Ελευθεροτεκτονισμός

 Επιλεγμένα Βιβλία - Εικόνες

September 28, 2019

    Από τότε που ο πρώτος άνθρωπος ενσαρκώθηκε/κατοίκησε επάνω στην Γη, ψάχνει να ανακαλύψει τον εαυτό του.

Τα ερωτήματα : ποιός είμαι, από πού έρχομαι, γιατί είμαι εδώ, ποιός είναι ο σκοπός τής ζωής, ηχούν βασανιστικά...

September 14, 2019

 Κάντε κλίκ επάνω στην εκόνα τού τάφου

July 27, 2019

   Σύμφωνα με το άρθρο 2 § ΙΙ του Καταστατικού Χάρτη του Ελευθεροτεκτονισμού :

« οι Τέκτονες θεωρούν ως ύπατο αγαθό την ελευθερία τής σκέψεως και της συνειδήσεως ».

Πουθενά όμως δεν γίνεται καμία νύξη για την ελευθερία το...

July 23, 2019

    ΗΘΙΚΗ   &  ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ

   Γραμματικώς οι λέξεις Ηθική, ήθος, ήθη, προέρχονται από την λέξη έθος, που σημαίνει έθιμο, συνήθεια.

Μπορούμε λοιπόν να δώσουμε κατ’ αρχήν,τον εξής ορισμό: η Ηθική «...

July 12, 2019

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΜΑΘΗΤΟΥ

June 19, 2019

   Στο ελληνικό τυπικό τού 32ου βαθμού τού Α.Α.Σ.Τ., που παλαιότερα ( 1758 ... ) αποτελούσε τον 25ο και τελευταίο βαθμό τού Δόγματος τής Τελειοποίησης, διαβάζουμε την παρακάτω εξόχως αποκαλυπτική δήλωση :

« Η Αλχημε...

June 18, 2019

Noli foras ire, in interiori homine habitat veritas

« Εάν την καρδιά σου διαβιβρώσκει πόθος φιλοσοφικής διαπλάσεως, εάν το πνεύμα σου διαταράσσει η έλλειψη τοιαύτης μαθήσεως, εάν αισθάνεσαι επιβλητική την ανάγκη τής προσαύξησ...

June 14, 2019

Αναφέρει το  Τυπικό τού 4ου βαθμού τού Μυστικού Διδασκάλου στην 2η περιοδεία τής μυήσεως :

             « Κάθε γνώμη τού ανθρώπου, δυστυχώς είναι μόνον σχετική

...

June 5, 2019

  

Οι μυημένοι στον 19ο βαθμό φέρουν και την σφραγίδα τού « Εμέθ » ( אמת ) τού Εκλεκτού Διδασκάλου τών Δώδεκα   ( 11ος βαθμός τού Α.Α.Σ.Τ. ).

Την σφραγίδα αυτήν την βρίσκουμε στο μέτωπο τού Γκολέμ ( Go...

May 14, 2019

Κατά την μύηση σε 4ο βαθμό-Μυστικού Διδασκάλου και κατά την πρώτη περιοδεία ο Τρις Ισχυρός Διδάσκαλος λέει :

          « Δεν θα επινοήσητε ποσώς πλέον Είδωλα, διά να ενεργήτε τυφλώ...

Παλαιότερα Άρθρα... >

Please reload