικός : ( Ελλην. ) Προς τα έξω, δημόσιος, το αντίθετο του εσωτερικού ή κρυμμένου.

( Από το «Θεοσοφικό Λεξικό» της Ε.Π. Μπλαβάτσκυ )

Η Καμπάλα βασίζεται πάνω στο σύμβολο που στα εβραϊκά καλείται Otz Chiim ή Το Δέντρο της Ζωής. Αυτό το σύμβολο δείχνει όλες τις διαφορετικές όψεις του σύμπαντος σε όλες τις διαστάσεις του σε σχέση με τον άνθρωπο, με τις διαφορετικές όψεις της ψυχής σε σχέση με το πνεύμα. Δείχνει την δημιουργία του κόσμου, την δημιουργία της ατομικής ζωής, και τη δημιουργία της ψυχής. Δείχνει τον τρόπο με τον οποίο κάθε κοσμική μονάδα λαμβάνει και διατηρείται από τις κοσμικές δυνάμεις. Αυτή είναι η αληθινή Καμπαλιστική αποδοχή. Σε κάθε αρχαία θρησκεία υπάρχει ένα συμβολικό «Δέντρο της Ζωής». Είναι στην μέση της Εδέμ στις Ιουδαιο-χριστιανικές παραδόσεις· είναι το Bodhi, δέντρο του Βούδα Shakyamuni· συμβολίζεται με τα Κατούμ της Popul Vuh των Μάγιας και την Βελανιδιά των σκανδιναβικών μυστηρίων.

Οι μαθητές παροτρύνονται να διαβάζουν τέτοια βιβλία όπως η Μυστική Καμπάλα της Dion Fortune, Ταρώ και Καμπάλα του Σαμαέλ Αούν Βεόρ, και την Υπερβατική Μαγεία του Ελίφας Λέβι ώστε να καταλάβουν τις βαθιές συμβολικές δομές της Καμπάλας. Με το να έχει κανείς μια ξεκάθαρη κατανόηση του Δέντρου της Ζωής, στις βασικές του εφαρμογές, μπορεί να ξεκλειδώσει τις πόρτες των μυστηρίων όλων των εποχών.bottom of page