Ιστορία / Πολιτισμός

 Επιλεγμένα Βιβλία - Εικόνες

March 21, 2018

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΤΙΑΣ

1. Η Υπατία, (; - 415) μια από τις σημαίες των Νεοπαγανιστών (Ν/Π), θεωρείται από τους σύγχρονους θιασώτες της σαν μία νεοπλατωνική φιλόσοφος εξ Αλεξανδρείας, η οποία κατά τους ισχυρισμούς τους, δολοφονή...

 Εισαγωγή

Το κατά πόσο η Μακεδονία αποτέλεσε και αποτελεί από την αρχαιότητα μέχρι και τις μέρες μας περιοχή καθαρά ελληνική είναι ένα ιδιαίτερα έκδηλο πρόβλημα της σύγχρονης αλλά και της παλιότερης διεπιστημονικής έρευνας, τ...

  Εισαγωγή

Μεταξύ των μεγάλων εθνικών ομάδων του Μάλι, υπάρχουν πολλές μικρότερες, μερικές από τις οποίες προέρχονται από τις πιο αρχαίες νέγρικες φυλές της περιοχής. Μία από αυτές είναι οι Ντογκόν, φυλή του οροπεδίου της Μπα...

February 1, 2016

 Εγκριτικό τού Καταστατικού τού Τεκτονικού Ιδρύματος Προεδρικό Διάταγμα  – 01/12/1927

Έχοντες υπόψη

α) τας διατάξεις του από 22 Ιουλίου 1927 Ν. Διατάγματος « περί οργανώσεως τών Υπηρεσιών τού Υπουργείου Υγιεινής κ.λπ.»...

October 3, 2015

Ο Σολομών ( Σλομό - שלמה ), γιός τού Δαβίδ ( 5ο τέκνο ) και της Βηθσαβεέ, 3ος Βασιλεύς  τού Ισραήλ, ανέβηκε στο θρόνο τού Ισραήλ στα 972 π.Χ. και βασίλεψε για 40 χρόνια, ο δε προφήτης Νάθαν, στον οποίον εμπιστεύθηκε την ανατ...

 

 

Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβρης 1923, παιδιά ξυπόλητα, με μπαλωμένα ρούχα που μοσχοβολούν όμως από το άρωμα του σαπουνιού, χτενισμένα μαλλιά πιασμένα αλογοουρά, κουρεμένα κεφαλάκια και πλατιά χαμόγελα κάνουν την εμφάνισή τους ανάμ...

Please reload

Please reload

Αρχείο αναρτήσεων
Please reload

Αναζήτηση με τίτλους κλειδιά
Please reload