top of page

Στην Ιστορία της Φιλοσοφίας « σχολή καλείται μία ομάδα φιλοσόφων, οι οποίοι διατηρούν μεταξύ τους επαφή και, παρά τις επιμέρους διαφορές που παρουσιάζουν κατά τη διατύπωση των απόψεών τους, έχουν ωστόσο, έναν κοινό προσανατολισμό». (Θ. Πελεγρίνης: Λεξικό τής Φιλοσοφίας)


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


0. ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

0.1. Ινδικές σχολές

0.2. Κινέζικες - Γιαπωνέζικες σχολές

0.3. Κορεατικές σχολές

0.4. Περσικές — Αραβικές — Ισλαμικές σχολές


Ι. ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Ι.1. Προσωκρατικές Σχολές

Ι.2. Αρχαία Σοφιστική

Ι.3. Κλασικές Σχολές

Ι.4. Μετακλασικές-Ελληνιστικές Σχολές


ΙΙ. ΠΑΤΕΡΕΣ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ - ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΙ - ΜΥΣΤΙΚΙΣΤΕΣ

ΙΙ.1. Πατερική φιλοσοφία (2ος - 6ος αι.)

ΙΙ.2. Βυζαντινή φιλοσοφία

ΙΙ.3. Σχολαστική ή Μεσαιωνική φιλοσοφίστικισμός

ΙΙ.4. Μυστικισμός


ΙΙΙ. ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΙΙΙ.1. Έλληνες

ΙΙΙ.2. Δυτικοευρωπαίοι


IV. ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ IV.1. Εμπειρισμός

IV.2. Ορθολογισμός

IV.3. Ευκαιριοκρατία

IV.4. Γαλλικός Διαφωτισμός

IV.5. Γερμανικός Ιδεαλισμός και Ρομαντισμός

IV.5.1. Κριτικισμός

IV.5.2. Θεωρησιακός ιδεαλισμός

IV.5.3. Ουμανισμός και παιδαγωγική

IV.5.4. Μετα-ιδεαλισμός

IV.5.5. Ατομισμός IV.7. Σκωτική σχολή

IV.8. Πολιτική Φιλοσοφία και Φιλοσοφία της Πολιτικής Οικονομίας

IV.9. Ελληνική Νεότερη Φιλοσοφία


V. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (από τα μέσα του 19ου αιώνα έως σήμερα)

V.1. Κλασικός Θετικισμός

V.2. Ιστορικός και Διαλεκτικός Υλισμός

V.3. Επιστημολογικές Συνθέσεις

V.4. Ύστερος ιδεαλισμός

V.5. Νεοκαντιανισμός V.6. Χεγκελιανισμός

V.7. Φιλοσοφία των Επιστημών του Πνεύματος

V.8. Φιλοσοφία της ζωής

V.9. Φιλοσοφία της Κουλτούρας και της Ιστορίας

V.10. Κριτικός Ορθολογισμός

V.11. Φαινομενολογία

V.12. Φιλοσοφική Ανθρωπολογία

V.13. Φιλοσοφία της Ύπαρξης - Υπαρξισμός

V.14. Περσοναλισμός

V.15. Σύγχρονος Εμπειρισμός και Νεοθετικισμός

V.16. Φιλοσοφία της Γλώσσας και Αναλυτική Φιλοσοφία

V.17. Σχολή της Βαρσοβίας

V.18. Λογιστική ή Λογικισμός, Κονστρουκτιβισμός V.19. Αμερικανικός Πραγματισμός V.20. Νεομαρξισμός - Κριτική Θεωρία V.21. Σχολή της πράξης V.22. Ερμηνευτική

V.23. Επιστημολογία (σύγχρονες θεωρίες της επιστήμης, σύγχρονη επιστημολογία) V.24. Στρουκτουραλισμός

V.25. Πολιτική Φιλοσοφία και Φιλοσοφία της Πολιτικής Οικονομίας


0. ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ


0.1. Ινδικές σχολές

Εδώ αναφέρονται οι βουδιστικές φιλοσοφικές σχολές που διασκορπίστηκαν στις Ινδίες.


0.1.1. Σχολές Θεραβάντα

Η Θεραβάντα (= Διδασκαλία των πρεσβύτερων), που ονομάζεται επίσης υποτιμητικά «Χιναγιάνα» (= «Μικρό όχημα»), αποτελείται από δύο σχολές, που ιδρύθηκαν στη Νότια Ινδία.

Α) Σχολή Σαουτραντίκα:

Πρώιμη σχολή βουδιστικής φιλοσοφίας. Το όνομά της, Sautrantika, σημαίνει: «αυτοί που

βασίζονται στα σούτρας», δηλαδή σε αφορισμούς. Υποστήριξε μια γνωσιολογική θεωρία που μπορεί να χαρακτηριστεί «αναπαραστατικός ρεαλισμός» (= αποδοχή της πραγματικότητας μέσω των αναπαραστάσεών μας).

Β) Σχολή Βαϊμπασίκα:

Η σχολή Vaibhasika βασίστηκε στα σχόλια (vaibhasha) και υποστήριξε έναν άμεσο ρεαλισμό.


0.1.2. Σχολές Μαχαγιάνα

Οι δύο αυτές σχολές συνοψίζονται επονομαζόμενες Mahayana = «Μεγάλο όχημα»:

Α) Σχολή Μαντυαμίκα:

Nagarjuna (= Ναγκαρτζούνα, 2ος αι. μ.Χ.)

Υποστήριξε μια εκλεπτυσμένη γνωσιολογία, υποθέτοντας ότι οι αισθήσεις μας δεν είναι αξιόπιστες αλλά γεμάτες ψευδαισθήσεις, κάτι σαν ένας μεσολαβητής για την πρόσβασή μας στην πραγματικότητα. Από εκεί προήλθε και η ονομασία Madhyamika = δόγμα του ενδιάμεσου. Οδηγήθηκε επίσης στο να ταυτίσει τη νιρβάνα (= την ασκητική άρνηση των επιθυμιών) με τη σαμσάρα (= τον κύκλο συνεχών μετενσαρκώσεων).

Β) Σχολή Γιογκατσάρα ή Βιτζναναβάντα:

Asanga (= Ασάνγκα, 4ος αι. μ.Χ.), Vasubandhu (= Βασουμπάντου, 4ος αι. μ.Χ.)

Υποστήριξε ότι είναι αδύνατο να πετύχουμε την αλήθεια, αφού ούτε άμεσα ούτε μέσω των αισθήσεων μπορούμε να την προσεγγίσουμε. Επιτυγχάνουμε μόνο κάποιες πνευματικές καταστάσεις μέσω του διαλογισμού (εξ ου και «Yogacara» = εξάσκηση της γιόγκα).


0.2. Κινέζικες - Γιαπωνέζικες σχολές


Confucius (= Κομφούκιος, περίπου 551-479 π.Χ.), Mencius (= Μένκιους, περ. 372-298 π.Χ.), Hsun Tzu (= Χσουν Τζου, περ. 298-212 π.Χ.), Tung Chung-shu (= Τουνγκ Τσουνγκ-σου, περ. 179-104 π.Χ.)

Έδωσε έμφαση σε ηθικές και πολιτικές σκέψεις, επιδιώκοντας συχνά την αποκατάσταση των παλαιών αρχών. Υπέστη πολλές αλλαγές κατά τη μακραίωνη πορεία του και εξελίχθηκε με τον νεοκομφουκιανισμό και τις υπόλοιπες κινέζικες σχολές.


0.2.2. Ταοϊσμός:

Lao Tzu (= Λάο Τζου ή Λάο Τσε, 6ος αι. π.Χ.), Zhuang Tzu (= Τσουάνγκ Τσου, 4ος αιών π.Χ.)

Έδωσε έμφαση στην εναρμόνιση του ανθρώπου με την κοσμική τάξη (= ταό). Υποστήριξε ότι αυτή η εναρμόνιση μπορεί να επιτευχθεί με το μη-πράττειν και την αναστολή των επιθυμιών.


0.2.3. Σχολή των ονομάτων (ming chia):

Hui Shih (= Χούι Σιχ, 4ος αι. π.Χ.), Kung-sun Lung Tzu (= Κουνγκ-σουν Λουνγκ Τζου, 4ος-3ος αι. π.Χ.)

Η σχολή άνθισε κατά την αρχαία περίοδο της κινέζικης φιλοσοφίας. Επιδόθηκε στη μελέτη των ονομάτων και στη λογική. Χρησιμοποίησε τα επιχειρήματα ως μέσο όχι μόνο πειθούς αλλά και νοητικής εξάσκησης. Οι οπαδοί της σχολής ονομάστηκαν σοφιστές (pien che = πιεν τσε).


0.2.4. Συγκρητιστικός κομφουκιανισμός:

Tung Chung-shu (= Τουνγκ Τσουνγκ-σου, περ. 179-104 π.Χ.)

Επιχείρησε μια συσχέτιση και συμφιλίωση των παραδοσιακών αντιθέσεων γιν/γιανγκ, καλού/κακού, απληστίας/ φιλανθρωπίας.

0.2.5. Νεοταοϊσμός:

Wang Pi (= Γουάνγκ Πι, 226-249 μ.Χ.), Kuo Hsiang (= Κούο Χσιάνγκ, 3ος αι. μ.Χ.) Εμβάθυνε στις αρχές του ταοϊσμού με καλλιέργεια οντολογικών εννοιών (ον - μη ον) διασυνδέοντας έτσι τον ταοϊσμό με τον βουδισμό.


0.2.6. Σχολή του Ζεν:

Bodhidharma (= Μποντιντάρμα, 5ος αι. μ.Χ.)

Προέκυψε από τη βουδιστική σχολή Μαχαγιάνα. Η γιαπωνέζικη λέξη «ζεν» προέρχεται από την κινέζικη «τσαν», κι αυτή από τη σανσκριτική dhyana = διαλογισμός.

Έδωσε έμφαση στο βίωμα με στόχο την επίτευξη του διαφωτισμού. Συνεπώς υποβάθμισε τη θεωρητική γνώση προς χάρη της άμεσης βιωματικής σοφίας (μέσω διαλογισμού).


0.2.6. Νεοκομφουκιανισμός:

Zhou Dunyi (= Τσου Ντουν-ι, 1017-1073), Zhu Xi = Chu Hsi (= Τσου Χσι, 1130-1200),

Wang Yang-ming (= Γουάνγκ Γιανγκ-μινγκ, 1472-1529) Ερμήνευσε με ποικίλους τρόπους τα διδάγματα του Κομφούκιου. Με βάση μεταφυσικές έννοιες υποστήριξε ηθικές και πολιτικές απόψεις. Διαχωρίζεται στην ιδεαλιστική σχολή του νου και στην ορθολογική σχολή της αρχής:


0.2.6.1. Ιδεαλιστική σχολή του νου:

Lu Hsiang-shan (= Λου Χσιανγκ-σαν, 1139-1193), Wang Yang-ming ( = Γουάνγκ Γιανγκ- μινγκ, 1472-1529)

Έδωσε έμφαση στην έννοια του νου, τον οποίο ταύτισε με τα πράγματα που αποτελούν τον κόσμο.


0.2.6.2. Ορθολογική σχολή της αρχής:

Sao Yung (= Σάο Γιουνγκ, 1011-1077), Ch'eng Hao (= Τσενγκ Χάο = Ch'eng Ming-tao = Τσενγκ Μινγκ-τάο, 1032-1085), Ch'eng I (= Τσενγκ Ι, 1033-1107), Chang Tsai (= Τσανγκ Τσάι, 1020-1077), Zhu Hsi = Chu Hsi (= Τσου Χσι, 1130-1200)

Υποστήριξε ότι μέσω της ορθολογικής αντιμετώπισης καλλιεργείται η ανθρώπινη ηθικότητα, αποφεύγονται τα πάθη κι επιτυγχάνεται η πλήρης ανάπτυξη της ανθρώπινης φύσης.


0.3. Κορεατικές σχολές


0.3.1. Σχολή Μαντχυαμίκα (Madhyamika)


0.3.2. Σχολή Βιζναπτιματράτα-βαντίν (Vijnaptimatrata-vadin)

Προέκυψαν από διάσπαση της ινδικής σχολής Μαχαγιάνα. Η πρώτη από αυτές τις σχολές αμφισβήτησε την ύπαρξη, η δεύτερη την αποδέχτηκε.


0.3.3. Σχολή Κύο-χακ (Kyo-hak) 0.3.4. Σχολή Σον-γκα (Son-ga)

Η πρώτη από αυτές τις σχολές υποστήριξε ότι ο άνθρωπος μπορεί να φωτισθεί μέσω της πίστης και της κατανόησης των Γραφών, ενώ η δεύτερη αρνήθηκε αυτή τη θέση.


0.4. Περσικές - Αραβικές - Ισλαμικές σχολές


0.4.1. Ζωροαστρισμός:

Zoroaster ή Zarathustra (= Ζωροάστρης ή Ζαρατούστρα, 6ος αι. π.Χ.) Θρησκευτικό-φιλοσοφικό κίνημα που έδωσε έμφαση στην προαιώνια διαμάχη μεταξύ του

καλού και του κακού, τα οποία προσωποποίησε ως θεϊκές δυνάμεις («Άχουρα Μάζντα»

- «Αριμάν»).

Οπαδοί του ζωροαστρισμού υπάρχουν έως σήμερα σε πολλές χώρες, όπως στις Ινδίες, στο Ιράν, στο Πακιστάν κλπ.


0.4.2. Σουφισμός:

Maruf Karkhi (= Μαρούφ από το Καρκ, περ. 750-815 μ.Χ.), Al Ghazali (= Αλ Γκαζαλί,1058-1111 )

Ιδρύθηκε στην Περσία κι επεκτάθηκε σε πολλές ισλαμικές χώρες. Η περσική λέξη «σούφι» σημαίνει: προφήτης. Καλλιέργησε τάσεις μυστικισμού και ασκητισμού.


Ι. ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ


Ι.1. Προσωκρατικές Σχολές

Ι.1.1. Ιωνική Σχολή:

Θαλής ο Μιλήσιος (625-546 π.Χ.), Αναξίμανδρος ο Μιλήσιος (610-545 π.Χ.), Αναξιμένης ο Μιλήσιος (585-525 π.Χ.), Ξενοφάνης ο Κολοφώνιος (570-; π.Χ.), Ηράκλειτος ο Εφέσιος (545-480 π.Χ.), Αναξαγόρας ο Κλαζομένιος (500-428 π.Χ.)

Υποστήριξε ότι η αρχή των πραγμάτων είναι κάτι κινούμενο (νερό, αέρας, πυρ κλπ.). Ι.1.2. Ελεατική Σχολή:

Παρμενίδης ο Ελεάτης (540-; π.Χ.), Ζήνων ο Ελεάτης (490-430 π.Χ.), Εμπεδοκλής ο Ακραγαντίνος (490-430 π.Χ.) Υποστήριξε ότι το σύμπαν είναι στ' αλήθεια ακίνητο και ενιαίο, ενώ η αλλαγή και η πληθώρα θα πρέπει ν' αποκλεισθούν. Πίσω από τη γένεση και τη φθορά των πραγμάτων κρύβεται η ανάμειξη και η εναλλαγή των στοιχείων.

Ι.1.3. Ατομισμός ή ατομοκρατία:

Λεύκιππος ο Μιλήσιος (περίπου 460 π.Χ.), Δημόκριτος ο Αβδηρίτης (460-370 π.Χ.) Υποστήριξε ότι είναι αδύνατο να τέμνονται ή να διχοτομούνται τα όντα επ' άπειρο, γιατί υπάρχει ένα ελάχιστο όριο που είναι άτμητο (άτομον). Τα άτομα δεν έχουν μεταξύ τους

ποιοτικές διαφορές, αλλά κινούνται μέσα στο κενό - επ' άπειρο.

Ι.1.4. Αρχαία Πυθαγόρεια Σχολή ή Πυθαγορισμός:

Πυθαγόρας ο Σάμιος (580-500 π.Χ.), Κέρκωψ, Πέτρων, Βρο(ν)τίνος, Αρχύτας ο Ταραντίνος (400-350 π.Χ.), Όκελλος ο Λευκανός (ή Όκκελος ή Όκελος, 2ος αι. π.Χ.)

Υποστήριξε ότι ο κόσμος αποτελείται από πεπερασμένα και άπειρα μεγέθη και λάτρεψε τη δύναμη του αριθμού. Θεώρησε ως πυρήνα των αριθμών τη δεκάδα.

Ξαναεμφανίστηκε ως Νεοπυθαγορισμός (1ος αι. π.Χ. - 1ος αι. μ.Χ.).

Ι.2. Αρχαία Σοφιστική

Ξενιάδης ο Κορίνθιος (5ος αι. π.Χ.), Γοργίας ο Λεοντίνος (483-375 π.Χ.), Πρωταγόρας ο Αβδηρίτης (480-410 π.Χ.), Πρόδικος ο Κείος (5ος αι. π.Χ.), Θρασύμαχος ο Χαλκηδόνιος (5ος αι. π.Χ.), Ιππίας ο Ηλείος (5ος αι. π.Χ.), Αντιφών ο Αθηναίος (5ος αι. π.Χ.), [Σωκράτης ο Αθηναίος (469-399 π.Χ.)]

Υποστήριξε ότι για κάθε ζήτημα δεν υπάρχει ως λύση μία αλήθεια, γιατί οι αλήθειες είναι πολλές. Από αυτές μπορεί κανείς να επιλέγει όποια ικανοποιεί καλύτερα τις ανάγκες του. Οι ηθικές αξίες είναι σχετικές κι επικρατεί όποια ωφελεί περισσότερο. Το μέτρο όλων των πραγμάτων είναι ο άνθρωπος (Πρωταγόρας).

Ξαναεμφανίστηκε κατά τον 1ο-4ο αιώνα μ.Χ. ως Δεύτερη Σοφιστική (δες παρακάτω).

Ι.3. Κλασικές Σχολές

Ι.3.1. Κυνική Σχολή ή Κυνισμός:

Αντισθένης ο Αθηναίος (444-368 π.Χ.), Διογένης ο Σινωπεύς (412-323 π.Χ.), Δίων Χρυσόστομος (= Δίων Κοκκηιανός, 40-120 μ.Χ.), Κράτης ο Θηβαίος (4ος/3ος αι. π.Χ.), Αρίστων ο Χίος (= Αρίστων ο Φάλανθος, 3ος αι. π.Χ.)

Υποστήριξε ότι πρέπει να καταπολεμούμε τις επιθυμίες και τις ηδονές, να αδιαφορούμε για το χρήμα και να ζούμε στη φύση αδιαφορώντας για τον πολιτισμό.

Ι.3.2. Ηδονισμός ή Κυρηναϊκή Σχολή:

Αρίστιππος ο Κυρηναίος / ο Πρεσβύτερος (435-360 π.Χ.), Θεόδωρος ο Κυρηναίος (4ος-3ος αι. π.Χ.), Ηγησίας ο Κυρηναίος (330-270 π.Χ.)

Υποστήριξε ότι είναι ηθικό να επιδιώκουμε και ν' απολαμβάνουμε τις ηδονές. Ανάμεσα σε δύο πράξεις πρέπει να επιλέγουμε όποια θα επιφέρει περισσότερη απόλαυση. Ένα μετριοπαθή ηδονισμό υποστήριξε ο Επικουρισμός (δες παρακάτω, 4ος αιών π.Χ. - 2ος αιών μ.Χ.).

1.3.3. Μεγαρική Σχολή:

Ευκλείδης ο Μεγαρεύς (450-380 π.Χ.), Ευβουλίδης ο Μεγαρεύς (4ος αι. π.Χ.), Διόδωρος από την Ιασό (4ος αι. π.Χ.), Στίλπων ο Μεγαρεύς (4ος αι. π.Χ.), Φαίδων (5ος/4ος αιών π.Χ.)

Συνδύασε την ηθική φιλοσοφία του Σωκράτη με τον ενισμό των Ελεατών. Καλλιέργησε την εριστική τέχνη προσπαθώντας να αναιρέσει τη διδασκαλία του Πλάτωνα.

Φαίδων ο Ηλείος (5ος-4ος αι. π.Χ.), Πλείστανος (4ος αι. π.Χ.), Μενέδημος ο Ερετριεύς (4ος αι. π.Χ.)

Η Σχολή, παρακλάδι της Μεγαρικής, ιδρύθηκε στην Ηλεία και αργότερα ο Μενέδημος την μετέφερε στην Ερέτρια. Υποστήριξε ότι ασκώντας τη φιλοσοφία επιτυγχάνουμε την κάθαρση της ψυχής και την αληθινή ελευθερία.

1.3.5. Αρχαία Πλατωνική Ακαδημία:

Πλάτων ο Αθηναίος (427-347 π.Χ.), Εύδοξος ο Κνίδιος (407-355 π.Χ.), Ηρακλείδης ο Ποντικός (390-310 π.Χ.), Σπεύσιππος ο Αθηναίος (4ος αι. π.Χ.), Ξενοκράτης ο Χαλκηδόνιος (4ος αι. π.Χ.), Πολέμων ο Αθηναίος (4ος-3ος αι. π.Χ.), Κράντωρ ο Σολεύς (4ος-3ος αι. π.Χ.), Κράτης ο Θριάσιος (3ος αι. π.Χ.)

Ιδρύθηκε το 387 π.Χ. από τον Πλάτωνα κοντά στο ιερό του ήρωα Ακάδημου (γι' αυτό και η επονομασία «Ακαδημία»). Η λειτουργία της διακρίνεται σε αρχαία, μέση και νέα περίοδο (συχνά προστίθεται και μια τέταρτη, πέμπτη και έκτη περίοδος). Η Ακαδημία έπαυσε να λειτουργεί με διάταγμα του Ιουστινιανού το 529 μ.Χ.

Υποστήριξε ότι η αληθινή ουσία των πραγμάτων είναι οι ιδέες, τις οποίες προσεγγίζουμε κυρίως νοητικά. Οι διάδοχοι απέκλιναν από αυτή τη θεωρία λιγότερο ή περισσότερο. Μια δημιουργική ανανέωση επέφερε η Νεοπλατωνική Σχολή ή Νεοπλατωνισμός (δες παρακάτω).

1.3.6. Λύκειο ή Περιπατητική Σχολή ή Περίπατος:

Αριστοτέλης ο Σταγιρίτης ή Σταγειρίτης (384-322 π.Χ.), Θεόφραστος ο Ερέσιος (371­287 π.Χ.), Αριστόξενος ο Ταραντίνος (4ος αι. π.Χ.), Αρίστων ο Κείος (3ος αι. π.Χ.), Σάτυρος (περ. 200 π.Χ.), Κριτόλαος ο Φασηλίτης (2ος αι. π.Χ.), Αλέξανδρος ο Αφροδισιεύς (3ος αι. μ.Χ.)

Ιδρύθηκε από τον Αριστοτέλη το 335 π.Χ. κοντά στο ιερό του Λυκείου Απόλλωνος (απ' όπου η ονομασία «Λύκειο») που προσεγγιζόταν μέσω της στοάς που ονομαζόταν «Περίπατος». Ο διάδοχος του Αριστοτέλη, ο Θεόφραστος, επέκτεινε τα όρια της Σχολής και της έδωσε νομική οντότητα. Υπήρξε κέντρο ευρύτατης επιστημονικής έρευνας.

Υποστήριξε ότι η ουσία των πραγμάτων δεν βρίσκεται σε ένα ξεχωριστό κόσμο ιδεών αλλά μέσα στα ίδια τα πράγματα. Έτσι προήγαγε τις εμπειρικές έρευνες στη φύση, στην κοινωνία, στην ηθική, στην πολιτική, στη λογική κλπ.

Ι.4. Μετακλασικές-Ελληνιστικές Σχολές

Ι.4.1. Στωική Σχολή ή Στωικισμός:

Ζήνων ο Κιτιεύς (336-264 π.Χ.), Κλεάνθης ο Άσσιος (331-233 π.Χ.), Χρύσιππος ο Σολεύς (280-209 π.Χ.), Κράτης ο Μαλλώτης (270-180 π.Χ.), Παναίτιος ο Ρόδιος (185-110 π.Χ.), Ποσειδώνιος ο Απαμεύς (135-51 π.Χ.), Μarcus Tullius Cicero (= Κικέρων = Κικέρωνας, 105-43 π.Χ.), Lucius Seneca (= Λούκιος Σενέκας, 1-65 μ.Χ.), Πλούταρχος ο Χαιρωνεύς (περίπου 50-120 μ.Χ.), Επίκτητος (50-138 μ.Χ.), Marcus Aurelius (= Μάρκος Αυρήλιος, 121-180 μ.Χ. )

Η Σχολή πήρε το όνομά της από την Ποικίλη Στοά, όπου γίνονταν οι πρώτες της συγκεντρώσεις. Λειτούργησε από τον 4ο αι. π.Χ. έως τον 2ο αι. μ.Χ. Διακρίνεται σε αρχαία Στοά (Ζήνων - Κλεάνθης - Χρύσιππος), μέση Στοά (Παναίτιος - Ποσειδώνιος) και νέα Στοά (Επίκτητος - Μάρκος Αυρήλιος).

Επικεντρώθηκε στην ηθική φιλοσοφία και απέδωσε στην αρετή απόλυτη αξία, στην οποία συμβάλλουν δευτερευόντως τα «αδιάφορα» (η υγεία, ο πλούτος, η τιμή κλπ.). Ο εν ημίν λόγος πρέπει να συμμορφώνεται με τον φυσικό λόγο, έτσι ώστε κύριο ηθικό αξίωμα έγινε το «ομολογουμένως τη φύσει ζην». Υποστηρίχθηκε η αποφυγή των παθών (απάθεια) και η προσέγγιση στον Θεό.

Ι.4.2. Επικουρισμός:

Επίκουρος (341-270 π.Χ.), Μητρόδωρος ο Λαμψακηνός (4ος αι. π.Χ.), Φιλόδημος από τα Γάδαρα (2ος/1ος αι. π.Χ.), Τίτος Κάρος Λουκρήτιος (= Titus Carus Lucretius, 96­55 π.Χ. ), Διογένης ο Οινοανδέας (2ος αι. μ.Χ.)

Υποστήριξε την επιδίωξη της απόλαυσης, αλλά με μετριοπαθή και όχι ακραίο τρόπο όπως η Κυρηναϊκή Σχολή (5ος-3ος αι. π.Χ.). Διέκρινε τις καθαρά σωματικές («κατά κίνηση») από τις πνευματικές («καταστηματικές») ηδονές κι έδωσε έμφαση στις δεύτερες, επειδή εξασφαλίζουν την ψυχική αταραξία. Συνδύασε στωικές και ατομιστικές απόψεις.

Από το αγρόκτημα όπου εγκαταστάθηκε αυτή η Σχολή ονομάστηκε «Κήπος», εκεί και καλλιέργησε την κοινοβιακή ζωή.

1.4.3. Αρχαίος Σκεπτικισμός ή Πυρρωνισμός:

Πύρρων ο Ηλείος (365-275 π.Χ.), Τίμων ο Φλειάσιος (320-230 π.Χ.), Αρκεσίλαος ο Πιταναίος (315-241 π.Χ.), Καρνεάδης ο Κυρηναίος (214-128 π.Χ.), Αινησίδημος ο Κνώσιος (1ος αι. π.Χ.), Σέξτος ο Εμπειρικός (200-250 μ.Χ.)

Υποστήριξε την αμφισβήτηση των καθιερωμένων θεωριών και αξιών. Έτσι, αμφισβήτησε τη δυνατότητα της γνώσης και τη βεβαιότητα για όσα υπάρχουν. Επιφυλασσόμενοι και μην εκφέροντας κρίση (επέχοντες) οι σκεπτικιστές θεωρούσαν ότι πετυχαίνουν την ψυχική γαλήνη.

Οι διδασκαλίες αυτής της Σχολής αναβίωσαν γόνιμα κατά τους νεότερους χρόνους κι επέφεραν πολύπλευρη ανακαίνιση στις επιστήμες και στα ήθη.

1.4.4. Μέση Πλατωνική Ακαδημία ή Μέσος Πλατωνισμός:

Αρκεσίλαος ο Πιταναίος (316-241 π.Χ.), Λακύδης ο Κυρηναίος (3ος αι. π.Χ.), Τηλεκλής,Εύανδρος, Ηγησίνους ο Περγαμηνός (3ος-2ος αι. π.Χ.) Δεχόμενη επιδράσεις από παράλληλα φιλοσοφικά ρεύματα της εποχής, όπως ήταν ο σκεπτικισμός και ο στωικισμός, η Πλατωνική Ακαδημία τροποποίησε κατά καιρούς τις απόψεις της και αποστασιοποιήθηκε λιγότερο ή περισσότερο από τις απόψεις του Πλάτωνα.

1.4.5. Νέα Πλατωνική Ακαδημία:

Καρνεάδης ο Κυρηναίος (3ος-2ος αι. π.Χ.), Κλειτόμαχος ο Καρχηδόνιος (2ος αι. π.Χ.), Αντίοχος ο Ασκαλωνίτης (130-68 π.Χ.), Εύδωρος ο Αλεξανδρεύς (1ος αι. π.Χ.), Θράσυλλος ο Μενδήσιος (ή Θράσυλος, 1ος αι. μ.Χ. ), Πλούταρχος ο Χαιρωνεύς (45­125 μ.Χ.), Θέων ο Σμυρναίος (2ος αι. μ.Χ.), Απουλήιος Λεύκιος (2ος αι. μ.Χ.), Γάιος (2ος αι. μ.Χ.), Αλβίνος (2ος αι. μ.Χ.)

Κυρίαρχες τάσεις της Ακαδημίας υπήρξαν σ' αυτή την περίοδο οι σκεπτικιστικές και εκλεκτικιστικές.

Ι.4.6. Δεύτερη Σοφιστική (1ος-4ος αι. μ.Χ.):

Ηρώδης ο Αττικός (= Lucius Vibullius Hipparchus Claudius Atticus Herodes, 101-177 μ.Χ.), Αίλιος Αριστείδης (129-189 ή 199 μ.Χ.), Λουκιανός ο Σαμοσατεύς (2ος αι. μ.Χ.), Λιβάνιος (314-392 μ.Χ.)

Καλλιέργησε τη ρητορική τέχνη και μελέτησε την κλασική αρχαιότητα. Στηλίτευσε κοινωνικά έκτροπα και πρόσφερε συμβουλές για να βελτιωθούν οι σχέσεις μεταξύ των πόλεων. Επιχείρησε να δημιουργήσει ένα υψηλό γλωσσικό ύφος βασισμένο στην αττική διάλεκτο.

1.4.7. Γνωστικισμός:

Σίμων ο Μάγος (1ος αι. μ.Χ.), Βασιλείδης (2ος αι. μ.Χ.), Βαλεντίνος (2ος αι. μ.Χ.), Καρποκράτης (2ος αι. μ.Χ.), Μαρκίων ο Ποντικός (2ος αι. μ.Χ.), Βαρδησάνης (154­222 μ.Χ.)

Υποστήριξε ένα σύμπλεγμα φιλοσοφικών αλλά και θρησκευτικών, μυστικιστικών και πνευματιστικών απόψεων. Θεώρησε ότι όχι μέσω της θρησκευτικής πίστης αλλά μέσω της γνώσης μπορεί να επιτευχθεί η ανθρώπινη σωτηρία. Κατά καιρούς αντιτάχθηκε στον χριστιανισμό αλλά και επηρεάστηκε από αυτόν.

Ι.4.8. Εκλεκτικισμός:

Φίλων ο Αλεξανδρεύς (20 π.Χ. - 50 μ.Χ.), Ήρων ο Αλεξανδρεύς (10-70 μ.Χ.), Γαληνός ο Περγαμηνός (129-199 μ.Χ.), Κλήμης ο Αλεξανδρεύς (150-215 μ.Χ.), Λουκιανός ο Σαμοσατεύς (2ος αι. μ.Χ.), Ερμής ο Τρισμέγιστος (= Ερμαϊκά ή ερμητικά κείμενα, 2ος-3ος αι. μ.Χ. ), Διογένης ο Λαέρτιος (3ος αι. μ.Χ.), Νεμέσιος, επίσκοπος Εμέσης (4ος-5ος αι. μ.Χ.)

Υποστήριξε ότι ένα φιλοσοφικό σύστημα συγκροτείται με επιλογή απόψεων αντλημένων από άλλες φιλοσοφικές θεωρίες. Η θεωρία του εκλεκτικισμού αναβίωσε εκτεταμένα κατά τη νεότερη αλλά και τη σύγχρονη εποχή.

1.4.9. Αλεξανδρινή σχολή των κατηχητών και εξηγητών:

Πάνταινος (2ος αι. μ.Χ.), Κλήμης ο Αλεξανδρεύς (150-215 μ.Χ.), Ωριγένης (185-254), Μέγας Διονύσιος ο Αλεξανδρείας (3ος αι. μ.Χ.) Καταπολέμησε την αίρεση του γνωστικισμού προσδιορίζοντας επακριβώς τα νοήματα της χριστιανικής διδασκαλίας. Υποστήριξε την εναρμόνιση της αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας με τα χριστιανικά δόγματα.

Ι.4.10. Νεοπυθαγορισμός:

Πούμπλιος Νιγίδιος Φίγουλος (= Publius Nigidius Figulus, 1ος αι. π.Χ.), Κόιντος Σέξτιος (= Quintus Sextius, 1ος αι. π.Χ.), Κόιντος Νίγρος Σέξτιος (= Quintus Niger Sextius, 1ος αι. π.Χ.), Απολλώνιος ο Τυανεύς (1ος αι. μ.Χ.), Μοδεράτος από τα Γάδειρα (1ος αι. μ.Χ.), Νικόμαχος ο Γερασηνός (2ος αι. μ.Χ.), Νουμήνιος ο Απαμεύς (2ος αι. μ.Χ.), Φιλόστρατος ο Πρεσβύτερος (2ος/3ος αι. μ.Χ.)

Αναζωογόνησε τις πυθαγόρειες διδασκαλίες καλλιεργώντας την ηθικολογία και τον ασκητισμό και τελώντας θεουργικές τελετές. Υποστήριξε την πίστη στην αθανασία της ψυχής και στην ιδανικότητα των αριθμών.

Ι.4.11. Νεοπλατωνική Σχολή ή Νεοπλατωνισμός:

Ψευδο-Λογγίνος (1ος αι. μ.Χ.), Αμμώνιος Σακκάς (175-242), Πλωτίνος (205-270), Πορφύριος ο Τύριος (232-304), Φίρμικος Ματερνός (= Julius Firmicus Maternus, 4ος αι. μ.Χ.), Ιουλιανός ο Αποστάτης ή Παραβάτης (= Flavius Claudius Iulianus, 331-363), Ιάμβλιχος ο Χαλκιδεύς (4ος αι.), Gaius Sallustius Crispus (= Γάιος Σαλλούστιος ή Σαλούστιος, 4ος αι.), Υπατία (370-415), Πρόκλος ο Λύκιος (410­485), Δομνίνος (από τη Λάρισα της Συρίας, 5ος αι. ), Ιεροκλής ο Αλεξανδρεύς (5ος αι.), Συριανός ο Αλεξανδρεύς (5ος αι.), Δαμάσκιος (458-538 μ.Χ.), Ιωάννης ο Φιλόπονος (6ος αι.)

Υποστήριξε τη διαίρεση της πραγματικότητας σε τέσσερα επίπεδα: εν - νους - ψυχή - φύσις, καθένα από τα οποία απορρέει από το προηγούμενο αλλά και τελειοποιείται τείνοντας προς αυτό. Η πορεία ανάκαμψης εννοιολογείται μέσα από τρία στάδια: μονή - πρόοδος - επιστροφή.

Η Σχολή του Νεοπλατωνισμού επεκτάθηκε σε πολλά μέρη: στη Ρώμη, στη Συρία, στην Πέργαμο, στην Αθήνα και στην Αλεξάνδρεια. Αναβίωσε κατά την Αναγέννηση.


ΙΙ. ΠΑΤΕΡΕΣ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ - ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΙ - ΜΥΣΤΙΚΓΣΤΕΣ


ΙΙ.1. Πατερική φιλοσοφία (2ος - 6ος αιών ):

Τερτυλλιανός (= Quintus Septimius Florens Tertullianus, 160-230), Ωριγένης (185-254), Γρηγόριος Ναζιανζηνός (= Γρηγόριος ο Θεολόγος, 326-390), Βασίλειος Καισαρείας (330-379), Γρηγόριος Νύσσης (335-394), Ιωάννης ο Χρυσόστομος (344-407), Αυγουστίνος (= Sanctus Aurelius Augustinus, 354-430), Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης ή Ψευδο-Διονύσιος (5ος αι.), Βοήθιος (= Anicius Manlius Severinus Boethius, 480-­524)

Υποστήριξε τις χριστιανικές διδασκαλίες και αντιμετώπισε - άλλοτε πολεμικά και άλλοτε δεκτικά - τις «παγανιστικές» (από το λατιν. paganus = αγροίκος, χυδαίος) αντιλήψεις των αρχαίων Ελλήνων. Τα κείμενα έχουν κυρίως προτρεπτικό χαρακτήρα υπέρ της μεταστροφής στο χριστιανισμό και ανταγωνιστικό χαρακτήρα κατά των αντιπάλων.

11.1.1. Απολογητές

Κοδράτος ο Αθηναίος (2ος αι.), Αριστείδης Μαρκιανός (2ος αι.), Ιουστίνος ο μάρτυς (2ος αι.), Τατιανός Ασσύριος ή Σύρος (2ος αι.), Αθηναγόρας ο Αθηναίος (2ος αι.), Θεόφιλος Αντιοχείας (2ος αι.), Ερμείας ο απολογητής (2ος αι.), Αρνόβιος εκ Σίκκης (3ος αιών). Υπερασπίστηκαν τις διδασκαλίες του χριστιανισμού από τους «εθνικούς» και τους αιρετικούς με θεωρητικά και ηθικά επιχειρήματα.

ΙΙ.2. Βυζαντινή φιλοσοφία

Λεόντιος ο Βυζάντιος (475-543), Μάξιμος ο Ομολογητής (580-662), Ιωάννης Δαμασκηνός (674-749), Αρέθας [επίσκοπος] Καισαρείας (860-932), Μιχαήλ Ψελλός (1018-1096), Μιχαήλ ο Εφέσιος (11ος αι.), Μιχαήλ Ανδρεόπουλος (11ος αι.), Νικηφόρος Βλεμμύδης (1197-1272), Γεώργιος Παχυμέρης (1242-1310), Μάξιμος Πλανούδης (1260-1310), Βαρλαάμ ο Καλαβρός (1290-1348), Νικηφόρος Γρηγοράς (1295-1360), Γρηγόριος Παλαμάς (1296-1359), Δημήτριος Κυδώνης (14ος αι.), Νικόλαος Καβάσιλας (14ος αι.), Θεοφάνης Νικαίας (14ος αι.)

Πρόκειται για τη φιλοσοφία που καλλιεργήθηκε κατά τους αιώνες που κυριαρχούσε η βυζαντινή αυτοκρατορία. Βασίστηκε στην πατερική φιλοσοφία και στις αποφάσεις των οικουμενικών συνόδων, αλλά σχολίασε με σεβασμό και τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους.

ΙΙ.3. Σχολαστική ή Μεσαιωνική φιλοσοφία ή Σχολαστικισμός

ΙΙ.3.1. Πρώιμοι σχολαστικοί:

Johannes Scotus Eriugena (810-877), Saint Anselm of Canterbury (= Anselmus = άγιος Άνσελμος του Καντέρμπουρυ, 1033-1109), Roscelin de Compiegne (= Ροσλέν ντε Κομπιέν, 1050-1123)

ΙΙ. 3.2. Κατεξοχήν σχολαστικοί:

Petrus Abaelardus (= Πέτρος Αβελάρδος, 1079-1142), Petrus Lombardus (= Πέτρος Λομβαρδός, 1095-1160), Averroes (= Αβερρόης, 1126-1198), Moses Maimonides (= Μωυσής Μαϊμονίδης, 1135-1204), Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης (1182-1227), Albertus Magnus (= Αλβέρτος ο Μέγας, 1193 ή 1207-1280), Roger Bacon (= Ρότζερ Μπέικον, 1214-1293), San Bonaventura (= άγιος Μποναβεντούρα, 1217-1274), Thomas de Aquino (= Θωμάς Ακινάτης ή Ακυινάτης, 1225-1274)

ΙΙ. 3.3. Ύστεροι σχολαστικοί:

Raymundus Lullus ή Ramon Llull (= Ρεϊμούντους Λούλους, 1232-1316), Dante Alighieri (= Δάντης, 1265-1321 ), John Duns Scotus (= Ιωάννης Σκώτος, 1266-1308), William of Ockham (= Guilelmus de Ockham = Γουλιέλμος του Όκαμ, περ. 1285-1349)

Καλλιεργήθηκε κατά το Μεσαίωνα μέσα στις πανεπιστημιακές Σχολές, γι' αυτό και ονομάστηκε «σχολαστική φιλοσοφία». Υποστήριξε τις χριστιανικές διδασκαλίες και σχολίασε εκτεταμένα τα κείμενα του Αριστοτέλη. Μελέτησε κυρίως τη λογική, τη γνωσιολογία και τη μεταφυσική με βασικές έννοιες: ουσία-συμβεβηκότα, φυσικό-αφύσικο.

ΙΙ. 3.4. Σχολή του Μέρτον ή Υπολογιστές της Οξφόρδης

Richard Swineshead (14ος αι.), Thomas Bradwardine (1290-1349), John of Dumbleton (1310-1349), William Heytesbury (1313-1372) Η σχολή εντοπίζεται στο κολέγιο Merton της Οξφόρδης. Η κύρια ονομασία της οφείλεται στο Βιβλίο των υπολογισμών (Liber calculationum) που συνέγραψε πιθανότατα ο Swineshead.

Έδωσε έμφαση στη λογική, στη φιλοσοφία της φύσης και στη φιλοσοφία των μαθηματικών. Καλλιέργησε επίσης τις διαλογικές αντιπαραθέσεις (disputationes).

ΙΙ.4. Μυστικισμός

Meister Eckhart (= Μάιστερ Έκχαρτ, 1260-1327), Johannes Tauler (= Ιωάννης Τάουλερ, 1300-1361 ), Θωμάς ο Κεμπήσιος (1379-1471)

Υποστήριξε μια γνώση που δεν αποκτάται μέσω των αισθήσεων, αλλά μέσω εκστατικών εμπειριών που επιτυγχάνονται με προσευχή, διαλογισμό, νηστεία και σωματική εγκράτεια. Επειδή τέτοιες εμπειρίες δεν μεταδίδονται λεκτικά ή λογικά, ο μυστικισμός συχνά οδηγείται σε υπέρλογες διατυπώσεις.


ΙΙΙ. ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ